Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu)

Amosi 1:1-15

11:1 2Sam 14:2; Zek 14:5; 2Fal 14:21-23; Hos 1:1; 2Nya 11:6; Za 78:70; 2Nya 26:23Maneno ya Amosi, mmoja wa wachunga wanyama wa Tekoa: yale aliyoyaona kuhusu Israeli miaka miwili kabla ya tetemeko la ardhi, wakati Uzia alikuwa mfalme wa Yuda, na Yeroboamu mwana wa Yehoashi alikuwa mfalme wa Israeli.

21:2 Isa 42:13; Yoe 3:16; Amo 9:3; Yer 12:4; Za 29:3Alisema:

Bwana ananguruma toka Sayuni,

pia ananguruma kutoka Yerusalemu;

malisho ya wachunga wanyama yanakauka,

kilele cha Karmeli kinanyauka.”

Hukumu Juu Ya Majirani Wa Israeli

31:3 Isa 8:4; 7:9; 17:1-3; 8:4; 2Fal 10:33; Amo 2:6Hili ndilo asemalo Bwana:

“Kwa dhambi tatu za Dameski,

hata kwa dhambi nne, sitaizuia ghadhabu yangu.

Kwa sababu aliipura Gileadi

kwa vyombo vya chuma vyenye meno.

41:4 Eze 30:8; Yer 17:27; 49:23-27; 1Fal 20:1; 19:17; 2Fal 6:24Nitatuma moto juu ya nyumba ya Hazaeli

ambao utateketeza ngome za Ben-Hadadi.

51:5 Yer 51:30; 49:27; Isa 7:1, 16; 22:6; Zek 9:1; 2Fal 16:9Nitalivunja lango la Dameski;

nitamwangamiza mfalme aliyeko katika Bonde la Aveni,1:5 Bonde la Aveni maana yake Bonde la Uovu.

na yeye ambaye anaishika fimbo ya utawala katika Beth-Edeni.

Watu wote wa Aramu watakwenda uhamishoni huko Kiri,”

asema Bwana.

61:6 2Nya 28:18; 1Sam 6:17; Mwa 10:19; 14:6; Oba 1:11; Sef 2:4Hili ndilo asemalo Bwana:

“Kwa dhambi tatu za Gaza,

hata kwa dhambi nne, sitaizuia ghadhabu yangu.

Kwa sababu walichukua mateka jumuiya nzima

na kuwauza kwa Edomu,

71:7 2Fal 18:8nitatuma moto juu ya kuta za Gaza

ambao utateketeza ngome zake.

81:8 2Nya 26:6; Za 81:14; Eze 25:16; Isa 14:28-32; 34:8; Sef 2:4-7Nitamwangamiza mfalme wa Ashdodi

na yeye aishikaye fimbo ya utawala katika Ashkeloni.

Nitaugeuza mkono wangu dhidi ya Ekroni,

hadi Mfilisti wa mwisho atakapokufa,”

asema Bwana Mwenyezi.

91:9 Isa 23:1-18; 1Fal 5:12; 9:11-14; Yer 25:22; Yoe 3:4Hili ndilo asemalo Bwana:

“Kwa dhambi tatu za Tiro,

hata kwa dhambi nne, sitaizuia ghadhabu yangu.

Kwa sababu ameuza jumuiya nzima ya mateka kwa Edomu,

na kutokujali mapatano ya undugu,

101:10 Yer 47:6; Eze 26:2-4; Isa 23:1-18; 34:8; Zek 9:1-4Nitatuma moto kwenye kuta za Tiro

ambao utateketeza ngome zake.”

111:11 Yer 49:7-22; Eze 25:12-14; Zek 1:15; Mal 1:4; Za 83:6; Hes 20:14-21; 2Nya 28:17Hili ndilo Bwana asemalo:

“Kwa dhambi tatu za Edomu,

hata kwa dhambi nne, sitaizuia ghadhabu yangu.

Kwa sababu alimfuatia ndugu yake kwa upanga,

alikataa kuonyesha huruma yoyote,

kwa sababu hasira yake kali iliendelea kupanda wakati wote

na ghadhabu iliwaka bila kuzuiliwa.

121:12 Mwa 36:11-15; Mao 1:9-10; Isa 34:5; 63:1-6; Eze 25:12-14; Mal 1:2-5Nitatuma moto juu ya Temani

ambao utateketeza ngome za Bosra.”

131:13 Mwa 19:38; 34:29; Yer 49:1-6; 2Fal 8:12; Hos 13:16; Eze 21:28Hili ndilo asemalo Bwana:

“Kwa dhambi tatu za Amoni,

hata kwa dhambi nne, sitaizuia ghadhabu yangu.

Kwa sababu aliwatumbua wanawake wajawazito wa Gileadi

ili kuongeza mipaka yake.

141:14 Kum 3:11; Ay 39:25; Eze 25:5; Amo 2:2; Isa 30:30; Yer 23:19Nitatuma moto kwenye kuta za Raba

ambao utateketeza ngome zake

katikati ya vilio vya vita katika siku ya mapigano,

katikati ya upepo mkali katika siku ya dhoruba.

151:15 Yer 25:21; 49:1-3; Eze 21:28-32; 25:2-7; 1Nya 20:1Mfalme wake atakwenda uhamishoni,

yeye pamoja na maafisa wake,”

asema Bwana.

Holy Bible in Gĩkũyũ

Amosi 1:1-15

11:1 2Sam 14:2; Zek 14:5Ũyũ nĩguo ũhoro wa Amosi, ũmwe wa arĩithi arĩa maarĩithagia Tekoa,1:1 Tekoa rĩarĩ itũũra rĩa Juda, gũthini wa itũũra rĩa Bethilehemu. wa ũndũ ũrĩa onire ũkoniĩ Isiraeli mĩaka ĩĩrĩ mbere ya gĩthingithia, hĩndĩ ĩrĩa Uzia aarĩ mũthamaki wa Juda nake Jeroboamu mũrũ wa Joashu aarĩ mũthamaki wa Isiraeli.

21:2 Joel 3:16; Amos 9:3Oigire atĩrĩ:

“Jehova araramaga arĩ Zayuni,

na akaruruma arĩ Jerusalemu;

ũrĩithio wa arĩithi a mbũri nĩũkooma,

nako gacũmbĩrĩ ga Karimeli kahoohe.”

Ituĩro rĩa Ciira kũrĩ Andũ arĩa Mariganĩtie na Isiraeli

3Jehova ekuuga atĩrĩ:

“Nĩ ũndũ wa mehia matatũ ma Dameski, o na mana-rĩ,

niĩ ndikahũndũra mangʼũrĩ makwa.

Tondũ nĩahũũrire Gileadi na ibũi

irĩ na magego ma kĩgera,

41:4 Jer 17:27; 2Ath 6:24nĩngaitĩrĩria nyũmba ya Hazaeli mwaki

ũrĩa ũgaacina ciĩhitho iria nũmu cia Beni-Hadadi.

5Nĩngoinanga kĩhingo kĩa Dameski;

nĩngananga mũthamaki ũrĩa ũtũũraga Gĩtuamba kĩa Aveni,

na niine ũrĩa ũnyiitĩte njũgũma ya wathani kũu Bethi-Edeni.

Andũ a Suriata nĩmagatahwo matwarwo Kiri,”

ũguo nĩguo Jehova ekuuga.

61:6 Obad 1:11; Kĩam 10:19Jehova ekuuga atĩrĩ:

“Nĩ ũndũ wa mehia matatũ ma Gaza,1:6 Gaza rĩarĩ itũũra rĩmwe rĩa bata rĩa matũũra matano ma Afilisti, hamwe na matũũra ma Ashidodi, na Ashikeloni, na Ekironi, o na Gathu. o na mana-rĩ,

niĩ ndikahũndũra mangʼũrĩ makwa.

Tondũ nĩanyiitire kĩrĩndĩ gĩothe mĩgwate,

agĩkĩendia kũu Edomu.

7Nĩngaitĩrĩria thingo cia Gaza mwaki

ũrĩa ũgaacina ciĩhitho iria nũmu ciakuo.

81:8 Ezek 25:16; Zef 2:4-7Nĩngananga mũthamaki wa Ashidodi,

na niine ũrĩa ũnyiitĩte njũgũma ya wathani kũu Ashikeloni.

Guoko gwakwa nĩgũgokĩrĩra Ekironi,

o nginya hĩndĩ ĩrĩa Mũfilisti wa mũthia agaakua,”

ũguo nĩguo Mwathani Jehova ekuuga.

91:9 1Ath 5:1; Math 11:21Ningĩ Jehova ekuuga atĩrĩ:

“Nĩ ũndũ wa mehia matatũ ma Turo, o na mana-rĩ,

niĩ ndikahũndũra mangʼũrĩ makwa.

Tondũ nĩendirie kĩrĩndĩ gĩothe kĩa mĩgwate kũu Edomu,

akĩaga gũtĩĩa kĩrĩkanĩro kĩa ũiguano kĩa ariũ a ithe.

101:10 Zek 9:1-4; Isa 23:1-18Nĩngaitĩrĩria thingo cia Turo mwaki

ũrĩa ũgaacina ciĩhitho iria nũmu ciakuo.”

111:11 Zek 1:15Jehova ekuuga atĩrĩ:

“Nĩ ũndũ wa mehia matatũ ma Edomu, o na mana-rĩ,

niĩ ndikahũndũra mangʼũrĩ makwa.

Tondũ nĩatengʼeririe mũrũ wa nyina na rũhiũ rwa njora,

atarĩ na tha,

tondũ marakara make mahiũ matiathiraga,

na mangʼũrĩ make makĩrĩrĩmbũka matekũhoreka,

121:12 Kĩam 36:11; Mal 1:2-5nĩĩngaitĩrĩria Temani mwaki

ũrĩa ũgaacina ciĩhitho iria nũmu cia Bozara.”

131:13 Ezek 21:28; Hos 13:16Jehova ekuuga atĩrĩ:

“Nĩ ũndũ wa mehia matatũ ma Amoni, o na mana-rĩ,

niĩ ndikahũndũra mangʼũrĩ makwa.

Tondũ nĩatarũrire nda cia andũ-a-nja a Gileadi arĩa maarĩ na nda,

nĩgeetha aaramie mĩhaka ya gwake.

141:14 Gũcook 3:11; Ayub 39:25Nĩngaitĩrĩria thingo cia Raba mwaki

ũrĩa ũgaacina ciĩhitho iria nũmu ciakuo,

gatagatĩ-inĩ ka mbugĩrĩrio ya mbaara mũthenya ũcio wa mbaara,

ũhaana ta rũhuho rũnene mũthenya wa kĩhuhũkanio.

15Mũthamaki wakuo nĩagatahwo, athaamio,

we mwene, hamwe na anene ake,”

ũguo nĩguo Jehova ekuuga.