New Amharic Standard Version

ፊልጵስዩስ 4:1-23

1ስለዚህ የምወዳችሁና የምናፍቃችሁ፣ ወንድሞቼ ደስታዬና አክሊሌ የሆናችሁ፣ እንዲሁም ወዳጆች ሆይ፤ በዚህ ሁኔታ በጌታ ጸንታችሁ ቁሙ።

የጳውሎስ ምክር

2በጌታ አንድ ልብ እንዲኖራቸው ኤዎድ ያንን እለምናለሁ፤ ሲንጤኪንንም እለምናለሁ። 3አዎን፤ አንተ ታማኝ የሥራ ባልደረባዬ ሆይ፤ ወንጌልን በማሰራጨት ረገድ ከእኔና ከቀሌምንጦስ ጋር፣ እንዲሁም ስማቸው በሕይወት መጽሐፍ ከተጻፉት ከሌሎች የሥራ ጓደኞቼ ጋር የተጋደሉትን እነዚህን ሴቶች እንድትረዳቸው እለምንሃለሁ።

4ምንጊዜም በጌታ ደስ ይበላችሁ፤ ደግሜ እላለሁ ደስ ይበላችሁ። 5ገርነታችሁ በሁሉ ዘንድ የታወቀ ይሁን፤ ጌታ ቅርብ ነው። 6በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ፣ ከምስጋናም ጋር ልመናችሁን በእግዚአብሔር ፊት አቅርቡ እንጂ ስለማንኛውም ነገር አትጨነቁ። 7ከማስተዋል በላይ የሆነው የእግዚአብሔር ሰላም፣ ልባችሁንና አሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል።

8በመጨረሻም ወንድሞች ሆይ፤ እውነት የሆነውን ሁሉ፣ ክቡር የሆነውን ሁሉ፣ ትክክል የሆነውን ሁሉ፣ ንጹሕ የሆነውን ሁሉ፣ ተወዳጅ የሆነውን ሁሉ፣ መልካም የሆነውን ሁሉ፣ በጎነት ቢሆን ወይም ምስጋና፣ እንደ እነዚህ ስላሉት ነገሮች አስቡ። 9ከእኔ የተማራችሁትን ወይም የተቀበላችሁትን፣ የሰማችሁትን ወይም ያያችሁትን ማናቸውንም ነገር አድርጉ፤ የሰላም አምላክ ከእናንተ ጋር ይሆናል።

ላደረጉት ችሮታ የቀረበ ምስጋና

10ከብዙ ጊዜ በኋላ በአዲስ መንፈስ ስለ እኔ ማሰብ በመጀመራችሁ፣ በጌታ እጅግ ደስ ይለኛል፤ በርግጥ በተግባር ለመግለጽ ዕድሉ አልነበራችሁም እንጂ ማሰቡንስ ታስቡልኝ ነበር። 11ይህን የምለው ስለቸገረኝ አይደለም፤ ምክንያቱም በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ያለኝ ይበቃኛል ማለትን፣ 12ማጣትን ዐውቀዋለሁ፤ ማግኘትንም ዐውቀዋለሁ። ብጠግብም ሆነ ብራብም፣ ባገኝም ሆነ ባጣ በማንኛውም ሆነ በየትኛውም ሁኔታ ያለኝ ይበቃኛል የማለትን ምስጢር ተምሬአለሁ። 13ኀይልን በሚሰጠኝ በእርሱ ሁሉን ማድረግ እችላለሁ።

14ሆኖም የመከራዬ ተካፋይ ስለ ሆናችሁ መልካም አድርጋችኋል። 15ከዚህም በላይ፣ እናንተ የፊልጵስዩስ ሰዎች ራሳችሁ እንደምታውቁት፣ በመጀመሪያ ወንጌልን በተቀበላችሁ ጊዜ ከመቄዶንያ ስነሣ፣ ከእናንተ በቀር በመስጠትና በመቀበል የትኛውም ቤተ ክርስቲያን አልተባበረም። 16በተሰሎንቄ በነበርሁበት ጊዜ እንኳ፣ በችግሬ ወቅት ደጋግማችሁ ርዳታ ልካችሁልኛልና። 17ይኸውም ትርፉ ለእናንተ እየበዛ እንዲሄድ እንጂ ስጦታውን ጓጒቼ አይደለም። 18የሚያስፈልገኝን ሁሉ፣ ከሚያስፈልገኝም በላይ ተቀብያለሁ፤ የላካችሁትንም ስጦታ ከአፍሮዲጡ እጅ ተቀብዬ ተሞልቻለሁ፤ ይህም መዐዛው የጣፈጠ፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት ያለውና ደስ የሚያሰኝ መሥዋዕት ነው። 19አምላኬም እንደ ታላቅ ባለጠግነቱ መጠን የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ይሞላባችኋል።

20ለአምላካችንና ለአባታችን ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁን፤ አሜን።

የስንብት ሰላምታ

21ለቅዱሳን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ሰላምታ አቅርቡልኝ። ከእኔ ጋር ያሉት ወንድሞችም ሰላምታ ያቀርቡላችኋል። 22ቅዱሳንን ሁሉ፣ በተለይም ከቄሳር ቤተ ሰው የሆኑት ወገኖች ሰላምታ ያቀርቡላችኋል።

23የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን፤ አሜን4፥23 አንዳንድ ቅጆች አሜን የሚለው የላቸውም

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Filipenses 4:1-23

1Shina cajpica ñuca cʼuyashca, ñuca llaquishca, ñuca cushicuna crijcunalla. Cancunamantami coronata japisha. Chaimanta ñuca cʼuyashcacuna, Apunchij Jesustaca alli catiraichij.

Jesucristohuan imapipish cushicuichij

2Evodiatapish, Sintiquetapish Apunchij Jesusmantaca, ñañandij shinataj shuj yuyailla tucupachun ninimi. 3Shinallataj ñucahuan Diospajta alli ruracuj can huauquitapishmi, chai panicuna alli tucuchun rimapai nini. Chai panicunaca, huauqui Clementendij, chaishuj huauquicunandijmi, pi imata nicujpipish, alli huillaitaca cʼari, cʼarita shayarishpa ñucahuan huillarcacuna. Paicunapaj shuticunapish, causanaman rinapaj libropi quillcashcamari.

4Apunchij Jesusmanta imapipish cushicuichij. Cutinpishmi nini: ¡Cushicuichij! 5Cancuna llaquij shungu cashcataca tucuicunaman rijsichichij, Apunchij Jesusca ñallamari shamunga.

6Ama imatapish charina yuyailla caichijchu. Ashtahuanpish Taita Diosta mañacushpaca, Paiman tucuita huillaichij. Imamantapish Diosta mañashpa pagui nichij. 7Chashna rurajpica, Taita Diosca mana yuyai tucuipaj sumaj causaitami cunga. Chai sumaj causaimi cancunapaj shungutapish, cancunapaj yuyaitapish Cristo Jesuspi huaquichinga.

8Huauqui, panicuna, cunanca ña caillata mandasha: Tucui imatapish cashcatataj yachana cajllapi, tucui imapipish ama juchachishca canapi, tucui imatapish cashcata ruraj canapi, tucuipi chuya canapi, tucuipi cʼuyaita ricuchinapi, tucui imatapish munanajllata ruranapi, tucuita allita ruranapi, alli nishca canapaj imatapish ruranapi yuyaita churaichij. 9Ñuca yachachijpi yachashcata, ricushcata, uyashcatapish, ñuca quiquinllapitaj imallata ricucushcatapish chaita ruraichij. Chashna rurajpica, sumaj causaita cuj Taita Diosca cancunahuanmi canga.

Pabloca Filipos crijcuna cullquita cachashcamantami pagui nishca

10Cancuna ñucaman cuna cashcata yuyarishpa cutintaj cachai callarishcata ricushpami, Apunchij Jesusmantaca, jatunta cushicurcani. Chaitaca ñucaman cachanata yuyacushpapish, ima shina mana cachai tucushpallami, manaraj cacharcanguichij. 11Ñucaca, ima illajlla cashcamanta mana chashnaca ninichu. Ñucaca, ima charishcallahuan cushi canata yachanimi. 12Huajchalla causanatapish, yalli, yalli charinatapish yachanimi. Tucui layapi causanatami yachani; pajtata micunatapish, yaricaihuan purinatapish yachanimi. Achcata charinata, ima illajpi llaquita apanatapish yachanimi. 13Imatapish rurai tucunata ñucaman cuj Cristohuan cashcamantaca, imata mana atichinichu.

14Shina cajpipish, ñuca llaquipi cajta cancuna llaquishpa cushpaca, allitamari rurarcanguichij. 15Filipos crijcunalla, cancunallataj yachanguichijmi. Alli huillaita huillai callaricushpa, Macedoniamanta rijpica, tandanacushca pi shujtaj crijcuna mana curcachu. Ashtahuanpish Diospajta chasquishcamanta cuna cashcata pi mana cujpipish, cancunallami curcanguichij. 16Tesalonicapi cashpa ima illajlla cajpipish, cutin cutinmi cacharcanguichij. 17Ñucaman imatapish cachacuchunlla nishpaca, mana chashna nicunichu. Ashtahuanpish Diospaj ñaupajpi, cancuna chasquinata ashtahuan mirachichunllami chashnaca nicuni. 18Cancuna cachashcataca, tucuitami chasquircani. Cunanca, charina cashcatapish yalli yallitami charini. Epafroditohuan cancuna cachashcata chasquishpacarin, ashtahuanmi charini. Cancuna cachashcacunaca, Diosman cushpa rupachijpi mishquiman ashnacuj shinamari. Chaitami Taita Diosca cushicushpa chasquin. 19Ñuca Taita Diosca tucuita charij, sumaj Diosmi. Paimi, cancunamanca ima illashcatapish, Cristo Jesusmantaca achcata cunga.

20Chaimanta ñucanchij Yaya Diosca, huiñai huiñaita ‘Sumajmari cangui’ nishca cachun. Chashna cachun.

Tucuchinapajmi bendiciashca

21Cristo Jesusmanta Diospajlla cajcunataca, tucuicunallatataj “ ‘¿Allillachu canguichij?’ ninmi” nipaichij. Ñucahuan caj huauquicunapish cancunataca, ‘¿Allillachu canguichij?’ nincunami. 22Tucui Diospajlla cajcunami, ‘¿Allillachu canguichij?’ nincuna. Jatun mandajpaj huasipi caj crijcunacarin, ashtahuanmi cancunataca ‘¿Allillachu canguichij?’ nincuna.

23Apunchij Jesucristoca, tucui cancunaman Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.