New Amharic Standard Version

ሐዋርያት ሥራ 3:1-26

ጴጥሮስ ሽባውን ለማኝ ፈወሰ

1አንድ ቀን ጴጥሮስና ዮሐንስ በጸሎት ጊዜ ይኸውም ከቀኑ በዘጠኝ ሰዓት፣ ወደ ቤተ መቅደስ ይወጡ ነበር። 2ወደ ቤተ መቅደስ ከሚገቡት ሰዎች ምጽዋት እንዲለምን፣ ሰዎች በየዕለቱ ተሸክመው ‘ውብ’ በተባለው የቤተ መቅደስ መግቢያ በር ላይ የሚያስቀምጡት አንድ ከተወለደ ጀምሮ ሽባ የሆነ ሰው ነበረ፤ 3እርሱም ጴጥሮስና ዮሐንስ ወደ ቤተ መቅደስ ሲገቡ አይቶ ምጽዋት ለመናቸው። 4ጴጥሮስም ከዮሐንስ ጋር ወደ እርሱ ትኵር ብሎ አየውና፣ “እስቲ ወደ እኛ ተመልከት” አለው። 5ሰውየውም፣ ከእነርሱ አንድ ነገር ለማግኘት አስቦ በትኵረት ተመለከታቸው።

6ጴጥሮስ ግን፣ “እኔ ብርና ወርቅ የለኝም፤ ነገር ግን ያለኝን እሰጥሃለሁ፤ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሥተህ በእግርህ ተመላለስ” አለው፤ 7ቀኝ እጁንም ይዞ አስነሣው፤ ወዲያውም እግሩና ቊርጭምጭሚቱ በረታ፤ 8ዘሎም ቀጥ ብሎ ቆመ፤ መራመድም ጀመረ፤ ወዲህ ወዲያ እየሄደና እየዘለለም እግዚአብሔርንም እያመሰገነ ከእነርሱ ጋር ወደ ቤተ መቅደሱ አደባባይ ገባ። 9ሕዝቡም ሁሉ እየተራመደና እግዚአብሔርን እያመሰገነ ሲመላለስ ባዩት ጊዜ፣ 10ይህ ሰው ቀደም ሲል ‘ውብ’ በተባለው የቤተ መቅደስ መግቢያ በር ላይ ተቀምጦ ምጽዋት ይለምን የነበረው እርሱ መሆኑን ዐወቁ፤ በእርሱ ላይ ከተፈጸመውም ነገር የተነሣ በመደነቅና በመገረም ተሞሉ።

ጴጥሮስ ለማኙ ሲፈወስ ላየው ሕዝብ ንግግር አደረገ

11የተፈወሰውም ለማኝ ከጴጥሮስና ዮሐንስ ጋር ጥብቅ ብሎ አብሮአቸው ሳለ፣ ሕዝቡ ሁሉ በመገረም እነርሱ ወደነበሩበት ‘የሰሎሞን መመላለሻ’ ወደተባለው ስፍራ እየሮጡ መጡ። 12ጴጥሮስም ይህን ባየ ጊዜ እንዲህ አላቸው፤ “የእስራኤል ሕዝብ ሆይ፤ በዚህ ለምን ትደነቃላችሁ? ደግሞም በእኛ ኀይል ወይም በእኛ ጽድቅ ይህ ሰው ድኖ እንዲመላለስ እንዳደረግነው በመቊጠር፣ ለምን ወደ እኛ አትኵራችሁ ትመለከታላችሁ? 13የአባቶቻችን አምላክ፣ የአብርሃም፣ የይስሐቅና የያዕቆብ አምላክ ብላቴናውን ኢየሱስን አከበረው፤ እናንተ ግን እንዲሞት አሳልፋችሁ ሰጣችሁት፤ ጲላጦስ ሊፈታው ቢፈልግም እናንተ በእርሱ ፊት ካዳችሁት፤ 14ቅዱሱንና ጻድቁን ክዳችሁ ነፍሰ ገዳዩ እንዲፈታላችሁ ለመናችሁ፤ 15የሕይወት መገኛ የሆነውን ገደላችሁት፤ እግዚአብሔር ግን ከሙታን አስነሣው፤ እኛም ለዚህ ምስክሮች ነን። 16ይህ የምታዩትና የምታውቁት ሰው የበረታው በኢየሱስ ስም በማመን ነው፤ ሁላችሁም እንደምታዩት ፍጹም ፈውስ እንዲያገኝ ያደረገው የኢየሱስ ስምና በእርሱ አማካይነት የሚገኘው እምነት ነው።

17“አሁንም ወንድሞች ሆይ፤ እናንተ ይህን ያደረጋችሁት እንደ አለቆቻችሁ ሁሉ ባለማወቅ እንደሆነ ዐውቃለሁ። 18እግዚአብሔር ግን የእርሱ የሆነው ክርስቶስ3፥18 ወይም መሲሕ፤ እንዲሁም በቍ 20 መከራን እንዲቀበል አስቀድሞ በነቢያቱ ሁሉ አፍ የተናገረውን ፈጽሞአል። 19እንግዲህ ኀጢአታችሁ እንዲደመሰስ ንስሓ ግቡ፤ ከመንገዳችሁም ተመለሱ፤ ከጌታም ዘንድ የመታደስ ዘመን ይመጣላችኋል፤ 20ደግሞም አስቀድሞ ለእናንተ የተመደበውን ክርስቶስን እርሱም ኢየሱስን ይልክላችኋል። 21እግዚአብሔር አስቀድሞ በቅዱሳን ነቢያቱ አፍ እንደ ተናገረ፣ ሁሉን ነገር እስከሚያድስበት ዘመን ድረስ እርሱ በሰማይ ይቈይ ዘንድ ይገባል። 22ሙሴም እንዲህ ብሎአል፤ ‘ጌታ አምላካችሁ ከእናንተው መካከል እንደ እኔ ያለ ነቢይ ያስነሣላችኋል፤ እርሱ የሚነግራችሁን ሁሉ ስሙት፤ 23ይህን ነቢይ የማትሰማ ነፍስ ሁሉ ከሕዝቡ መካከል ተለይታ ትጥፋ።’

24“በርግጥም ከሳሙኤል ጀምሮ የተነሱት ነቢያት ሁሉ ስለ እነዚህ ጊዜያት ተናግረዋል። 25እናንተም የነቢያት ልጆች ናችሁ፤ ደግሞም እግዚአብሔር ለአብርሃም፣ ‘በዘርህ የምድር ወገኖች ሁሉ ይባረካሉ” ብሎ የገባው ኪዳን ወራሾች ናችሁ። 26እግዚአብሔር ብላቴናውን ባስነሣ ጊዜ፣ እያንዳንዳችሁን ከክፋታችሁ መልሶ ይባርካችሁ ዘንድ አስቀድሞ ወደ እናንተ ላከው።”

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Hechos 3:1-26

Mana purij runatami Pedro alliyachishca

1Pedroca, Juandijmi chaupi chishita, Diospaj huasipi Diosta mañangapaj rijcuna carca. Chai horasmi, Diosta mañana horas caj carca. 2Chaiman yaicuna Sumaj nishca Pungupica, huacharimantapacha suchu runatami apamushpa tiyachijcuna carca. Diospaj huasiman shamujcunata imallatapish mañachunmi, chaipi churajcuna carca. 3Chai runaca Pedrondij, Juandij Diospaj huasiman yaicucujta ricushpami, llaquishpa imallatapish cuchun mañarca. 4Chaipimi Pedroca, Juandijllataj paipaj ñahuita chaparashpa:

—Ñucanchijta ricui— nirca.

5Chashna nijpi chai runaca, ‘Imallatapish cungapishchari’ yuyashpami, paicunata ricuracurca. 6Ashtahuanpish Pedroca:

—Ñucaca cullquitapish, curitapish mana charinichu. Chashna cashpapish ñuca charishcataca cugrinimi: Nazaretmanta Jesucristopaj shutipimi cantaca jatari nini, jatarishpa puri— nircami.

7Chashna nishpami, chai runapaj alli maquimanta japishcahuan jatarichirca. Chashna rurajpica, chai runapaj chaqui mucucunapish, sampicunapish sinchiyarircallami. 8Chaimantaca, jahuata saltashpa, shayarishpami puri callarishpa, Pedrondij, Juandij Diospaj huasiman yaicurca. Chai ucupica, cushicushpa saltarishpami, Taita Diostaca alabarca. 9Tucui chaipi cajcunami, pai chashna purishpa Taita Diosta alabacujta ricurcacuna. 10Chai Sumaj nishca Pungupi mañashpa tiyaj runa alliyashcata rijsishpami, yallitaj mancharishpa cushicurcacuna.

Salomonpaj corredorpimi Pedroca cutin huillashca

11Salomón rurashca corredorpimi, suchu cashcamanta alliyaj runaca Pedrota, Juanta charirashca shayacurca. Chai runata alliyachishcata ricushpa, mancharishpa chapacuj tucui gentecunami, paicunapajmanca tandanacumurcacuna. 12Chai tandanacushcacunatami, Pedroca cashna nirca: «Israelcuna, ¿ima nishpataj cai runata alliyachishcata ricushpaca jatunta mancharinguichij? ¿Ima nishpataj ñucanchijta chaparacunguichij? Ñucanchijca, mana ñucanchijllataj cai rurai tucunataca charinchijchu. Diosta alli caźujcuna cashcamantapish mana alliyachishcanchijchu. 13Ñucanchij yaya Abrahampaj, Isaacpaj, Jacobopaj Taita Diosmi, Paita Servij Jesusta sumajyachirca. Cancunaca Paitaca, mandajcunapajmanmi pusharcanguichij. Pilato paita cacharisha nijpipish, cancunaca, ‘Ama cacharichu’ nircanguichijmi. 14Ashtahuanpish cancunaca, Pai Jucha Illaj, Cashcata Rurajta cacharichinapaj randica, huañuchij runatamari cacharichircanguichij. 15Ashtahuanpish, Causaita Cujtarajmari huañuchichircanguichij. Paitaca, Taita Diosmi huañushcacunapaj chaupimanta causachirca. Ñucanchijtaj, chaita ricushcamanta huillajcunami canchij. 16Chai Jesusllatajmi cai runataca alliyachirca. Paipaj shutita crishcamantami, cancuna rijsishca cai runataca, tucui cancunapaj ñaupajpi alliyachishca shayacujta ricucunguichij.

17Cunanca huauquicuna, cancunapish, cancunapaj mandajcunapish mana yachashcamanta Jesusta huañuchishcataca yachanimi. 18Chashnamari Taita Diosca, Pai cachashca Quishpichij Cristoca, ‘Jatun llaquita apangami’ nishpa huillachishcata pajtachishca. Chaitaca, tucui Pai ima nishcata huillajcunatami huillachishca. 19Chaimanta cancunapaj juchacunata pʼichachun, llaquirishpa Diospajman tigrarichij. Chashna rurajpimi Mandaj Diosca, samarina sumaj punllacunatapish cunga. 20Jesucristotapish ñaupaman huillachishca shinallatajmi, cancunapajman cutin cachanga. 21Taita Diosca, ‘Tucuitami allichisha’ nishpami, Pai ima nishcata huillaj Paipajlla huillajcunataca, ñaupaman huillachishca. Chai punlla chayamungacamami, Jesucristoca jahua pachapi tiyacuna can. 22Moisesmi, ñucanchij ñaupa yayacunataca: “Cancunata Mandaj Diosca, cancunapurallamantatajmi, Pai ima nishcata shuj huillajtaca, ñucata shinallataj churanga. Paitami tucui ima nishcata caźuna canguichij. 23Pipish paita mana caźujtaca, israelcunapuramanta anchuchishca cangami” nishca.

24Chai punllacuna shamunataca, Dios ima nishcata huillajcunaca, Samuelmanta callarishpa, tucui huillajcunami huillashca. 25Taita Diosca, Pai imallata cancunaman cuna tucushcatamari, Pai ima nishcata huillajcunataca, cancunaman huillachun cachashca. Taita Diosca, ñucanchij yaya Abrahamtami: “Canmanta mirashca huahuacunamantami, cai pachapi causajcunataca bendiciasha” nishca. Ñucanchij yayacunaman tucui chaicunata cusha nishcaca cancunapajmari, cancunamari chasquina canguichij. 26Taita Diosca, Paita Servijta causachishpaca, cancunapajmanrajmi cacharca. Cancuna millai causaita saquishpa, Diospajman cutirijpi bendiciachunmi cacharca» nircami.