መዝሙር 9 NASV – Zabbuli 9 LCB

New Amharic Standard Version

መዝሙር 9:1-20

መዝሙር 99፥0 ምዕ9 መዝ 9 እና 10 በመጀመሪያው የጥንት ቅጅ ላይ አንጓዎቹ ተከታታይ ፊደላት ባሉት የዕብራይስጥ ሆህያት የሚጀምሩ እንዲሁም ጅማሬው ወይም መጨረሻው ትርጒም አዘል የሆነ አንድ ወጥ ግጥም ነበር፤ በሰብዓ ሊቃናት ውስጥ ሁለቱም አንድ መዝሙር ናቸው።

በክፉ ላይ ፍርድ

ለመዘምራን አለቃ፤ በሙትላቤን ቅኝት፤ የዳዊት መዝሙር

1እግዚአብሔር ሆይ፤ በፍጹም ልቤ አመሰግንሃለሁ፤

ስለ ድንቅ ሥራዎችህም ሁሉ እናገራለሁ።

2በአንተ ደስ ይለኛል፤ ሐሤትም አደርጋለሁ፤

ልዑል ሆይ፤ ስምህን በመዝሙር እወድሳለሁ።

3ጠላቶቼ ወደ ኋላ በተመለሱ ጊዜ፣

ተሰነካክለው ከፊትህ ይጠፋሉ፤

4ፍርዴም ጒዳዬም በአንተ እጅ ናቸውና፤

ቅን ፍርድ እየሰጠህ በዙፋንህ ላይ ተቀምጠሃል።

5ሕዝቦችን ገሠጽህ፤ ክፉዎችንም አጠፋህ፤

ስማቸውንም እስከ ወዲያኛው ደመሰስህ።

6ጠላቶች ለዘላለም ጠፉ፤

ከተሞቻቸውንም ገለባበጥሃቸው፤

መታሰቢያቸውም ተደምስሶአል።

7እግዚአብሔር ግን ለዘላለም በዙፋኑ ላይ ነው፤

መንበሩንም ለፍርድ አጽንቶአል።

8ዓለምን በጽድቅ ይዳኛል፤

ሕዝቦችንም በፍትሕ ይገዛል።

9እግዚአብሔር ለተጨቈኑት ዐምባ ነው፤

በመከራም ጊዜ መጠጊያ ይሆናቸዋል።

10ስምህን የሚያውቁ ይታመኑብሃል፤

እግዚአብሔር ሆይ፤ የሚሹህን አትተዋቸውምና።

11በጽዮን ለሚኖር ለእግዚአብሔር ዘምሩ፤

ሥራውንም በሕዝቦች መካከል በግልጽ አውሩ፤

12ደም ተበቃዩ ዐስቦአቸዋልና፤

የጭቍኖችንም ጩኸት አልዘነጋም።

13እግዚአብሔር ሆይ፤ ጠላቶቼ የሚያደርሱብኝን መከራ ተመልከት፤

አይተህም ራራልኝ፤ ከሞት ደጅም አንሥተህ መልሰኝ፤

14ይህን ስታደርግልኝ፣ በጽዮን ሴት ልጅ ደጅ፣

ምስጋናህን ዐውጃለሁ፤

በማዳንህም ሐሤት አደርጋለሁ።

15አሕዛብ በቈፈሩት ጒድጓድ ገቡ፤

እግራቸውም ራሳቸው በስውር ባስቀመጡት ወጥመድ ተያዘ።

16እግዚአብሔር በትክክለኛ ፍርዱ የታወቀ ነው፤

ክፉዎችም በእጃቸው ሥራ ተጠመዱ። ሒጋዮን9፥16 ወይም በተመሥጦ ማሰብ ሴላ

17ክፉዎች ተመልሰው ወደ ሲኦል9፥17 ወይም መቃብር ይወርዳሉ፤

እግዚአብሔርን የሚዘነጉ ሕዝቦችም ሁሉ እንደዚሁ።

18ችግረኞች ግን መቼም ቢሆን አይረሱም፤

የድኾችም ተስፋ ለዘላለም መና ሆኖ አይቀርም።

19እግዚአብሔር ሆይ ተነሥ፤ ሰውም አያይል፤

አሕዛብም በፊትህ ይፈረድባቸው።

20እግዚአብሔር ሆይ፤ ድንጋጤ አምጣባቸው፤

ሕዝቦች ሰው ከመሆን እንደማያልፉ ይወቁ። ሴላ

Luganda Contemporary Bible

Zabbuli 9:1-20

Zabbuli 99 Kiyinza okuba nga Zabbuli 9 ne 10 zaali kitontome kimu, kubanga mu kukyusa okwasookera ddala ziwandiikibbwa nga Zabbuli emu

Ya Mukulu wa Bayimbi. Eyimbibwa okujjukira Okufa kw’Omwana. Zabbuli ya Dawudi.

19:1 a Zab 86:12 b Zab 26:7Nnaakutenderezanga, Ayi Mukama n’omutima gwange gwonna;

nnaayolesanga ebikolwa byo eby’ekitalo byonna.

29:2 a Zab 5:11 b Zab 92:1; 83:18Nnaasanyukanga era nnaajagulizanga mu ggwe.

Nnaayimbanga nga ntendereza erinnya lyo, Ayi Mukama Ali Waggulu Ennyo.

3Abalabe bange bazzeeyo emabega,

beesittadde ne bazikiririra mu maaso go.

49:4 a Zab 140:12 b 1Pe 2:23Kubanga owagidde ebiŋŋwanira, n’ensonga zange;

era otudde ku ntebe yo ey’obwakabaka n’osala omusango mu bwenkanya.

59:5 Nge 10:7Waboggolera amawanga, n’ozikiriza ababi;

erinnya lyabwe n’olisangulirawo ddala emirembe n’emirembe.

69:6 Zab 34:16Abalabe obamaliddewo ddala,

n’ebibuga byabwe obizikirizza,

era tewali aliddayo kubijjukira.

79:7 Zab 89:14Naye Mukama afuga emirembe gyonna;

era ataddewo entebe ye ey’okusalirako emisango.

89:8 Zab 96:13Aliramula ensi mu butuukirivu,

era alisalira abantu bonna emisango mu bwenkanya.

99:9 Zab 32:7Mukama kye kiddukiro ky’abo abanyigirizibwa;

era kye kigo kyabwe mu biseera eby’akabi.

109:10 a Zab 91:14 b Zab 37:28Abo abamanyi erinnya lyo, Ayi Mukama, banaakwesiganga;

kubanga abakunoonya tobaleka bokka.

119:11 a Zab 76:2 b Zab 107:22 c Zab 105:1Muyimbe okutendereza Mukama, atudde ku ntebe ey’obwakabaka mu Sayuuni;

mutegeeze amawanga gonna by’akoze.

129:12 Lub 9:5Ajjukira n’awoolera eggwanga

era assaayo omwoyo eri abo abanyigirizibwa.

139:13 Zab 38:19Onsaasire, Ayi Mukama; otunuulire abalabe bange abangigganya,

onzigye ku miryango gy’okufa.

149:14 a Zab 106:2 b Zab 13:5; 51:12Ndyoke nkutenderezenga mu lwatu

mu miryango9:14 Ensonga enkulu zonna zaateesebwangako mu mulyango gw’ekibuga. gy’omuwala wa Sayuuni:

era njagulizenga mu bulokozi bwo.

159:15 a Zab 7:15-16 b Zab 35:8; 57:6Abantu mu mawanga bagudde mu binnya bye baasima;

era n’emitego gyabwe gimasuse ne gibakwasa.

16Mukama yeeraze nga bw’asala emisango egy’ensonga.

Omubi akwatiddwa mu mutego gw’emikono gye.

179:17 a Zab 49:14 b Yob 8:13; Zab 50:22Ababi balisuulibwa emagombe;

ebyo bye bituuka ku mawanga gonna ageerabira Katonda.

189:18 a Zab 71:5; Nge 23:18 b Zab 12:5Kubanga abali mu kwetaaga tebalyerabirwa ennaku zonna,

era n’ababonyaabonyezebwa tebaliggwaamu ssuubi emirembe gyonna.

19Ogolokoke, Ayi Mukama, tokkiriza muntu kuwangula;

leka amawanga gasalirwe omusango mu maaso go.

209:20 Zab 62:9; Is 31:3Bakankanye n’okutya, Ayi Mukama;

amawanga gonna galyoke gategeere nti bantu buntu.