New Chhattisgarhi Translation (नवां नियम छत्तीसगढ़ी)

1 कुरिन्‍थुस 16:1-24

परमेसर के मनखेमन खातिर दान

1अब ओ दान के बारे म बतावत हवंव, जऊन ला परमेसर के मनखेमन बर दिये जाथे – एकर बारे म जऊन बात मेंह गलातिया के कलीसियामन ला करे बर कहे हवंव, तुमन घलो वइसनेच करव। 2हर हप्‍ता के पहिली दिन, तुमन ले हर एक झन अपन कमई के मुताबिक कुछू पईसा अलग रखव, अऊ एला बचाके रखव, ताकि जब मेंह आवंव, त तुमन ला पईसा जमा करना झन पड़य। 3अऊ जब मेंह आहूं, त जऊन मन ला तुमन कहिहू, ओमन ला मेंह परिचय के चिट्ठी दे दूहूं, ताकि ओमन तुम्‍हर दान ला यरूसलेम पहुंचा देवंय। 4यदि ए उचित जान पड़ही कि मेंह घलो जावंव, त ओमन मोर संग जाहीं।

निजी निबेदन

5मकिदुनिया ले होवत, मेंह तुम्‍हर करा आहूं काबरकि मेंह मकिदुनिया होवत जाहूं। 6सायद मेंह तुम्‍हर संग कुछू समय तक ठहरहूं, अऊ हो सकय, त मेंह जाड़ा के समय म तुम्‍हर संग रहंव, ताकि जिहां भी मेंह जावंव, तुमन मोर आघू के यातरा म मदद कर सकव। 7अभी मेंह नइं चाहथंव कि मेंह आवंव अऊ सिरिप तुमन ला देखके चल दंव। मोला आसा हवय कि यदि परभू के ईछा होही, त मेंह कुछू समय तक तुम्‍हर संग रहिहूं। 8पर मेंह पिनतेकुस्त के तिहार तक इफिसुस म रहिहूं। 9काबरकि परभू के काम करे बर, मोला एक बहुंत अछा मऊका मिले हवय अऊ मोर बिरोध करइया कतको हवंय।

10कहूं तीमुथियुस तुम्‍हर करा आथे, त तुमन ए बात के खियाल रखव कि तुम्‍हर संग रहत ओला कोनो बात के चिंता झन होवय, काबरकि ओह घलो मोर सहीं परभू के काम करत हवय। 11एकरसेति कोनो ओला तुछ झन समझय। ओला सांति के संग बिदा करव, ताकि ओह मोर करा वापिस आवय। काबरकि मेंह ओकर बाट जोहत हवंव कि ओह आने भाईमन संग आही।

12अब हमर भाई अपुल्‍लोस के बारे म: मेंह ओकर ले अब्‍बड़ बिनती करेंव कि ओह भाईमन के संग तुम्‍हर करा जावय। ओह अभी बिलकुल नइं जाय चाहिस, पर जब ओला मऊका मिलही, त ओह जाही।

13सचेत रहव। बिसवास म मजबूत बनव। साहसी बनव। बलवान बनव। 14जऊन कुछू तुमन करथव, मया ले करव।

15तुमन स्‍तिफनास के परिवार ला जानथव। ओमन अखया म सबले पहिली मसीह के बिसवास म आईन अऊ अपन-आप ला संतमन के सेवा म लगाईन। 16हे भाईमन हो! मेंह तुमन ले बिनती करथंव कि तुमन अइसने मनखेमन के बात ला मानव अऊ हर ओ मनखे के बात मानव जऊन ह ए काम म मदद करथे अऊ मिहनत करथे। 17मेंह स्‍तिफनास, फूरतूनातुस अऊ अखइकुस के आय ले खुस हवंव, काबरकि ओमन तुम्‍हर कमी ला पूरा करे हवंय। 18ओमन मोर आतमा अऊ संगे-संग तुम्‍हर आतमा ला घलो तरो-ताजा करे हवंय। अइसने मनखेमन के सम्मान करव।

आखिरी जोहार

19एसिया प्रदेस के कलीसियामन तुमन ला जोहार कहत हवंय। अक्विला अऊ प्रिसकिल्ला ह परभू म तुमन ला बहुंते-बहुंत जोहार कहत हवंय, अऊ वइसने ओ कलीसिया के मनखेमन घलो जोहार कहथें, जऊन मन ओमन के घर म जुरथें। 20इहां जम्मो भाईमन तुमन ला जोहार कहत हवंय। एक-दूसर ला पबितर चूमा देके जोहार करव।

21में, पौलुस ह अपन हांथ ले ए लिखके जोहार कहथंव।

22यदि कोनो परभू ले मया नइं करय, त ओकर ऊपर सराप लगय। हे परभू, आ! 23परभू यीसू के अनुग्रह तुम्‍हर ऊपर होवय।

24मसीह यीसू म मोर मया तुमन जम्मो झन ला मिलय। आमीन।

Священное Писание

1 Коринфянам 16:1-24

О пожертвованиях для иерусалимской общины верующих

1Теперь относительно сбора денег в помощь святому народу Всевышнего в Иерусалиме. Делайте то, что я повелел делать в общинах верующих в Галатии. 2В первый день недели16:2 У иудеев неделя начиналась с воскресенья. пусть каждый из вас откладывает и сберегает столько денег, сколько позволяет вам ваш заработок, чтобы, когда я приду, уже не нужно было делать сборы. 3А когда я приду, то тех людей, кого вы выберете, я пошлю с рекомендательными письмами, чтобы они доставили собранное вами в Иерусалим. 4А если будет необходимо и мне пойти туда, то они пойдут со мной.

Планы путешествий

5Я приду к вам, когда пройду Македонию, так как я иду через Македонию. 6Возможно, я пробуду у вас некоторое время, может быть, и всю зиму, и вы поможете мне в моём дальнейшем путешествии. 7Я решил не заходить к вам сейчас, так как это посещение было бы очень кратким. Надеюсь, что, если Вечный Повелитель позволит16:7 Если Вечный Повелитель позволит – см. сноску на 4:19., мы проведём с вами больше времени. 8В Эфесе я пробуду до праздника Жатвы16:8 Праздник Жатвы – иудейский праздник сбора урожая праздновался на пятидесятый день после праздника Освобождения, поэтому он также называется Пятидесятницей., 9так как здесь передо мной широко открыта дверь для успешного служения, хотя есть и много противников.

10Если у вас будет Тиметей, позаботьтесь о том, чтобы ему нечего было опасаться у вас. Ведь он, как и я, совершает работу Повелителя. 11Пусть никто не пренебрегает им. А потом помогите ему с миром отправиться в путь, чтобы он смог возвратиться ко мне. Я жду его и братьев.

12Что же касается нашего брата Аполлоса, то я очень просил его прийти с братьями к вам. Он не хотел идти сейчас, но, когда будет возможно, он вас навестит.

13Прошу вас, бодрствуйте! Будьте непоколебимы в вере! Будьте мужественны, будьте сильны. 14Пусть всё у вас делается с любовью.

15И ещё я прошу вас, братья: вы знаете, что Стефан и все живущие в его доме были первыми из уверовавших в Ахаии16:15 Ахаия – римская провинция на юге Греции.. Они посвятили себя служению святому народу Всевышнего – 16будьте покорны таким людям и всем, кто содействует и служит. 17Я был очень рад, когда прибыли Стефан, Фортунат и Ахаик. Они восполнили для меня ваше отсутствие. 18Они ободрили и меня, и вас. Цените таких людей.

Заключительные приветствия

19Вам передают привет общины верующих в провинции Азия16:19 Здесь имеется в виду не материк, а римская провинция на западе Малой Азии (часть современной территории Турции), которая позднее дала своё название материку.. Акила и Прискилла тоже горячо приветствуют вас как брат и сестра по вере в Повелителя, привет и от всей общины, которая собирается в их доме. 20Все братья здесь передают вам привет. Приветствуйте друг друга святым поцелуем16:20 Поцелуем приветствовали и приветствуют доныне друг друга жители Ближнего Востока. Подобное можно наблюдать и в Центральной Азии..

21Я, Паул, дописываю это приветствие своей рукой: 22если кто-либо не любит Повелителя, на том да будет проклятие. О, приди, Повелитель!

23Пусть благодать Повелителя Исы будет с вами.

24Моя любовь со всеми вами, принадлежащими Исе Масиху. Аминь.