New Amharic Standard Version

ምሳሌ 29:1-27

1ከብዙ ተግሣጽ በኋላ ዐንገቱን የሚያደነድን ሰው፣

በድንገት ይጠፋል፤ መዳኛም የለውም።

2ጻድቃን ሥልጣን ሲይዙ ሕዝብ ሐሤት ያደርጋል፤

ክፉዎች ሲገዙ ግን ሕዝብ ያቃስታል።

3ጥበብን የሚወድ ሰው አባቱን ደስ ያሰኛል፤

የአመንዝራዎች ወዳጅ ግን ሀብቱን ያባክናል።

4ፍትሕን በማስፈን ንጉሥ አገርን ያረጋጋል፤

ጒቦ ለማግኘት የሚጐመጅ ግን ያፈራርሳታል።

5ባልንጀራውን የሚሸነግል፣

ለገዛ እግሩ መረብ ይዘረጋል።

6ክፉ ሰው በራሱ ኀጢአት ይጠመዳል፤

ጻድቅ ግን ይዘምራል፤ ደስም ይለዋል።

7ጻድቅ ለድኾች ፍትሕ ይጨነቃል፤

ክፉ ሰው ግን ደንታ የለውም።

8ተሳዳቢዎች ከተማን ያውካሉ፤

ጠቢባን ግን ቊጣን ያበርዳሉ።

9ጠቢብ ሰው ከተላላ ጋር ወደ ሸንጎ ቢሄድ፣

ተላላ ይቈጣል፤ ያፌዛል፤ ሰላምም አይኖርም።

10ደም የተጠሙ ሰዎች ሐቀኛን ሰው ይጠላሉ፤

ቅን የሆነውንም ለመግደል ይሻሉ።

11ተላላ ሰው ቊጣውን ያለ ገደብ ይለቀዋል፤

ጠቢብ ሰው ግን ራሱን ይቈጣጠራል።

12ገዥ የሐሰት ወሬ የሚሰማ ከሆነ፣

ሹማምቱ ሁሉ ክፉዎች ይሆናሉ።

13ድኻውና ጨቋኙ የጋራ ነገር አላቸው፤

እግዚአብሔር ለሁለቱም የዐይን ብርሃንን ሰጥቶአቸዋል።

14ንጉሥ ለድኻ ትክክለኛ ፍርድ ቢሰጥ፣

ዙፋኑ ዘላለም ጸንቶ ይኖራል።

15የተግሣጽ በትር ጥበብን ታጐናጽፋለች፤

መረን የተለቀቀ ልጅ ግን እናቱን ያሳፍራል።

16ክፉዎች ሥልጣን ሲይዙ ኀጢአት ይበዛል፤

ጻድቃን ግን የእነርሱን ውድቀት ያያሉ።

17ልጅህን ቅጣው፤ ሰላም ይሰጥሃል፤

ነፍስህንም ደስ ያሰኛታል።

18ራእይ በሌለበት ሕዝብ መረን ይሆናል፤

ሕግን የሚጠብቅ ግን የተባረከ ነው።

19አገልጋይ በቃል ብቻ ሊታረም አይችልም፤

ቢያስተውለውም እንኳ በጀ አይልም።

20በችኰላ የሚናገርን ሰው ታያለህን?

ከእርሱ ይልቅ ተላላ ተስፋ አለው።

21ሰው አገልጋዩን ከልጅነቱ ጀምሮ ቢያቀማጥል፣

የኋላ ኋላ ሐዘን29፥21 በዕብራይስጡ የዚህ ቃል ትርጓሜ በእርግጠኝነት አይታወቅም ያገኘዋል።

22ቊጡ ሰው ጠብን ይጭራል፤

ግልፍተኛም ብዙ ኀጢአት ይሠራል።

23ሰውን ትዕቢቱ ያዋርደዋል፤ ትሑት መንፈስ ያለው ግን ክብርን

ይጐናጸፋል።

24የሌባ ግብረ አበር የገዛ ራሱ ጠላት ነው፤

የመሐላውን ርግማን እየሰማ ጭጭ ይላል።

25ሰውን መፍራት ወጥመድ ነው፤

በእግዚአብሔር የሚታመን ግን በሰላም ይኖራል።

26ብዙዎች በገዥ ፊት ተደማጭነት ማግኘት ይሻሉ፤

ሰው ፍትሕ የሚያገኘው ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው።

27ጻድቃን አታላዮችን ይጸየፋሉ፤

ክፉዎችም ቅኖችን ይጠላሉ።

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Miyambo 29:1-27

1Munthu amene amawumitsabe khosi lake atadzudzulidwa kwambiri,

adzawonongeka mwadzidzidzi popanda chomuchiritsa.

2Anthu olungama akamalamulira mʼdziko anthu amakondwa,

koma ngati dziko lilamulidwa ndi anthu oyipa mtima anthu amadandaula.

3Munthu amene amakonda nzeru amasangalatsa abambo ake,

koma woyenda ndi akazi achiwerewere amasakaza chuma chake.

4Mfumu imalimbitsa dziko poweruza mwachilungamo,

koma mfumu imene imawumiriza anthu kuti ayipatse mphatso imawononga dziko.

5Munthu woshashalika mnzake,

akudziyalira ukonde mapazi ake.

6Munthu woyipa amakodwa ndi machimo ake,

koma wochita chilungamo amayimba lokoma.

7Munthu wolungama amasamalira anthu osauka,

koma woyipa salabadira zimenezi.

8Anthu onyoza atha kuwutsa ziwawa mu mzinda,

koma anthu anzeru amaletsa ukali.

9Ngati munthu wanzeru atsutsana ndi chitsiru,

chitsirucho chimachita phokoso ndi kumangoseka ndipo sipakhala mtendere.

10Anthu okhetsa magazi amadana ndi munthu wangwiro

koma anthu olungama amasamalira moyo wake.

11Munthu wopusa amaonetsa mkwiyo wake,

koma munthu wanzeru amadzigwira.

12Ngati wolamulira amvera zabodza,

akuluakulu ake onse adzakhala oyipa.

13Munthu wosauka ndi munthu wopondereza anzake amafanana pa kuti:

Yehova ndiye anawapatsa maso onsewa.

14Ngati mfumu iweruza osauka moyenera,

mpando wake waufumu udzakhazikika nthawi zonse.

15Ndodo ndi chidzudzulo zimapatsa nzeru

koma mwana womulekerera amachititsa amayi ake manyazi.

16Oyipa akamalamulira zoyipa zimachuluka,

koma anthu olungama adzaona kugwa kwa anthu oyipawo.

17Umulange mwana wako ndipo adzakupatsa mtendere

ndi kusangalatsa mtima wako.

18Ngati uthenga wochokera kwa Yehova supezeka anthu amangochita zofuna zawo;

koma wodala ndi amene amasunga malamulo.

19Munthu wantchito sangalangizidwe ndi mawu okha basi;

ngakhale awamvetse mawuwo sadzatha kuchitapo kanthu.

20Ngakhale munthu wa uchitsiru nʼkuti ndiponi popeza chikhulupiriro chilipo

kuposa munthu wodziyesa yekha kuti ndi wanzeru poyankhula.

21Ngati munthu asasatitsa wantchito wake kuyambira ali mwana,

potsirizira adzapeza kuti wantchitoyo wasanduka mlowachuma wake.

22Munthu wamkwiyo amayambitsa mikangano,

ndipo munthu waukali amachita zolakwa zambiri.

23Kunyada kwa munthu kudzamutsitsa,

koma munthu wodzichepetsa amalandira ulemu.

24Woyenda ndi munthu wakuba ndi mdani wa moyo wake womwe;

amalumbira koma osawulula kanthu.

25Kuopa munthu kudzakhala ngati msampha,

koma aliyense amene amadalira Yehova adzatetezedwa.

26Anthu ambiri amafunitsitsa kuti wolamulira awakomere mtima,

koma munthu amaweruzidwa mwachilungamo ndi thandizo la Yehova basi.

27Anthu olungama amanyansidwa ndi anthu achinyengo;

koma anthu oyipa amanyansidwa ndi anthu a mtima wowongoka.