New Amharic Standard Version

መክብብ 4:1-16

ግፍ፣ ጥረት፣ ብቸኝነት

1እንደ ገና ከፀሓይ በታች የሚደረገውን ግፍ ሁሉ አየሁ፤ አስተዋልሁም፤

የተገፉትን ሰዎች እንባ ተመለከትሁ፤

የሚያጽናናቸውም አልነበረም፤

ኀይል በሚገፏቸው ሰዎች እጅ ነበረ፤

የሚያጽናናቸውም አልነበረም።

2እኔም የቀድሞ ሙታን፣

ዛሬ በሕይወት ካሉት ሕያዋን ይልቅ፣

ደስተኞች እንደሆኑ ተናገርሁ።

3ነገር ግን ከሁለቱም ይልቅ፣

ገና ያልተወለደው፣

ከፀሓይ በታች የሚደረገውንም፣

ክፋት ያላየው ይሻላል።

4እንዲሁም ጥረትና የሥራ መከናወን ሁሉ ሰው በባልንጀራው ላይ ካለው ቅናት እንደሚመነጭ ተመለከትሁ፤ ይህም ደግሞ ከንቱ፣ ነፋስንም እንደ መከተል ነው።

5ሰነፍ እጁን አጣጥፎ ይቀመጣል፤

የገዛ ራሱንም ሥጋ ይበላል።

6በድካምና ነፋስን በመከተል ከሚገኝ ሁለት ዕፍኝ ይልቅ፣

በርጋታ የሚገኝ አንድ ዕፍኝ ይሻላል።

7ደግሞም ከፀሓይ በታች ከንቱ የሆነን ነገር አየሁ፤

8ልጅም ሆነ ወንድም የሌለው፣

ብቸኛ ሰው አለ፤

ጥረቱ ማለቂያ የለውም፤ ዐይኑም ባለው ሀብት ገና አልረካም፤

እርሱም፣ “ለማን ብዬ ነው የምደክመው?

ራሴን ከማስደሰትስ የምቈጠበው

ለምንድን ነው?” ብሎ ጠየቀ፤

ይህም ደግሞ ከንቱ፣ የጭንቅ ኑሮ ነው።

9ለሥራቸው መልካም ውጤት ስለሚያገኙ፣

ከአንድ፣ ሁለት መሆን ይሻላል፤

10አንዱ ቢወድቅ፣

ባልንጀራው ደግፎ ያነሣዋል።

ቢወድቅ የሚያነሣው ረዳት የሌለው ግን፣

እንዴት አሳዛኝ ነው!

11ደግሞም ሁለቱ አብረው ቢተኙ ይሞቃቸዋል፤

ነገር ግን አንዱ ብቻውን እንዴት ሊሞቀው ይችላል?

12አንድ ሰው ብቸኛውን ቢያጠቃውም፣

ሁለት ከሆኑ ይመክቱታል፤

በሦስት የተገመደ ገመድም ቶሎ አይበጠስም።

በልጦ መገኘት ከንቱ ነው

13ምክርን መቀበል ከማያውቅ ሞኝና ሽማግሌ ንጉሥ ይልቅ ጠቢብ የሆነ ድኻ ወጣት ይሻላል። 14ወጣቱ ከእስር ቤት ወደ ንጉሥነት የመጣ ወይም በግዛቱ ውስጥ በድኽነት የተወለደ ሊሆን ይችላል። 15ከፀሓይ በታች የሚኖሩና የሚመላለሱ ሁሉ፣ ንጉሡን የሚተካውን ወጣት ተከትለውት አየሁ። 16በፊቱ የነበረው ሕዝብ ሁሉ ቊጥር ስፍር አልነበረውም፤ ከእርሱ በኋላ የመጡት ግን በተተኪው አልተደሰቱም። ይህም ደግሞ ከንቱ፣ ነፋስንም እንደ መከተል ነው።

Asante Twi Contemporary Bible

Ɔsɛnkafoɔ 4:1-16

Nhyɛsoɔ, Adwumaden, Ankonam

1Bio, mehwɛ mehunuu nhyɛsoɔ a ɛrekɔ so wɔ owia yi ase:

Mehunuu wɔn a wɔredi wɔn nya no nisuo

na wɔnni ɔwerɛkyekyefoɔ biara;

tumi no wɔ wɔn nhyɛsofoɔ no nsam

na wɔnni ɔwerɛkyekyefoɔ biara.

2Na mekaa sɛ: Awufoɔ a

wɔawuwu dada no

ani gye sene ateasefoɔ;

wɔn a wɔda so wɔ nkwa mu no.

3Na deɛ ɔyɛ sene baanu yi

ne deɛ ɔnnya mmaeɛ,

deɛ ɔnnya nhunuu bɔne a

wɔyɛ wɔ owia yi ase.

4Na mehunuu sɛ adwumayɛ mu ɔbrɛ ne deɛ onipa tumi yɛ nyinaa nnyinasoɔ ne sɛ, nʼani bere ne yɔnko. Yei nso yɛ ahuhudeɛ, mmirika a wɔtu taa mframa.

5Ɔkwasea bobɔ ne nsa gu ne ho

na ɔsɛe ne ho.

6Nsa ma baako a asomdwoeɛ wɔ mu

yɛ sene nsa ma mmienu a ɔbrɛ bata ho.

Ɛte sɛ deɛ wotaa mframa.

7Afei nso mehunuu biribi a ɛnka hwee wɔ owia yi ase:

8Na ɔbarima bi wɔ hɔ a ɔyɛ ankonam;

ɔnni ɔbabarima anaa onuabarima.

Nʼadwumaden amma nʼawieeɛ da,

nanso nʼani ansɔ nʼahonya.

Ɔbisaa ne ho sɛ, “Na hwan na merebrɛ ama no,

na adɛn enti na mede anigyeɛ kame me kra?”

Yei nso yɛ ahuhudeɛ,

ɛyɛ ɔhaw kwa.

9Baanu yɛ sene ɔbaakofoɔ,

ɛfiri sɛ wɔnya wɔn adwumayɛ so mfasoɔ a ɛsɔ ani:

10Sɛ ɔbaako hwe ase a

ne yɔnko bɛtumi aboa no.

Nanso onipa a ɔhwe ase a

ɔnni ɔboafoɔ no yɛ mmɔbɔ.

11Bio, sɛ baanu da bɔ mu a, wɔka wɔn ho hye.

Na ɛbɛyɛ dɛn na ɔkɔntenkorɔ aka ne ho hye?

12Ɔbaakofoɔ deɛ, wɔbɛtumi aka no ahyɛ

nanso baanu tumi pere wɔn ti.

Homa a wɔawɔ no mmɛsa no, wɔntumi ntete mu ntɛm.

Ɛkankɔ Yɛ Adehunu

13Ɔbabunu nyansafoɔ a ɔdi hia yɛ sene ɔhene akɔkoraa a ɔyɛ kwasea na ɔntie kɔkɔbɔ bio. 14Ebia na ɔbabunu no firi nneduafie na ɔbɛdii adeɛ anaasɛ wɔwoo no too ohia mu wɔ adehyeɛ abusua mu. 15Mehunuu sɛ wɔn a wɔtenaa ase na wɔnantee owia yi ase nyinaa dii ɔbabunu no akyi, deɛ ɔdii ɔhene no adeɛ no. 16Nnipa dɔm a wɔntumi nkane wɔn dii nʼakyi. Nanso nkyirimma no ani annye ne ho. Yei nso yɛ ahuhudeɛ, ɛte sɛ wotaa mframa.