Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Maombolezo 1:1-22

1 Sura hii imetungwa kila beti likianzia, na pia kila mstari katika lile beti, na herufi ya alfabeti ya Kiebrania zikifuatana tangu Aleph (A) hadi Taw (T); zote ni 22. 11:1 Isa 47:7-8; Ezr 4:20; Eze 5:5; Isa 3:26; Yer 42:2; Law 26:43; Mao 1:9Tazama jinsi mji ulivyoachwa ukiwa,

mji ambao zamani ulikuwa umejaa watu!

Jinsi ambavyo umekuwa kama mama mjane,

ambaye wakati fulani alikuwa maarufu miongoni mwa mataifa!

Yule ambaye alikuwa malkia miongoni mwa majimbo

sasa amekuwa mtumwa.

21:2 Za 6:6; Yer 4:30; Mik 7:5; Yer 30:14; 13:17; Mao 1:16; Ay 7:3Kwa uchungu, hulia sana usiku,

machozi yapo kwenye mashavu yake.

Miongoni mwa wapenzi wake wote

hakuna yeyote wa kumfariji.

Rafiki zake wote wamemsaliti,

wamekuwa adui zake.

31:3 Yer 13:19; Kum 28:64-65; Kut 15:9; Law 26:14, 32, 33Baada ya mateso na kufanyishwa kazi kikatili,

Yuda amekwenda uhamishoni.

Anakaa miongoni mwa mataifa,

hapati mahali pa kupumzika.

Wote ambao wanamsaka wamemkamata

katikati ya dhiki yake.

41:4 Isa 27:10; Yer 9:11; Yoe 1:8-13Barabara zielekeazo Sayuni zaomboleza,

kwa kuwa hakuna yeyote anayekuja

kwenye sikukuu zake zilizoamriwa.

Malango yake yote yamekuwa ukiwa,

makuhani wake wanalia kwa uchungu,

wanawali wake wanahuzunika,

naye yuko katika uchungu wa maumivu makuu.

51:5 Isa 22:5; Yer 10:20; 39:9; 30:14; Mao 3:39; Yer 30:15; 52:28-30; Za 5:10; Mao 2:17Adui zake wamekuwa mabwana zake,

watesi wake wana raha.

Bwana amemletea huzuni

kwa sababu ya dhambi zake nyingi.

Watoto wake wamekwenda uhamishoni,

mateka mbele ya adui.

61:6 Yer 13:18; Za 9:14; Law 26:36Fahari yote imeondoka

kutoka kwa Binti Sayuni.

Wakuu wake wako kama ayala

ambaye hapati malisho,

katika udhaifu wamekimbia

mbele ya anayewasaka.

71:7 2Fal 14:26; Yer 37:7; Mik 4:11; Mao 4:17; Yer 2:26Katika siku za mateso yake na kutangatanga,

Yerusalemu hukumbuka hazina zote

ambazo zilikuwa zake siku za kale.

Wakati watu wake walipoanguka katika mikono ya adui,

hapakuwepo na yeyote wa kumsaidia.

Watesi wake walimtazama

na kumcheka katika maangamizi yake.

81:8 Isa 59:2-13; Za 38:8; Yer 13:22-26; 2:22Yerusalemu ametenda dhambi sana

kwa hiyo amekuwa najisi.

Wote waliomheshimu wanamdharau,

kwa maana wameuona uchi wake.

Yeye mwenyewe anapiga kite

na kugeukia mbali.

91:9 Isa 47:7; Eze 24:13; Yer 13:18; Mhu 4:1; Yer 16:7; Za 25:18; Kum 32:29Uchafu wake umegandamana na nguo zake;

hakuwaza juu ya maisha yake ya baadaye.

Anguko lake lilikuwa la kushangaza,

hapakuwepo na yeyote wa kumfariji.

“Tazama, Ee Bwana, teso langu,

kwa maana adui ameshinda.”

101:10 Neh 13:1; Kum 23:3; Yer 51:51; Isa 64:11; Za 74:7-8Adui ametia mikono

juu ya hazina zake zote,

aliona mataifa ya kipagani

wakiingia mahali patakatifu pake,

wale uliowakataza kuingia

kwenye kusanyiko lako.

111:11 Za 38:8; Yer 38:9; 37:21; 52:6Watu wake wote wanalia kwa uchungu

watafutapo chakula;

wanabadilisha hazina zao kwa chakula

ili waweze kuendelea kuishi.

“Tazama, Ee Bwana, ufikiri,

kwa maana nimedharauliwa.”

121:12 Yer 18:16; Isa 10:4; Yer 30:24; Dan 9:12; Isa 13:13; Mit 24:21; Lk 21:22“Je, si kitu kwenu, ninyi nyote mpitao kando?

Angalieni kote mwone.

Je, kuna maumivu kama maumivu yangu

yale yaliyotiwa juu yangu,

yale Bwana aliyoyaleta juu yangu

katika siku ya hasira yake kali?

131:13 Ay 30:30; Za 102:3; Hab 3:16; Yer 44:6; Eze 12:13; Ay 18:8; Za 66:11; Hos 7:12“Kutoka juu alipeleka moto,

akaushusha katika mifupa yangu.

Aliitandia wavu miguu yangu

na akanirudisha nyuma.

Akanifanya mkiwa,

na mdhaifu mchana kutwa.

141:14 Isa 47:6; Yer 15:12; 32:5“Dhambi zangu zimefungwa kwenye nira,

kwa mikono yake zilifumwa pamoja.

Zimefika shingoni mwangu

na Bwana ameziondoa nguvu zangu.

Amenitia mikononi mwa wale

ambao siwezi kushindana nao.

151:15 Yer 37:10; Isa 41:2; 28:1; Yer 18:21; Ufu 14:19; Yer 14:17; Amu 6:11; Isa 63:3“Bwana amewakataa wapiganaji wa vita

wote walio kati yangu,

ameagiza jeshi dhidi yangu

kuwaponda vijana wangu wa kiume.

Katika shinikizo lake la divai Bwana amemkanyaga

Bikira Binti Yuda.

161:16 Za 119:136; Ay 7:3; Yer 16:7; 13:17; 14:17; Isa 22:4; Mao 3:48-49“Hii ndiyo sababu ninalia

na macho yangu yanafurika machozi.

Hakuna yeyote aliye karibu kunifariji,

hakuna yeyote wa kuhuisha roho yangu.

Watoto wangu ni wakiwa

kwa sababu adui ameshinda.”

171:17 Yer 4:31; Kut 23:21; Law 18:25-28Sayuni ananyoosha mikono yake,

lakini hakuna yeyote wa kumfariji.

Bwana ametoa amri kwa ajili ya Yakobo

kwamba majirani zake wawe adui zake;

Yerusalemu umekuwa

kitu najisi miongoni mwao.

181:18 1Sam 12:14; Kum 28:32; Neh 9:33; Ezr 9:15; Kut 9:27; Dan 9:7Bwana ni mwenye haki,

hata hivyo niliasi dhidi ya amri yake.

Sikilizeni, enyi mataifa yote,

tazameni maumivu yangu.

Wavulana wangu na wasichana wangu

wamekwenda uhamishoni.

191:19 Mao 2:20; Yer 14:15; 22:20“Niliita washirika wangu

lakini walinisaliti.

Makuhani wangu na wazee wangu

waliangamia mjini

walipokuwa wakitafuta chakula

ili waweze kuishi.

201:20 Yer 4:19; Kum 32:25; Eze 7:15; Ay 20:2; Mao 2:11; Isa 16:11; Hos 11:8“Angalia, Ee Bwana, jinsi nilivyo katika dhiki!

Nina maumivu makali ndani yangu,

nami ninahangaika moyoni mwangu,

kwa kuwa nimekuwa mwasi sana.

Huko nje, upanga unaua watu,

ndani, kipo kifo tu.

211:21 Za 38:8; Mao 2:15; Yer 30:16; Isa 47:11; Za 6:6“Watu wamesikia ninavyolia kwa uchungu,

lakini hakuna yeyote wa kunifariji.

Adui zangu wote wamesikia juu ya dhiki yangu,

wanafurahia lile ulilolitenda.

Naomba uilete siku uliyoitangaza

ili wawe kama mimi.

221:22 Neh 4:5; Za 6:6“Uovu wao wote na uje mbele zako;

uwashughulikie wao

kama vile ulivyonishughulikia mimi

kwa sababu ya dhambi zangu zote.

Kulia kwangu kwa uchungu ni kwingi

na moyo wangu umedhoofika.”

Holy Bible in Gĩkũyũ

Macakaya 1:1-22

11:1 Alaw 26:43; Isa 47:8Hĩ! Kaĩ itũũra rĩu inene nĩrĩikarĩte rĩtiganĩirio,

o rĩu rĩratũire rĩiyũrĩte andũ-ĩ!

Kaĩ rĩĩkũhaana o ta mũtumia wa ndigwa,

ũcio ũraarĩ mũnene gatagatĩ ka ndũrĩrĩ-ĩ!

O we ũratũire arĩ mũthamaki-mũndũ-wa-nja ngʼongo-inĩ cia bũrũri-rĩ,

rĩu atuĩkĩte ngombo.

2Ũtukũ araaraga akĩrĩra na ruo,

maithori makanyũrũrũkĩra makai-inĩ make.

Arĩa othe marendanĩte nake-rĩ,

hatirĩ o na ũmwe wa kũmũhooreria.

Arata ake othe nĩmamũkunyanĩire;

othe matuĩkĩte thũ ciake.

31:3 Jer 13:19; Thaam 15:9Thuutha wa thĩĩna na mawĩra maritũ,

Juda nĩatwarĩtwo ithaamĩrio.

Atũũraga gatagatĩ ka ndũrĩrĩ;

agakĩaga handũ ha kũhurũka.

Arĩa othe mamũingatithagia nĩmamũkinyĩrĩire

arĩ hatĩka-inĩ ciake.

41:4 Thab 137:1; Joel 1:8-13Njĩra cia gũthiĩ Zayuni no macakaya,

nĩ ũndũ gũtirĩ andũ mookaga ciathĩ ciake iria njathane.

Matoonyero make mothe makirĩte ihooru,

athĩnjĩri-Ngai ake no gũcaaya maracaaya,

airĩtu ake no kũgirĩka,

nake arĩ na ruo rũnene.

51:5 Isa 22:5; Jer 10:20Amuku ake matuĩkĩte nĩo mamwathaga;

thũ ciake nĩcio igaacĩire.

Jehova nĩamũrehithĩirie kĩeha

nĩ ũndũ wa mehia make maingĩ.

Ciana ciake itahĩtwo igatwarwo bũrũri ũngĩ,

igatuĩka mĩgwate ya thũ.

61:6 Jer 13:18; Alaw 26:36Mwarĩ wa Zayuni nĩehereirwo nĩ riiri wake.

Anene ake mahaanĩte ta thwariga ciagĩte ũrĩithio;

moorĩte matarĩ na hinya,

moimĩtwo thuutha nĩ arĩa mamaingatithĩtie.

71:7 2Ath 14:26; Jer 37:7Matukũ-inĩ ma thĩĩna na kũũrũũra gwake-rĩ,

Jerusalemu aririkanaga igĩĩna ciothe

iria ciarĩ ciake matukũ ma tene.

Rĩrĩa andũ ake maagũire moko-inĩ ma thũ-rĩ,

gũtiarĩ mũndũ o na ũmwe wa kũmũteithia.

Thũ ciake ikĩmũrora,

igĩthekerera mwanangĩko wake.

81:8 Jer 13:22, 26; Thab 6:6Jerusalemu nĩehĩtie mũno,

na nĩ ũndũ ũcio akanyiitwo nĩ thaahu.

Arĩa othe maamũtĩĩte-rĩ, rĩu nĩmamũnyararĩte,

nĩ ũndũ nĩmonete njaga yake;

we mwene no gũcaaya aracaaya,

na akamahutatĩra.

91:9 Gũcook 32:28-29; Koh 4:11Gĩko gĩake nĩkĩnyiitĩte nguo ciake;

nake ndaigana gwĩcũũrania mũtũũrĩre wake wa thuutha.

Kũgũa gwake kwarĩ gwa kũmakania;

gũtiarĩ mũndũ o na ũmwe wa kũmũhooreria.

“Wee Jehova, ta kĩone mathĩĩna makwa,

nĩgũkorwo thũ yakwa nĩhootanĩte.”

101:10 Isa 64:11; Gũcook 23:3Thũ ĩyo nĩyegwatĩire

igĩĩna-inĩ ciake ciothe;

nake akĩĩonera ndũrĩrĩ iria itooĩ Ngai

igĩtoonya handũ harĩa hake haamũre:

o arĩa wee wathanĩte

matikanatoonye kĩũngano-inĩ gĩaku.1:10 Andũ a ndũrĩrĩ matietĩkĩrĩtio gũtoonya hekarũ matikamĩthaahie (Ezek 44:7-9).

111:11 Jer 52:6Andũ ake othe nĩgũcaaya maracaaya

magĩetha gĩa kũrĩa;

magagĩkũũrania igĩĩna ciao

na irio nĩguo matũũre muoyo.

“Wee Jehova, ta cũrania wone,

nĩgũkorwo ndĩ mũmeneku.”

121:12 Jer 30:24“Atĩrĩrĩ, inyuĩ mũrahĩtũka,

anga mũkuona ũndũ ũyũ ta ũtamũkoniĩ?

Ta rorai muone.

Nĩ kũrĩ thĩĩna ũiganaine na thĩĩna ũyũ wakwa,

thĩĩna ũrĩa njigĩrĩirwo,

o ũcio Jehova aandehithĩirie

mũthenya wa marakara make mahiũ?

131:13 Ayub 30:30; Jer 44:6; Ahib 3:16“We aandũmĩire mwaki uumĩte igũrũ,

akĩũikũrũkia, ũgĩtoonya nginya mahĩndĩ-inĩ makwa.

Aambĩire magũrũ makwa wabu wa kũmatega, akĩĩhũndũra.

Nake agĩtũma nyiitwo nĩ ihooru, ngĩkĩringĩka mũthenya wothe.

141:14 Gũcook 28:48; Jer 32:5“Mehia makwa mohanĩtio, magatuĩka icooki.

Moko make mamogothanĩtie hamwe.

Magagĩĩkĩrwo ngingo-inĩ yakwa,

nake Mwathani agakĩĩniina hinya.

Akaaneana moko-inĩ ma arĩa itangĩhota gwĩtiiria.

151:15 Isa 41:2; Atiir 6:11“Mwathani nĩaregete

njamba ciothe cia ita iria ndĩ nacio,

akanjĩtĩra ita nĩguo rĩnjũkĩrĩre,

rĩmemende aanake akwa.

Kĩhihĩro-inĩ gĩake kĩa ndibei-rĩ,

Mwathani nĩarangĩrĩirie

Mwarĩ Gathirange wa Juda.

161:16 Maca 2:11, 18; Koh 4:11“Maũndũ macio nĩmo maratũma ndĩre,

namo maitho makwa makanyũrũrũkia maithori.

Gũtirĩ mũndũ ũrĩ hakuhĩ wa kũũhooreria,

gũtirĩ mũndũ wa kũnyũmĩrĩria ngoro.

Ciana ciakwa ituĩkĩte cia kũnyamarĩka

tondũ thũ nĩyo ĩhootanĩte.”

171:17 Jer 4:31; Alaw 18:25-28Zayuni atambũrũkĩtie moko,

no gũtirĩ mũndũ wa kũmũhooreria.

Jehova nĩathanĩte ũhoro wa Jakubu

atĩ arĩa mariganĩtie nake matuĩke thũ ciake;

Jerusalemu nĩatuĩkĩte

kĩndũ kĩrĩ thaahu gatagatĩ-inĩ kao.

181:18 1Sam 12:14; Gũcook 28:32, 41“Jehova nĩ mũthingu,

no rĩrĩ, nĩndaremeire watho wake.

Thikĩrĩriai, inyuĩ andũ othe,

na mũrore gũthĩĩnĩka gwakwa.

Aanake akwa na airĩtu akwa

nĩmatahĩtwo magatwarwo thĩ ngʼeni.

191:19 Jer 14:15; Maca 2:20“Ndaatũmanĩire arĩa twarĩ ngwatanĩro,

no-o makĩngunyanĩra.

Athĩnjĩri-Ngai akwa, na athuuri akwa

marakuĩrĩire itũũra-inĩ rĩu inene,

o magĩcaragia irio cia kũmatũũria muoyo.

201:20 Ezek 7:15; Jer 4:19“Wee Jehova, ta rora wone ũrĩa ndĩ hatĩka-inĩ!

Nĩndĩratangĩka thĩinĩ wakwa,

na ngathĩĩnĩka thĩinĩ wa ngoro yakwa,

nĩ ũndũ ngoretwo ndĩ mũremi mũno.

Na kũu nja, hiũ cia njora nĩirooraga andũ,

nakuo thĩinĩ no gĩkuũ kũrĩ.

211:21 Maca 2:15; Jer 30:16“Andũ nĩmaiguĩte mũcaayo wakwa,

no gũtirĩ mũndũ o na ũmwe wa kũũhooreria.

Thũ ciakwa ciothe nĩciguĩte ũhoro wa hatĩka ciakwa,

nacio igakena nĩ ũndũ wa ũguo wĩkĩte.

Nawe gĩkinyie mũthenya ũrĩa wanĩrĩire

nĩguo nao mahaane ta niĩ.

22“Waganu wao wothe nĩũgĩkinye mbere yaku,

nawe ũmeke o ta ũrĩa ũnjĩkĩte

nĩ ũndũ wa mehia makwa mothe.

Mĩcaayo yakwa nĩ mĩingĩ,

nayo ngoro yakwa nĩĩringĩkĩte.”