New Amharic Standard Version

ኢያሱ 12:1-24

የተሸነፉ ነገሥታት ስም ዝርዝር

1እንግዲህ እስራኤላውያን ድል ያደረጓቸውና ከዮርዳኖስ ማዶ በስተ ምሥራቅ የሚገኘውን የዓረባን ክፍል በሙሉ ይዞ፣ ከአርኖን ሸለቆ እስከ አርሞንዔም ተራራ የሚዘልቀውን ግዛታቸውን የወሰዱባቸው ነገሥታት እነዚህ ናቸው፤

2መቀመጫውን በሐሴቦን አድርጎ የገዛው የአሞራውያን ንጉሥ ሴዎን፣

ከአርኖን ሸለቆ ዳርቻ ላይ ካለችው ከአሮዔር ማለት ከሸለቆው መካከል አንሥቶ፣ የአሞናውያን ወሰን እስከ ሆነው እስከ ያቦቅ ወንዝ ድረስ ገዝቶአል፤ ይህም የገለዓድን እኩሌታ ይጨምራል። 3እንዲሁም ከኪኔሬት ባሕር12፥3 “ገሊላ” ናት። እስከ ሙት12፥3 የሙት ባሕር፣ የጨው ባሕርም ይባላል። ባሕር ያለውን ምሥራቃዊውን ዓረባ፣ እስከ ቤት የሺሞትና ከዚያም በስተ ደቡብ እስከ ፈስጋ ተራራ ግርጌ ድረስ ገዝቶአል።

4መቀመጫውን በአስታሮትና በኤድራይ አድርጎ የገዛውና ከመጨረሻዎቹ ከራፋይም ዘሮች አንዱ የሆነው የባሳን ንጉሥ ዐግ፣ 5የአርሞንዔምን ተራራ፣ ሰልካንን፣ ባሳንን ሁሉ እስከ ጌሹራውያንና እስከ ማዕካታውያን ድንበሮች እንዲሁም ከገለዓድ እኩሌታ እስከ ሐሴቦን ንጉሥ እስከ ሴዎን ወሰን ድረስ ገዝቶአል።

6የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴና እስራኤላውያን እነዚህን ድል አደረጉ፤ የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴም ምድራቸውን ለሮቤል፣ ለጋድና ለምናሴ ነገድ እኩሌታ ርስት አድርጎ ሰጣቸው።

7እንግዲህ ኢያሱና እስራኤላውያን ከዮርዳኖስ በስተ ምዕራብ ድል ያደረጓቸው የምድሪቱ ነገሥታት እነዚህ ናቸው፤ ግዛታቸውም በሊባኖስ ሸለቆ ውስጥ ካለው ከበኣልጋድ ተነሥቶ በምዕራብ ሴይር እስካለው እስከ ሐላቅ ተራራ ይደርሳል፤ ኢያሱም የእነዚህን ነገሥታት ምድር እንደ ነገዳቸው አከፋፈል ለእስራኤላውያን በማከፋፈል ርስት አድርጎ ሰጣቸው፤ 8ይህም ተራራማው አገር፤ በስተ ምዕራብ ያለው የኰረብታ ግርጌ፣ ዓረባ፣ የተራራው ሸንተረሮች፣ ምድረ በዳውና ነጌብ ማለት የኬጢያውያን፣ የአሞራውያን፣ የከነዓናውያን፣ የፌርዛውያን፣ የኤዊያውያንና የኢያቡሳውያን ምድር ነው፤ ነገሥታቱም እነዚህ ናቸው፤

9የኢያሪኮ ንጉሥ፣አንድ፤ቤቴል አጠገብ ያለችው የጋይ ንጉሥ፣አንድ፤10የኢየሩሳሌም ንጉሥ፣አንድ፤የኬብሮን ንጉሥ፣አንድ፤11የየርሙት ንጉሥ፣አንድ፤የለኪሶ ንጉሥ፣አንድ፤12የዔግሎን ንጉሥ፣አንድ፤የጌዝር ንጉሥ፣አንድ፤13የዳቤር ንጉሥ፣አንድ፤የጌድር ንጉሥ፣አንድ፤14የሔርማ ንጉሥ፣አንድ፤የዓራድ ንጉሥ፣አንድ፤15የልብና ንጉሥ፣ አንድ፤የዓዶላም ንጉሥ፣አንድ፤16የመቄዳ ንጉሥ፤አንድ፤የቤቴል ንጉሥ፣ አንድ፤17የታጱዋ ንጉሥ፣አንድ፤የኦፌር ንጉሥ፣ አንድ፤18የአፌቅ ንጉሥ፣ አንድ፤የለሸሮን ንጉሥ፣አንድ፤19የማዶን ንጉሥ፣አንድ፤የሐጾር ንጉሥ፣አንድ፤20የሺምሮን ሚሮን ንጉሥ፣አንድ፤የአዚፍ ንጉሥ፣ አንድ፤21የታዕናክ ንጉሥ፣አንድ፤የመጊዶ ንጉሥ፣አንድ፤22የቃዴስ ንጉሥ፣አንድ፤በቀርሜሎስ የሚገኘው የዮቅንዓም ንጉሥ፣አንድ፤23በዶር ኰረብታ12፥23 ወይም፣ “ናፎት ዳር” ማለት ነው። የሚገኘው የዶር ንጉሥ፣አንድ፤በጌልገላ የሚገኘው የጎይም ንጉሥ፣አንድ፤24የቲርሳ ንጉሥ፣አንድ፤እነዚህ በድምሩ ሠላሳ አንድ ነገሥታት ናቸው።

Ang Pulong Sang Dios

Josue 12:1-24

Ang mga Hari nga Napierdi sa Sidlangan sang Jordan

1-2Nasakop na sang mga Israelinhon ang mga duta sa sidlangan sang Jordan, halin sa Arnon nga ililigan sang tubig hasta sa Bukid sang Hermon, lakip na diri ang duta sa sidlangan sang Kapatagan sang Jordan.12:1-2 Kapatagan sang Jordan: sa Hebreo, Araba. Amo man sa bersikulo 3 kag 8. Amo ini ang mga hari sa sadto nga mga lugar nga ginpierdi sang mga Israelinhon:

Si Sihon nga Amornon nga nagaestar sa Heshbon. Sakop sang iya ginharian ang katunga sang Gilead. Ini halin sa Aroer sa higad sang Arnon nga ililigan sang tubig, kag halin sa tunga sini hasta sa Jabok nga ililigan sang tubig, ang dulunan sang mga Ammonhon. 3Sakop man niya ang sidlangan sang Kapatagan sang Jordan, halin sa Dagat sang Galilea12:3 Galilea: sa Hebreo, Kineret. hasta sa Bet Jeshimot, sa sidlangan sang Patay nga Dagat,12:3 Patay nga Dagat: sa Hebreo, Dagat sang Araba, ang maasin gid nga dagat. kag hasta pa gid sa bagatnan sa ubos nga bahin sang Pisga.

4Ang ikaduha amo si Og, ang hari sa Bashan. Isa siya sa mga nabilin nga Refaimnon. Nag-estar siya sa Ashtarot kag sa Edrei. 5Ang sakop sang iya ginharian amo ang Bukid sang Hermon, Saleca, ang bug-os nga Bashan hasta sa dulunan sang Geshur kag Maacat, kag ang katunga sang Gilead, hasta sa dulunan sang Heshbon nga ang hari amo si Sihon. 6Gindaog sila ni Moises, nga alagad sang Ginoo, kag sang mga Israelinhon. Ginhatag ni Moises ang ila duta sa tribo ni Reuben, ni Gad, kag sa katunga sang tribo ni Manase bilang ila palanublion.

Ang mga Hari nga Napierdi sa Nakatundan sang Jordan

7-8Nasakop man ni Josue kag sang mga Israelinhon ang mga duta sa nakatundan sang Jordan, halin sa Baal Gad sa Patag sang Lebanon hasta sa Bukid sang Halak nga pataklad sa Seir. Ginhatag ni Josue ini nga mga duta sa mga Israelinhon bilang ila palanublion. Ginpartida niya ini suno sa ila tribo. Ini nga mga duta amo ang mga kabukiran, ang mga bulobukid sa nakatundan, ang Kapatagan sang Jordan, ang ubos sang mga kabukiran, ang desierto sa bagatnan, kag ang Negev. Ginaestaran anay ini sang mga Hithanon, Amornon, Canaanhon, Periznon, Hivhanon, kag mga Jebusnon. Amo ini ang mga hari sa sadto nga mga lugar nga ginpierdi ni Josue kag sang mga Israelinhon:

9ang hari sang Jerico

ang hari sang Ai (malapit sa Betel)

10ang hari sang Jerusalem

ang hari sang Hebron

11ang hari sang Jarmut

ang hari sang Lakish

12ang hari sang Eglon

ang hari sang Gezer

13ang hari sang Debir

ang hari sang Geder

14ang hari sang Horma

ang hari sang Arad

15ang hari sang Libna

ang hari sang Adulam

16ang hari sang Makeda

ang hari sang Betel

17ang hari sang Tapua

ang hari sang Hefer

18ang hari sang Afek

ang hari sang Lasharon

19ang hari sang Madon

ang hari sang Hazor

20ang hari sang Shimron Meron

ang hari sang Acshaf

21ang hari sang Taanac

ang hari sang Megido

22ang hari sang Kedesh

ang hari sang Jokneam (sa Carmel)

23ang hari sang Dor (sa Nafot Dor)

ang hari sang Goim (sa Gilgal)

24ang hari sang Tirza.

31 tanan ka hari.