New Amharic Standard Version

አሞጽ 7:1-17

አንበጣ፣ እሳትና ቱንቢ

1ጌታ እግዚአብሔር ይህን አሳየኝ፤ የንጉሡ የመከር እህል ከተሰበሰበ በኋላ ገቦው መብቀል በጀመረ ጊዜ፣ እርሱ የአንበጣ መንጋ እንዲፈለፈል አደረገ። 2አንበጦች የምድሩን ሣር ግጠው ከጨረሱት በኋላ፣ “ጌታ እግዚአብሔር ሆይ፤ ይቅር እንድትል እለምንሃለሁ፤ ያዕቆብ ይህን እንዴት ሊቋቋመው ይችላል? ታናሽ ነው እኮ!” አልሁ።

3እግዚአብሔርም ስለዚህ ነገር ተጸጸተ፤ እግዚአብሔርም ይህ አይፈጸምም አለ።

4ጌታ እግዚአብሔር ይህንም አሳየኝ፤ ጌታ እግዚአብሔር በእሳት ሊፈርድ ተዘጋጀ፤ እሳቱም ታላቁን ጥልቅ አደረቀ፤ ምድሪቱንም በላ። 5ከዚያም በኋላ፣ “ጌታ እግዚአብሔር ሆይ፤ እንድትተወው እለምንሃለሁ፤ ያዕቆብ ይህን እንዴት ሊቋቋመው ይችላል? ታናሽ ነው እኮ! አልሁ።

6እግዚአብሔር ስለዚህ ነገር ተጸጸተ፤ ጌታ እግዚአብሔር፣ “ይህም ደግሞ አይፈጸምም” አለ።

7ይህንም ደግሞ አሳየኝ፤ ጌታ በእጁ ቱምቢ ይዞ በቱምቢ በተሠራ ቅጥር አጠገብ ቆሞ ነበር። 8እግዚአብሔር፣ “አሞጽ፣ የምታየው ምንድ ነው?” አለኝ።

እኔም፣ “ቱምቢ” አልሁ።

ጌታም እንዲህ አለ፤ “እነሆ፤ በሕዝቤ በእስራኤል መካከል ቱምቢ እዘረጋለሁ፤ ከእንግዲህም ወዲያ አልምራቸውም።

9“የይስሐቅ ማምለኪያ ኮረብታዎች ባድማ ይሆናሉ፤

የእስራኤል መቅደሶች ይፈርሳሉ፤

በኢዮርብዓምም ቤት ላይ በሰይፌ እነሣለሁ።”

አሞጽና አሜስያስ

10ከዚህ በኋላ የቤቴል ካህን አሜስያስ ወደ እስራኤል ንጉሥ ወደ ኢዮርብዓም እንዲህ ሲል መልእክት ላከ፤ “አሞጽ በእስራኤል ቤት መካከል በአንተ ላይ እያሤረ ነው፤ ምድሪቱም ቃሉን ሁሉ ልትሸከም አትችልም፤ 11አሞጽ እንዲህ ሲል ተናግሮ ነበርና፤

“ ‘ኢዮርብዓም በሰይፍ ይሞታል፤

እስራኤልም በእርግጥ ከትውልድ አገሩ

ተማርኮ ይሄዳል።”

12አሜስያስም፣ አሞጽን እንዲህ አለው፤ “አንተ ባለ ራእይ ከዚህ ሂድ! ከይሁዳ ምድር ሽሽ፤ እዚያም እንጀራህን ብላ፤ በዚያም ትንቢት ተናገር። 13ከእንግዲህ ወዲያ ግን በቤቴል ትንቢት አትናገር፤ የንጉሡ መቅደስ፣ የመንግሥቱም መኖሪያ ነውና።”

14አሞጽም ለአሜስያስ እንዲህ ሲል መለሰ፤ “እኔ እረኛና የባሉጥ ፍሬ ለቃሚ ነኝ እንጂ ነቢይ ወይም የነቢይ ልጅ አይደለሁም፤ 15እግዚአብሔር ግን የበግ መንጋ ከምጠብቅበት ቦታ ወስዶ፣ ‘ሂድና ለሕዝቤ ለእስራኤል ትንቢት ተናገር’ አለኝ፤ 16እንግዲህ የእግዚአብሔርን ቃል ስማ።

አንተ፣ “ ‘በእስራኤል ላይ ትንቢት አትናገር፤

በይስሐቅም ቤት ላይ አትስበክ’ ትላለህ።

17“ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፤”

‘ሚስትህ በከተማዪቱ ውስጥ ጋለሞታ ትሆናለች፤

ወንዶችና ሴቶች ልጆችህም በሰይፍ ይወድቃሉ፤

ምድርህም እየተለካ ይከፋፈላል፤

አንተ ራስህ በረከሰ7፥17 ዕብራይስጡ ርኩስ ይለዋል። ምድር ትሞታለህ፤

እስራኤልም ከትውልድ አገሩ፣

ተማርኮ ይሄዳል።’ ”

Ang Pulong Sang Dios

Amos 7:1-17

Ang Palanan-awon ni Amos Parte sa Apan, Kalayo, kag Tunton

1Amo ini ang ginpakita sang Ginoong Dios sa akon: Nakita ko nga nagtipon ang Ginoo sang madamo gid nga mga apan sa tapos mahatag sa hari ang iya bahin7:1 ang iya bahin: ang mga uyas ukon ang mga kumpay nga para sa iya mga kabayo. halin sa una nga ani kag sang manugsugod na ang ikaduha nga ani.7:1 manugsugod na ang ikaduha nga ani: ukon, nagatubo naman ang mga pananom. 2Dayon ginkaon sang mga apan ang tanan nga tanom, kag wala gid sing may nabilin. Kag dayon nagsiling ako, “Ginoong Dios, nagapangabay ako sa imo nga patawaron mo ang mga kaliwat ni Jacob. Paano sila mabuhi kon matabo ina nga silot? Maluya sila kag wala sing ikasarang.” 3Gani nagbaylo ang hunahuna sang Ginoo kag nagsiling siya, “Ang imo nakita indi na matabo.”

4Amo pa ini ang ginpakita sang Ginoong Dios sa akon: Nakita ko nga nagpreparar ang Ginoong Dios sa pagsilot sa iya katawhan paagi sa kalayo. Dayon ginpamala sang kalayo ang ginahalinan sang tubig sa idalom sang duta, kag ginsunog sini ang tanan nga ara sa duta sang Israel. 5Kag dayon nagsiling ako, “Ginoong Dios, nagapangabay ako sa imo nga indi ina paghimua. Paano mabuhi ang mga kaliwat ni Jacob kon matabo ina? Maluya sila kag wala sing ikasarang.” 6Gani nagbaylo ang hunahuna sang Ginoo kag nagsiling siya, “Ang imo nakita indi na man matabo.”

7Amo pa gid ini ang ginpakita sang Ginoong Dios sa akon: Nakita ko ang Ginoo nga nagatindog malapit sa pader kag may ginauyatan siya nga tunton7:7 tunton: higot nga may pamug-at sa punta, nga ginagamit sa paghibalo kon tadlong ukon indi. nga gin-gamit sa pagtakos sa pader kon bala tadlong ang pagkahimo sini. 8Nagpamangkot ang Ginoo sa akon, “Amos, ano ang nakita mo?” Nagsabat ako, “Tunton.” Dayon nagsiling siya, “Suno sa akon nga pagtunton, indi tadlong ang kabuhi sang akon katawhan nga taga-Israel. Gani sa sini nga tion indi ko na sila pagkaluoyan pa. 9Gub-on ko ang mga simbahan sa mataas nga mga lugar nga ginasimbahan sang mga taga-Israel nga kaliwat ni Isaac. Kag ipasalakay ko sa mga kaaway ang Israel, ang ginharian ni Haring Jeroboam.”

Si Amos kag si Amazia

10Karon, si Amazia nga pari sang Betel nagpadala sang mensahi kay Haring Jeroboam sang Israel. Siling niya, “Nagaplano si Amos sing malain kontra sa imo diri mismo sa Israel. Indi na maagwantahan sang mga tawo ang iya mga ginapanghambal. 11Kay amo ini ang iya ginasiling: ‘Mapatay si Jeroboam sa inaway, kag sigurado gid nga bihagon ang mga taga-Israel sa iban nga nasyon.’ ”

12Dayon nagsiling si Amazia kay Amos, “Ikaw nga propeta, halin ka diri kag magbalik sa Juda. Didto himua ang imo palangabuhian bilang propeta. 13Indi ka na magsugid sang mensahi sang Dios diri sa Betel, kay ari diri ang templo nga ginasimbahan sang hari, ang templo sang iya ginharian.” 14Nagsabat si Amos kay Amazia, “Indi ako propeta sadto ukon sumulunod7:14 sumulunod: sa literal, anak. sang isa ka propeta, kundi manugbantay ako sang karnero kag manug-atipan sang mga kahoy nga sikomoro. 15Pero ginhambalan ako sang Ginoo nga bayaan ko ang akon trabaho bilang manugbantay sang karnero kag magsugid ako sang iya mensahi sa inyo nga mga taga-Israel nga iya katawhan. 16-17Karon, ikaw nga nagasiling nga indi ako magsugid sang mensahi sang Dios sa mga taga-Israel nga kaliwat ni Isaac, pamatii ining ginasiling sang Ginoo kontra sa imo: ‘Ang imo asawa magabaligya sang iya lawas sa siyudad kag ang imo mga anak mapatay sa inaway. Ang imo nga kadutaan partidahon sang mga kaaway nga magaagaw sini, kag mapatay ka sa iban nga nasyon. Kag sigurado gid nga bihagon ang mga taga-Israel kag dal-on sa iban nga nasyon.’ ”