New Chhattisgarhi Translation (नवां नियम छत्तीसगढ़ी)

दरसन 5:1-14

जिनगी के किताब अऊ मेढ़ा-पीला

1तब मेंह देखेंव कि जऊन ह सिंघासन म बिराजे रहय, ओकर जेवनी हांथ म एक ठन किताब रहय, जेकर दूनों कोति लिखाय रहय अऊ ओला सात ठन मुहर लगाके बंद करे गे रहय। 2अऊ मेंह देखेंव कि एक सक्तिसाली स्‍वरगदूत ह ऊंचहा अवाज म ए घोसना करत रहय, “मुहर ला टोरके किताब ला खोले के काबिल कोन ए?” 3पर स्‍वरग म या धरती ऊपर या धरती के खाल्‍हे म कोनो घलो ओ किताब ला खोले के या ओला देखे के काबिल नइं रिहिस। 4मेंह अब्‍बड़ रोवंय काबरकि अइसने कोनो नइं मिलिस, जऊन ह किताब ला खोले या ओला देखे के काबिल होवय। 5तब ओ अगुवामन ले एक झन ह मोला कहिस, “झन रो! देख, जऊन ह यहूदा गोत्र के सिंह ए, अऊ दाऊद राजा के बंसज ए, ओह बिजय पाय हवय अऊ ओह सातों मुहर ला टोरे अऊ किताब ला खोले के काबिल हवय5:5 “यहूदा गोत्र के सिंह” अऊ “दाऊद राजा के बंसज” – ए दूनों के मतलब यीसू मसीह अय।।”

6तब मेंह एक ठन मेढ़ा-पीला ला देखेंव, जऊन ह अइसने दिखत रहय, मानो ओकर बध करे गे हवय। ओ मेढ़ा-पीला ह सिंघासन के आघू म चारों जीयत परानी अऊ अगुवामन के बीच म ठाढ़े रहय। ओकर सात ठन सिंग अऊ सात ठन आंखी रिहिस, जऊन मन परमेसर के सात आतमा अंय अऊ एमन ला जम्मो धरती म पठोय गे हवय। 7तब मेढ़ा-पीला ह आईस अऊ जऊन ह सिंघासन म बिराजे रहय, ओकर जेवनी हांथ ले ओह किताब ला ले लीस। 8अऊ जब मेढ़ा-पीला ह किताब ला ले लीस, त ओ चारों जीयत परानी अऊ ओ चौबीस अगुवामन मेढ़ा-पीला के आघू म गिर पड़िन। हर एक के हांथ म बीना अऊ धूप ले भरे सोन के कटोरा रहय, जऊन ह पबितर मनखेमन के पराथना अय। 9अऊ ओमन एक नवां गीत गाईन:

“तेंह किताब ला लेय के

अऊ ओकर मुहरमन ला टोरे के काबिल हवस,

काबरकि तोर बध करे गीस,

अऊ अपन लहू के दुवारा तेंह जम्मो जाति,

भासा, देस अऊ गोत्र के मनखेमन ला परमेसर बर बिसोय हवस।

10तेंह ओमन ला एक ठन देस अऊ पुरोहित बना दे हवस कि ओमन हमर परमेसर के सेवा करंय,

अऊ ओमन धरती ऊपर राज करहीं।”

11तब मेंह लाखों-करोड़ों स्वरगदूतमन ला देखेंव अऊ ओमन के अवाज सुनेंव। ओमन सिंघासन, जीयत परानी अऊ अगुवामन के चारों कोति रहंय। 12ओमन ऊंचहा अवाज म गावत रहंय:

“जऊन मेढ़ा-पीला के बध करे गीस,

ओह सामरथ, धन, बुद्धि, बल, आदर,

महिमा अऊ परसंसा पाय के काबिल अय।”

13तब मेंह अकास, धरती अऊ धरती के खाल्‍हे अऊ समुंदर के जम्मो परानीमन ला अइसने गावत सुनेव:

“जऊन ह सिंघासन म बईठथे,

ओकर अऊ ओ मेढ़ा-पीला के परसंसा, आदर, महिमा अऊ सामरथ

जुग-जुग होवय।”

14अऊ चारों जीयत परानीमन कहिन, “आमीन,” अऊ अगुवामन माड़ी के भार गिरके अराधना करिन।

Священное Писание

Откровение 5:1-14

Свиток и Ягнёнок

1Потом я увидел в правой руке Сидящего на троне свиток, исписанный с обеих сторон и запечатанный семью печатями. 2Ещё я увидел могучего ангела, который громко спрашивал:

– Кто достоин снять печати и раскрыть свиток?

3Но никто ни на небе, ни на земле, ни под землёй не мог раскрыть свитка и посмотреть, что внутри. 4Я горько плакал, потому что не нашлось достойного, кто бы мог раскрыть свиток и посмотреть, что там. 5Тогда один из старцев сказал мне:

– Не плачь! Смотри, победил Лев из рода Иуды5:5 См. Нач. 49:9-10., Корень Давуда!5:5 См. Ис. 11:1, 10. Или: «Росток Давуда». Он может раскрыть свиток с семью печатями!

6И я увидел возле трона, в окружении четырёх живых существ и старцев, Ягнёнка, выглядевшего так, будто Его принесли в жертву. У Него было семь рогов, а также семь глаз5:6 Семь рогов – символ всемогущества; семь глаз – символ всеведения., которые есть семь духов Всевышнего, посланных по всей земле. 7Он подошёл и взял свиток из правой руки Сидящего на троне. 8И когда Он его взял, четыре живых существа и двадцать четыре старца пали перед Ягнёнком. У каждого из них в руках было по арфе и по золотому сосуду, полному благовоний – это молитвы святого народа Всевышнего. 9И они поют новую песнь:

– Ты достоин взять свиток

и снять с него печати!

Ведь Ты был принесён в жертву

и Своей кровью выкупил людей для Всевышнего –

людей из всех родов, языков, народов и племён!

10Ты сделал их Царством и священнослужителями Всевышнего,

и они будут царствовать на земле!

11Потом я посмотрел и услышал голос множества ангелов, окружавших трон, живых существ и старцев, их были тьмы тем и тысячи тысяч5:11 См. Дан. 7:10.. 12Они громко пели:

– Достоин Ягнёнок, Который был принесён в жертву,

принять власть, богатство, мудрость, силу,

честь, славу и хвалу!

13Потом я услышал, как всякое существо на небе, на земле, под землёй, на море – всё, что обитает в них, – говорило:

– Сидящему на троне и Ягнёнку

да будет хвала, честь, слава и власть

вовеки!

14Четыре живых существа говорили: «Аминь!» И старцы упали и поклонились.