Spanish, Castilian (La Nueva Biblia al Día)

2 Thessalonians 1

1Pablo, Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses: “ 2Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.

Acción de gracias y oración

3Dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, no solo es digno, sino también un deber que tenemos delante de él por vuestro continuo crecimiento en la fe y por vuestro amor, que rebosa y se extiende entre todos vosotros. “ 4Nos sentimos orgullosos cuando, en otras iglesias de Dios, hablamos de vuestra paciencia, y de la fe que manifestáis pese a las persecuciones y la dureza de las tribulaciones que venís soportando. 5Esto es la demostración de la recta y justa manera en que Dios actúa, de cómo a través de vuestros sufrimientos Dios os está haciendo aptos para su reino, 6al tiempo que prepara juicio y castigo para aquellos que os afligen.

7Permitid que os digamos a quienes ahora sois atribulados, que Dios nos dará reposo cuando el Señor Jesús se manifieste. Porque él vendrá del cielo con sus ángeles poderosos, 8entre llamas de fuego, y castigará a los que no quisieron conocer a Dios y se niegan a obedecer al evangelio de Jesús, nuestro Señor. 9Esos sufrirán la pena de la eterna perdición, excluidos para siempre de la presencia del Señor, condenados a no ver su gloria poderosa 10cuando venga en aquel día para ser glorificado por sus santos, es decir, para recibir tributo de admiración de los creyentes, entre los cuales estáis vosotros que aceptasteis el mensaje de Dios que os transmitimos.

11Por eso oramos en todo tiempo por vosotros, a fin de que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y os ayude con su poder a llevar a cabo todos vuestros propósitos de hacer el bien. 12De este modo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo será glorificado en vuestra vida y conducta, y vosotros tendréis en él vuestra propia gloria, por la gracia de nuestro Dios y del mismo Señor Jesucristo.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Tesaloniceni 1

1Pavel, Silvanus[a] şi Timotei, către biserica tesalonicenilor, care este în Dumnezeu, Tatăl nostru, şi în Domnul Isus Cristos: har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Cristos!

Mulţumiri şi rugăciuni

Suntem datori să-I mulţumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi cuvine, întrucât credinţa voastră creşte foarte mult, şi dragostea voastră unii faţă de alţii sporeşte în fiecare dintre voi. De aceea, noi înşine ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu, datorită răbdării şi credinţei voastre în toate persecuţiile şi necazurile pe care le înduraţi. Aceasta este dovada faptului că judecata lui Dumnezeu este dreaptă, iar voi veţi fi consideraţi vrednici de Împărăţia lui Dumnezeu[b], pentru care şi suferiţi. Este drept din partea lui Dumnezeu să aducă suferinţă peste cei care vă fac să suferiţi şi să-i învioreze pe cei care suferă, – atât pe voi, cât şi pe noi –, atunci când Se va arăta din cer Domnul Isus cu îngerii Lui puternici, într-o flacără de foc, pentru a-i pedepsi pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu şi pe cei care nu ascultă de Evanghelia[c] Domnului nostru Isus. Ei vor suferi pedeapsa distrugerii veşnice şi vor fi despărţiţi de prezenţa Domnului şi de slava puterii Lui, 10 în ziua aceea, când El va veni să fie proslăvit de către sfinţii Săi şi admirat de către toţi cei ce au crezut; căci mărturia noastră faţă de voi a fost crezută. 11 Tocmai de aceea ne rugăm întotdeauna pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă facă vrednici de chemarea Sa şi, prin puterea Lui, să împlinească orice dorinţă bună a voastră şi orice lucrare pornită din credinţă, 12 astfel încât Numele Domnului nostru Isus să fie proslăvit în voi, iar voi în El, după harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Cristos[d].

Footnotes

  1. 2 Tesaloniceni 1:1 O variantă a numelui Silas
  2. 2 Tesaloniceni 1:5 Împărăţia lui Dumnezeu reprezintă domnia lui Dumnezeu, fiind în acelaşi timp o realitate prezentă şi o nădejde în viitor
  3. 2 Tesaloniceni 1:8 Sau: Vestea Bună; peste tot în carte
  4. 2 Tesaloniceni 1:12 Sau: harul Dumnezeului şi Domnului nostru, Isus Cristos