New Amharic Standard Version

ሶፎንያስ 3:1-20

የኢየሩሳሌም የወደ ፊት ዕጣ

1ለዐመፀኛዪቱና ለረከሰች፣

ለጨቋኞች ከተማ ወዮላት!

2እርሷ ለማንም አትታዘዝም፤

የማንንም ዕርምት አትቀበልም፤

በእግዚአብሔር አትታመንም፤

ወደ አምላኳም አትቀርብም።

3ሹሞቿ የሚያገሡ አንበሶች፣

ገዦቿ ለነገ የማይሉ፣

የምሽት ተኵላዎች ናቸው።

4ነቢያቷ ትዕቢተኞች፣

አታላዮችም ናቸው፤

ካህናቷ መቅደሱን ያረክሳሉ፣

በሕግም ላይ ያምፃሉ።

5በእርሷ ውስጥ ያለው እግዚአብሔር ጻድቅ ነው፤

ፈጽሞ አይሳሳትም፤

በየማለዳው ቅን ፍርድ ይሰጣል፤

በየቀኑም አይደክምም፤

ዐመፀኞች ግን ዕፍረት አያውቁም።

6“ሕዝቦችን አጥፍቻለሁ፤

ምሽጋቸው ተደምስሶአል፤

ማንም እንዳያልፍባቸው፣

መንገዳቸውን ባድማ አደረግሁ፤

ከተሞቻቸው ተደምስሰዋል፤

አንድም ሰው የለም፤ ነዋሪም ከቶ አይገኝባቸውም።

7እኔም ከተማዪቱን፣

‘በእርግጥ ትፈሪኛለሽ፤

ዕርምትም ትቀበያለሽ’ አልኋት፤

ስለዚህ መኖሪያዋ አይጠፋም፤

ቅጣቴም ሁሉ በእርሷ ላይ አይደርስም።

እነርሱ ግን በሚያደርጉት ሁሉ፣

ክፋትንም በመፈጸም እየተጉ ሄዱ።

8እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፤

“ስለዚህ እስከምፈርድበት3፥8 የሰባ ሊቃናቱና የሱርስቱ ቅጅ ከዚህ ጋር ይስማማሉ፤ የዕብራይስጡ ትርጒም ግን ለመበዝበዝ እስከምነሣበት ቀን ድረስ ይላል። ቀን ድረስ

ጠብቁኝ፤

አሕዛብን ላከማች፣

መንግሥታትን ልሰበስብ፣

መዓቴንና ጽኑ ቊጣዬን፣

በላያቸው ላፈስ ወስኛለሁ፤

በቅናቴ ቍጣ እሳት፣

መላዋ ምድር ትቃጠላለችና።

9“በዚያ ጊዜ ሰዎች ሁሉ የእግዚአብሔርን ስም እንዲጠሩ፣

ተስማምተው እንዲያገለግሉት፣

አንደበታቸውን አጠራለሁ።

10ከኢትዮጵያ ወንዞች ማዶ፣

የሚያመልኩኝ፣ የተበተኑት ሕዝቤ

ቊርባን ያመጡልኛል።

11በእኔ ላይ ከፈጸማችሁት በደል ሁሉ የተነሣ፣

በዚያ ቀን አታፍሩም፤

በትዕቢታቸው የሚደሰቱትን፣

ከዚህች ከተማ አስወግዳለሁና፤

ከእንግዲህ ወዲያ፣

በቅዱስ ተራራዬ ላይ አትታበዩብኝም።

12በእግዚአብሔር ስም የሚታመኑትን፣

የዋሃንንና ትሑታንን፣

በመካከላችሁ አስቀራለሁ።

13የእስራኤል ትሩፋን ኀጢአት አይሠሩም፤

ሐሰትም አይናገሩም፤

በአንደበታቸውም ተንኰል አይገኝም።

ይበላሉ፤ ይተኛሉ፤

የሚያስፈራቸውም የለም።

14የጽዮን ልጅ ሆይ፤ ዘምሪ፤

እስራኤል ሆይ፤ እልል በይ፤

የኢየሩሳሌም ልጅ ሆይ፤

በፍጹም ልብሽ ደስ ይበልሽ፤ ሐሤትም አድርጊ።

15እግዚአብሔር ቅጣትሽን አስወግዶታል፤

ጠላቶችሽን ከአንቺ መልሶአል፤

የእስራኤል ንጉሥ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው፤

ከእንግዲህ ወዲያ አንዳች ክፉ ነገር አትፈሪም።

16በዚያ ቀን ኢየሩሳሌምን እንዲህ

ይሏታል፤

“ጽዮን ሆይ፤ አትፍሪ፤

እጆችሽም አይዛሉ።

17እግዚአብሔር አምላክሽ በመካከልሽ አለ፤

እርሱ ብርቱ ታዳጊ ነው፤

በአንቺ እጅግ ደስ ይለዋል፤

በፍቅሩ ያሳርፍሻል፤

በዝማሬም በአንቺ ላይ ከብሮ ደስ ይሰኛል።”

18“ስለ ክብረ በዓላት መተጓጐል የተከዝሽበትን፣

የስድብሽን ሸክም፤

ከአንቺ አስወግዳለሁ።3፥18 ወይም ስለ ክብረ በዓላት መተጓጐል የሚተክዙትን፣ የስድብ ሸክም የተከመረባቸውን፣ መልሼ እሰበስባለሁ።

19በዚያ ጊዜ፣

ያስጨነቁሽን ሁሉ እቀጣለሁ፤

አንካሶችን እታደጋለሁ፤

የተበተኑትንም እሰበስባለሁ፤

በተዋረዱበት ምድር ሁሉ፣

ለውዳሴና ለክብር አደርጋቸዋለሁ።

20በዚያን ጊዜ እሰበስባችኋለሁ፤

ያን ጊዜ ወደ አገራችሁ እመልሳችኋለሁ፤

ዐይናችሁ እያየ፣

ምርኮአችሁን በምመልስበት ጊዜ፣

መከበርንና መወደስን፣

በምድር ሕዝብ ሁሉ መካከል እሰጣችኋለሁ”፤

ይላል እግዚአብሔር

Asante Twi Contemporary Bible

Sefania 3:1-20

Yerusalem Daakye

1Nnome nka nhyɛsofoɔ kuropɔn

atuateɛ kuropɔn a ɛho agu fi!

2Ɔnnyɛ ɔsetie mma obiara

ɔnnye nteɛsoɔ biara nto mu.

Ɔmfa ne ho nto Awurade so.

Ɔntwi mmɛn ne Onyankopɔn.

3Nʼakandifoɔ yɛ agyata a wɔbobɔ mu,

ne sodifoɔ yɛ mpataku a wɔnam anadwo,

a wɔnnya biribiara mma adekyeɛ.

4Ne nkɔmhyɛfoɔ yɛ ahantan;

wɔyɛ afatwafoɔ.

Nʼasɔfoɔ gu kronkronbea ho fi.

Wɔnam mmara no so di nsɛmmɔne.

5Awurade a ɔte ne mu no yɛ ɔteneneeni;

ɔnnyɛ mfomsoɔ biara.

Adekyeeɛ biara ɔda ne tenenee adi,

na ɔnni hwammɔ da,

nanso amumuyɛfoɔ deɛ wonnim aniwuo.

6“Masɛe amanaman;

madwiri wɔn abandenden agu.

Wɔn mmorɔno so adeda mpan,

a obiara ntwa mu hɔ.

Wɔaseɛ wɔn nkuropɔn;

a obi biara renka.

7Meka kyerɛɛ kuropɔn no sɛ,

‘ampa ara wobɛsuro me

na woagye nteɛsoɔ ato mu!’

Na afei ne tenaberɛ rensɛe,

na mʼasotwe biara nso remma ne so.

Nanso, wɔn ho peree wɔn

sɛ wɔbɛkɔso ayɛ bɔne wɔn nneyɛeɛ nyinaa mu.

8Enti, twɛn me,” sɛdeɛ Awurade seɛ nie,

“na ɛda no mɛsɔre adi adanseɛ.

Mayɛ mʼadwene sɛ mɛboaboa amanaman

ne ahennie ano

na mahwie mʼabufuo agu wɔn so

mʼabufuhyeɛ nyinaa.

Me ninkuntwe abufuo ogya mu no,

asase nyinaa bɛhye.

9“Afei mɛdwira nnipa no ano,

na wɔn nyinaa abɔ Awurade din

na wɔaka abɔ mu asom no.

10Mʼasomfoɔ, me nkurɔfoɔ a wɔabɔ ahwete no

bɛfiri nsubɔntene a ɛwɔ Kus nohoa

de wɔn afɔrebɔdeɛ abrɛ me.

11Saa ɛda no, wo Yerusalem, wɔrengu wʼanim ase

wɔ nneyɛeɛ bɔne a woayɛ atia me ho,

ɛfiri sɛ mɛyi afiri saa kuropɔn yi mu,

wɔn a wodi ahantan mu ahurisie

na worenyɛ ahantan bio

wɔ me bepɔ kronkron no so.

12Nanso mɛgya wɔ wo mu

wɔn a wɔdwo na wɔbrɛ wɔn ho ase,

na wɔde wɔn ho to Awurade so.

13Israel nkaeɛfoɔ renyɛ bɔne

Wɔrenka nkontonpo nsɛm,

na wɔn ano renka nnaadaa nsɛm

wɔbɛdidi na wɔada

na obiara renyi wɔn hu.”

14To dwom Ao, Ɔbabaa Sion;

team denden Ao, Israel!

Ma wʼani nnye, na di ahurisie wɔ wʼakoma nyinaa mu,

Ao, Ɔbabaa Yerusalem!

15Ɛfiri sɛ, Awurade ayi wʼasotweɛ afiri wo so,

wama wo ɔtamfoɔ asane nʼakyi.

Awurade Israelhene ka wo ho;

worensuro ɔhaw biara bio.

16Saa ɛda no, wɔbɛka akyerɛ Yerusalem sɛ,

“Mma nsuro, Ao Sion!

Mma wo nsa mu nhodwo.

17Awurade wo Onyankopɔn ne wo wɔ hɔ,

Ɔyɛ ɔgyefoɔ ɔhoɔdenfoɔ.

Nʼani bɛgye wo ho

ɔfiri ne dɔ mu bɛdwodwo wo,

ɔde nnwontoɔ bɛma nʼani agye wo ho.

18“Mo awerɛhoɔ to bɛtwa

ɛfiri sɛ mobɛnya ɛkwan adi mo afahyɛ no;

mo anim rengu ase bio.

19Saa ɛberɛ no me ne wɔn

a wɔhyɛɛ wo so nyinaa bɛdi;

Mɛgye mmerɛyɛfoɔ

na mɛboaboa wɔn a wɔabɔ wɔn ahwete no ano.

Mɛkamfo wɔn ahyɛ wɔn animuonyam

asase biara a wɔguu wɔn anim ase wɔ so no so.

20Saa ɛda no, mɛboaboa wo ano,

na mede wo aba fie.

Mɛhyɛ wo animuonyam na makamfo wo

wɔ asase so nnipa nyinaa mu

na mede wʼahonyadeɛ bɛsane ama wo

na wode wʼani bɛhunu,”

sɛdeɛ Awurade ka nie.