New Amharic Standard Version

ምሳሌ 9:1-18

ጠቢብነትና ተላላነት

1ጥበብ ቤቷን ሠራች፤

ሰባቱን ምሰሶዎቿንም ጠርባ አቆመች፤

2ፍሪዳዋን አረደች፤ የወይን ጠጇን ጠመቀች፤

ማእዷንም አዘጋጀች።

3ሴት አገልጋዮቿንም ላከች፤

ከከተማዪቱም ከፍተኛ ቦታ ተጣራች።

4እርሷም ማመዛዘን ለጐደላቸው፣

“ማስተዋል የሌላችሁ ሁሉ ወደዚህ ኑ” አለች።

5“ኑ፤ ምግቤን ተመገቡ፤

የጠመቅሁትንም የወይን ጠጅ ጠጡ።

6የሞኝነት መንገዳችሁን ተዉ፤ በሕይወት ትኖራላችሁ፤

በማስተዋልም መንገድ ተመላለሱ።

7“ፌዘኛን የሚገሥጽ ሁሉ ስድብን በራሱ ላይ ያመጣል፤

ክፉውን ሰው የሚዘልፍ ሁሉ ውርደት ያገኘዋል።

8ፌዘኛን አትዝለፈው፤ ይጠላሃል፤

ጠቢብን ገሥጸው፤ ይወድሃል።

9ጠቢብን አስተምረው፣ ይበልጥ ጥበበኛ ይሆናል፤

ጻድቁን ሰው አስተምረው፤ ዕውቀቱን ይጨምራል።

10“የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው፤

ቅዱሱንም ማወቅ ማስተዋል ነው፤

11ዘመንህ በእኔ ምክንያት ይረዝማልና፤

ዕድሜም በሕይወትህ ላይ ይጨመርልሃል።

12ጠቢብ ብትሆን ጥበበኛነትህ ለራስህ ነው፤

ፌዘኛ ብትሆን የምትጐዳው ያው አንተው ነህ።”

13ጥበብ የለሽ ሴት ለፍላፊ ናት፤

እርሷም ስድና ዕውቀት የለሽ ናት።

14በቤቷ ደጃፍ ላይ ትጐለታለች፤

በከተማዪቱ ከፍተኛ ቦታ በመቀመጫ ላይ ትቀመጣለች።

15በዚያ የሚያልፉትን፣

መንገዳቸውን ይዘው የሚሄዱትን ትጣራለች።

16እርሷም ማመዛዘን ለጐደላቸው፣

“ማስተዋል የሌላችሁ ሁሉ ወደዚህ ኑ” ትላለች።

17“የስርቆት ውሃ ይጣፍጣል፤

ተሸሽገው የበሉት ምግብ ይጥማል።”

18እነርሱ ግን ሙታን በዚያ እንዳሉ፣

ተጋባዦቿም በሲኦል9፥18 ወይም መቃብር ጥልቀት ውስጥ እንደሆኑ አያውቁም።

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Miyambo 9:1-18

Za Nzeru ndi Uchitsiru

1Nzeru inamanga nyumba yake;

inayimika nsanamira zake zisanu ndi ziwiri.

2Inapha ziweto zake ndipo yasakaniza vinyo wake;

inasakaniza vinyo wake ndi kuyala tebulo lake.

3Nzeruyo inatuma adzakazi ake,

kuti akakhale pamwamba penipeni pa mzinda ndi kukalengeza kuti,

4“Aliyense amene ali munthu wamba, abwere kuno!”

Kwa onse opanda nzeru inkanena kuti,

5“Bwerani, dzadyeni chakudya changa

ndipo dzamweni vinyo amene ndakonza.

6Lekani zopusa zanu kuti mukhale ndi moyo;

yendani njira ya nzeru yomvetsa zinthu.”

7Aliyense amene amayesa kukonza munthu wonyoza amadziputira minyozo;

aliyense amene amadzudzula munthu woyipa amadetsa mbiri yake.

8Usadzudzule munthu wonyoza kuti angadzadane nawe;

dzudzula munthu wanzeru ndipo adzakukonda.

9Ukalangiza munthu wanzeru ndiye adzapitirira kukhala wanzeru;

ukaphunzitsa munthu wolungama ndiye adzawonjezera kuphunzira kwake.

10Kuopa Yehova ndiye chiyambi cha nzeru;

kudziwa Woyerayo ndiko kukhala womvetsa bwino zinthu.

11Chifukwa cha ine nzeru, masiku ako adzachuluka,

ndipo zaka za moyo wako zidzawonjezeredwa.

12Ngati ndiwe wanzeru, nzeru yakoyo idzakupindulitsa;

ngati ndiwe wonyoza ena, udzavutika wekha.

13Uchitsiru ndi mkazi waphokoso,

wopulikira ndiponso wosadziwa zinthu.

14Iye amakhala pa mpando, pa khomo la nyumba yake,

pamalo aatali a mu mzinda,

15kuti aziyitana anthu ongodutsa,

amene akunka nayenda njira zawo.

16Amati, “Onse amene ndi anthu wamba abwere kuno,”

ndipo kwa wopanda nzeru amati,

17“Madzi akuba ndiye amatsekemera;

chakudya chodya mobisa ndi chokoma!”

18Koma amunawo sadziwa kuti akufa ali kale komweko,

ndi kuti alendo ake alowa kale mʼmanda akuya.