New Amharic Standard Version

ኤፌሶን 6:1-24

ወላጆችና ልጆች

1ልጆች ሆይ፤ ለወላጆቻችሁ በጌታ ታዘዙ፤ ይህ ተገቢ ነውና። 2“አባትህንና እናትህን አክብር” በሚለው ቀዳሚ ትእዛዝ ውስጥ ያለው ተስፋ፣ 3“መልካም እንዲሆንልህ፣ ዕድሜህም በምድር ላይ እንዲረዝም” የሚል ነው።

4አባቶች ሆይ፤ እናንተም ልጆቻችሁን አታስቈጧቸው፤ ነገር ግን በጌታ ምክርና ተግሣጽ አሳድጓቸው።

ጌቶችና ባሪያዎች

5ባሪያዎች ሆይ፤ ለክርስቶስ እንደምት ታዘዙ፣ በምድር ጌቶቻችሁ ለሆኑት በአክብሮትና በፍርሀት፣ በልብ ቅንነትም ታዘዙ፤ 6ለታይታና ከእነርሱ ሙገሳን ለማግኘት ሳይሆን እንደ ክርስቶስ ባሪያዎች የእግዚአብሔርን ፈቃድ ከልብ በመፈጸም ታዘዟቸው። 7ሰውን ሳይሆን ጌታን እንደምታገለግሉ ሆናችሁ በሙሉ ልብ አገልግሉ፤ 8ምክንያቱም፣ ባሪያም ሆነ ነጻ ሰው ለሚያደርገው በጎ ነገር ሁሉ ሽልማቱን ከጌታ እንደሚቀበል ታውቃላችሁ።

9እናንተም ጌቶች ሆይ፤ ለባሮቻችሁ እንዲሁ አድርጉላቸው፤ የእነርሱም፣ የእናንተም ጌታ የሆነው በሰማይ እንዳለ፣ የሰውንም ፊት አይቶ እንደማያደላ ታውቃላችሁና አታስፈራሯቸው።

የእግዚአብሔር ጦር ዕቃ

10በተረፈ በጌታና ብርቱ በሆነው ኀይሉ ጠንክሩ። 11የዲያብሎስን የተንኰል ሥራ መቋቋም ትችሉ ዘንድ፣ የእግዚአብሔርን ሙሉ የጦር ዕቃ ልበሱ። 12ምክንያቱም ተጋድሎአችን ከሥጋና ከደም ጋር ሳይሆን ከዚህ ከጨለማ ዓለም ገዦች፣ ከሥልጣናትና ከኀይላት እንዲሁም በሰማያዊ ስፍራ ካሉ ከርኩሳን መናፍስት ሰራዊት ጋር ነው። 13ክፉው ቀን ሲመጣ መቋቋም ትችሉ ዘንድ የእግዚአብሔርን ሙሉ የጦር ዕቃ ልበሱ፤ ሁሉን ከፈጸማችሁ በኋላ ጸንታችሁ መቆም ትችላላችሁና። 14እንግዲህ ወገባችሁን በእውነት ዝናር ታጥቃችሁ፣ የጽድቅንም ጥሩር ለብሳችሁ፣ 15በሰላም ወንጌል ዝግጁነት እግሮቻችሁ ተጫምተው ቁሙ። 16ከእነዚህም ሁሉ ጋር፣ የሚንበለበሉትን የክፉውን ፍላጻዎች ሁሉ ልታጠፉ የምትችሉበትን የእምነትን ጋሻ አንሡ፤ 17የመዳንን ራስ ቊር አድርጉ፤ የመንፈስንም ሰይፍ ያዙ፤ እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው። 18በሁሉ ዐይነት ጸሎትና ልመና፣ በማንኛውም ሁኔታ በመንፈስ ጸልዩ፤ ይህንም በማሰብ ንቁ፤ ስለ ቅዱሳንም ሁሉ በትጋት ልመና አቅርቡ።

19የወንጌልን ምስጢር ለመግለጥ አፌን በምከፍትበት ጊዜ ሁሉ በድፍረት እንድናገር ቃል ይሰጠኝ ዘንድ ጸልዩልኝ። 20በሰንሰለት የታሰረ መልእክተኛ የሆንሁት ለዚሁ ነውና። ስለዚህ መናገር የሚገባኝን ያለ ፍርሀት እንድናገር ጸልዩልኝ።

የመጨረሻ ሰላምታ

21በምን ሁኔታ እንዳለሁና ምን እንደማደርግ ታውቁ ዘንድ ተወዳጅ ወንድምና በጌታ ታማኝ አገልጋይ የሆነው ቲኪቆስ ሁሉንም ነገር ይነግራችኋል። 22የእኛን ሁኔታ እንድታውቁና ልባችሁን እንዲያበረታ ለዚሁ ስል ወደ እናንተ ልኬዋለሁ።

23ከእግዚአብሔር አብ፣ ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም፣ ፍቅርም ከእምነት ጋር ለወንድሞች ይሁን። 24ጌታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን በማይጠፋ ፍቅር ለሚወዱ ሁሉ ጸጋ ይሁን።

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Efesios 6:1-24

Huahuacuna, yaya mamata caźuchij

1Huahuacuna, Apunchij Jesusta crij cashcamanta cancunapaj yaya mamata alli caźuichij, chaimari alli. 2«Chai Mandashcata caźujmanca, Diosca allita cuna tucushpamari, punta cutin cashna nishca: “Yaya mamata caźungui”. 3Chashna rurashpami canpish tucuipi alli llujshingui, cai pachapipish unitami causangui» nishcami.

4Cutin cancunapish yaya mamacuna, cancunapaj huahuacunata ama pʼiñachichijchu. Ashtahuanpish yachachinapipish, imata jarcanapipish Apunchij Jesús yachachishca shina huiñachichij.

Servijcuna, amocunata caźuichij

5Cai pacha cancunapaj amocunataca, Cristota servij shinallataj manchashpa, ama cʼariyashpa tucui shunguhuan alli caźuichij. 6Ama paicuna ricucujllapi, alli ricuringaraiculla, alli ruraj tucuichijchu. Ashtahuanpish cancunaca, Cristota servij cashcamanta, Taita Dios munashca shina tucui shunguhuan servichij. 7Runacunata servicushcataca, ama yuyaichijchu, ashtahuanpish Apunchij Jesustataj servicushcata yuyashpa, cushi shunguhuan imatapish ruraichij. 8Apunchij Jesusca, tucuicunamanmi imata rurashcamantaca cuna cashcata cunga. Amota servij cashpa, mana amota servij cashpapish, quiquin ima rurashcamantami, chasquinga, chaitaca yachanguichijmi.

9Amocuna, cancunapish cancunata servijcunahuanca, alli caichij. Ama macashpa manchachichijchu. Cancunatapish, paicunatapish jahua pachapi caj Mandaj Dios mandacushcata yuyarichij. Paica, pita mana ñahuita ricushpalla imatapish ninchu.

Diablohuan macanacungapajca Dios cushca macanacunata churarichij

10Cunanca, ñuca huauqui, panicuna, caillata nisha: Apunchij Jesus-huan tucushpa, Pai tucuita rurai tucunata cujpi, sinchi tucuichij. 11Urmachingapaj imatapish rurasha nishpa chaparacuj diablohuan macanacungapaj, Taita Dios cushca tucui macanacunata churarichij. 12Ñucanchijca mana yahuaryuj, aichayuj runacunahuanchu macanacucunchij. Ashtahuanpish jahua huairamanta mandacuj, millai supaicunahuanpish, imatapish rurai tucujcunahuanpishmi macanacucunchij. Chaicunami, cai amsa pachapi mandashpa, mana allillata rurachicun. Jahua huairapi purij, chai millai espiritucunahuanmi macanacucunchij. 13Chashna cajpica, macanacuchun Taita Dios cushca tucui macanacunata churarichij. Chaicunata churashca cashpami, chai mana alli punlla chayamujpi macanacuita tucui mishashpaca, cʼari cʼarita shayacunguichij. 14Cashcata yachachij shimihuan, alli chumbillirishca shina sinchita shayaichij. Cashcata rurana yuyaihuanca, shunguta pacaj fierrota churarishca shina caichij. 15Sumaj causaipi churaj alli huillaita huillanamanca, jahuacama botasta churarishca shina, ama qʼuillashpa llujshirichij. 16Tucuita yallica, tucui shunguhuan crichij. Chashna crishpami, millai diablo ninata shitaj shina, cushca millai yuyaicunataca, escudohuan jarcarij shina huañuchinguichij. 17Cascota churarishca shinaca, quishpirishca cashcata yuyaipi apaichij. Diospaj Espirituca Diospaj Shimitami espadata shina curca. Chaitaca, maquipi chariraichij.

18Diospaj Espíritu yuyaita cushca shina, punllanta tucui shunguhuan Diosta mañashpa, tucui chaicunataca ama shaicurishpa, chai yuyai ruracuichijlla. Diospajlla cajcunamantapish, tucuicunamanta Diosta mañaichij.

19Ñucaca Dios pacalla charicushca alli huillaitami huillashpa purini. Chaitaca mana manchashpa huillashpa catingapaj Diosllataj yuyaita cuchun, ñucamantapish Paita mañaichij. 20Ñucataca, Diosmari alli huillaita huillachun cacharca. Chaita huillacushcamantami, caipi cadenacunahuan huatashca, preźu tiyacuni. Chaitaca, huillana cashca shinataj, mana manchashpami huillasha nini. Chaimanta Diosta mañapaichij.

Tucuchinapajmi ‘¿Allillachu canguichij?’ nishca

21Apunchij Jesuspajta alli ruraj, ñucanchij cʼuyashca huauqui Tiquicomi ñuca caipi tucui imalla ruracushcatapish, ñuca imanalla cashcatapish cancunamanca alli huillanga. 22Ñucanchij caipi imanalla cashcata cancunaman huillashpa, cancunapaj shunguta ashtahuan cushichichunmi paitaca cachani.

23Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish sumaj causaita, cʼuyaj canata, alli crina yuyaitapish can huauquicunaman cushca alli canman. 24Mana tucurij cʼuyaihuan Apunchij Jesucristota cʼuyajcunamanca, Diosca, Paipaj jatun cʼuyaita cushca cachun. Chashna cachun.