New Amharic Standard Version

ምሳሌ 5:1-23

ከአመንዝራነት መጠንቀቅ

1ልጄ ሆይ፤ ጥበቤን ልብ በል፤

የማስተዋል ቃሌንም በጥሞና አድምጥ፤

2ይህም ልባምነትን ገንዘብ እንድታደርግ፣

ከንፈሮችህም ዕውቀትን እንዲጠብቁ ነው።

3የአመንዝራ ሴት ከንፈር ማር ያንጠባጥባልና፤

አንደበቷም ከቅቤ ይለሰልሳል፤

4በመጨረሻ ግን እንደ እሬት ትመራለች፤

ሁለት አፍ እንዳለውም ስል ሰይፍ ትሆናለች።

5እግሮቿ ወደ ሞት ይወርዳሉ፤

ርምጃዎቿም በቀጥታ ወደ ሲኦል5፥5 ወይም መቃብር ያመራሉ።

6ስለ ሕይወት መንገድ ደንታ የላትም፤

መንገዶቿ ዘወርዋራ ናቸው፤ ለእርሷ ግን አይታወቃትም።

7እንግዲህ፣ ልጆቼ ሆይ፤ አድምጡኝ፤

ከምነግራችሁ ቃል ፈቀቅ አትበሉ።

8መንገድህን ከእርሷ አርቅ፤

በደጃፏም አትለፍ፤

9ይኸውም ጒብዝናህን ለሌሎች፣

ዕድሜህንም ለጨካኞች እንዳትሰጥ ነው፤

10ባዕዳን በሀብትህ እንዳይፈነጥዙ፣

ልፋትህም የሌላውን ሰው ቤት እንዳያበለጽግ ነው።

11በዕድሜህ መጨረሻ ታቃሥታለህ፤

ሥጋህና ሰውነትህ ሲከዳህ።

12እንዲህም ትላለህ፤ “ምነው! ተግሣጽን ጠላሁ፤

ልቤስ ምነው! መታረምን ናቀ፤

13የመምህሮቼን ቃል አልሰማሁም፤

አሰልጣኞቼንም አላደመጥኋቸውም፤

14በመላው ጉባኤ ፊት፣

ወደ ፍጹም ጥፋት ተቃርቤአለሁ።”

15ከገዛ ማጠራቀሚያህ ውሃ፣

ከገዛ ጒድጓድህም የሚፈልቀውን ውሃ ጠጣ።

16ምንጮችህ ተርፈው ወደ ሜዳ፣

ወንዞችህስ ወደ አደባባይ ሊፈሱ ይገባልን?

17ለአንተ ብቻ ይሁኑ፤

ባዕዳን አይጋሩህ።

18ምንጭህ ቡሩክ ይሁን፤

በልጅነት ሚስትህም ደስ ይበልህ።

19እርሷ እንደ ተወደደች ዋላ፣ እንደ ተዋበች ሚዳቋ ናት፤

ጡቶቿ ዘወትር ያርኩህ፤

ፍቅሯም ሁል ጊዜ ይማርክህ።

20ልጄ ሆይ፤ በአመንዝራ ሴት ፍቅር ለምን ትሰክራለህ?

የሌላዪቱንስ ሴት ብብት ስለ ምን ታቅፋለህ?

21የሰው መንገድ በእግዚአብሔር ፊት ግልጥ ነውና፤

እርሱ መሄጃውን ሁሉ ይመረምራል።

22ክፉውን ሰው የገዛ መጥፎ ሥራው ያጠምደዋል፤

የኀጢአቱም ገመድ ጠፍሮ ይይዘዋል።

23ከተግሣጽ ጒድለት የተነሣ ይሞታል፤

ከተላላነቱም ብዛት መንገድ ይስታል።

Akuapem Twi Contemporary Bible

Mmebusɛm 5:1-23

Aguamammɔ Ho Kɔkɔbɔ

1Me ba, yɛ aso ma me nyansa;

tie me nhumu nsɛm no yiye,

2sɛnea ɛbɛma woahwɛ yiye,

na wʼano akora nimdeɛ.

3Efisɛ ɔbea aguaman ano sosɔ ɛwo,

na ne kasa yɛ fɔmm sen ngo;

4nanso awiei no, ɛyɛ nwen sen bɔnwoma,

ɛyɛ nam sɛ afoa anofanu.

5Nʼanan kɔ owu mu;

nʼanammɔntutu kɔ ɔda mu tee.

6Onsusuw ɔkwan a ɛkɔ nkwa mu ho;

nʼakwan yɛ kɔntɔnkye, nanso onnim.

7Enti afei, me mma, muntie me;

Monntwe mo ho mmfi nea meka ho.

8Ɔkwan a ɛmmɛn no no na momfa so;

mommmɛn ne fi pon ano,

9anyɛ saa a, mode mo ahoɔden bɛma afoforo

na mode mo mfe ama otirimɔdenfo,

10anyɛ saa a, ahɔho bɛfom mo ahonyade

na mo brɛ de ahonya akɔ afoforo fi.

11Mo nkwanna akyi, mubesi apini,

bere a mo honam ne mo nipadua asa no.

12Na moaka se, “Na mikyi ahohyɛso!

Me koma ampɛ nteɛso!

13Manyɛ osetie amma mʼakyerɛkyerɛfo

na mantie me kwankyerɛfo asɛm.

14Madu ɔsɛe ano

wɔ asafo no nyinaa mu.”

15Nom nsu fi wʼankasa ahina mu,

nsu a ɛteɛ fi wʼankasa abura mu.

16So ɛsɛ sɛ wʼasuti yiri fa mmɔnten so

na wo nsuwa kokɔ ɔman aguabɔbea ana?

17Ma ɛnyɛ wo nko ara de,

a wo ne ahɔho nkyɛ da.

18Nhyira nka wʼasubura

na wʼani nnye wo mmrantebere mu yere ho.

19Ɔte sɛ ɔtwe bere dɔfo, ɔwansan nuonyamfo;

ma ne nufu nsɔ wʼani daa

na ne dɔ nkyekyere wo.

20Me ba, adɛn nti na woma ɔbea aguaman kyekyere wo?

Adɛn nti na woda ɔbarima foforo bi yere kokom?

21Awurade hu onipa akwan nyinaa,

na ɔhwehwɛ ne nyinaa mu.

22Omumɔyɛfo nnebɔne sum no afiri;

na ne bɔne ahama kyekyere no papee.

23Wobewu, esiane ahohyɛso a wonni nti,

na wɔayera, esiane wɔn agyennyentwisɛm nti.