New Amharic Standard Version

ሐዋርያት ሥራ 14:1-28

ጳውሎስና በርናባስ በኢቆንዮን

1በኢቆንዮንም ጳውሎስና በርናባስ አብረው ወደ አይሁድ ምኵራብ ገቡ፤ በዚያም በሚገባ ስላስተማሩ፣ ከአይሁድም ከግሪክም እጅግ ብዙ ሰዎች አመኑ። 2ያላመኑት አይሁድ ግን፣ አሕዛብን አነሣሥተው ወንድሞችን እንዲጠሉ አደረጓቸው። 3ጳውሎስና በርናባስም ስለ ጌታ በድፍረት እየተናገሩ ብዙ ጊዜ እዚያው ቈዩ፤ ጌታም የሚናገሩትን የጸጋውን ቃል በታምራዊ ምልክትና በድንቅ ሥራ እየደገፈ ያረጋግ ጥላቸው ነበር። 4የከተማውም ሕዝብ ተከፋፈለ፤ ገሚሱ ከአይሁድ ጋር፣ ገሚሱም ከሐዋርያት ጋር ሆነ። 5በዚህ ጊዜ አሕዛብና አይሁድ ከመሪዎቻቸው ጋር ተባብረው ሊያንገላቷቸውና በድንጋይ ሊያስወግሯቸው ሞከሩ። 6እነርሱ ግን ይህን እንዳወቁ ልስጥራንና ደርቤን ወደተባሉት ወደ ሊቃኦንያ ከተሞችና በዙሪያቸው ወዳለው አገር ሸሹ፤ 7በዚያም ወንጌልን መስበክ ቀጠሉ።

ጳውሎስና በርናባስ በልስጥራና በደርቤ

8በልስጥራንም፣ እግሩ አንካሳ የሆነና ከተወለደ ጀምሮ ፈጽሞ በእግሩ ሄዶ የማያውቅ ሽባ ሰው ተቀምጦ ነበር። 9ይህም ሰው ጳውሎስ ሲናገር ያደምጥ ነበር። ጳውሎስም ወደ እርሱ ትኵር ብሎ ተመለከተና ለመዳን እምነት እንዳለው ባየ ጊዜ 10በታላቅ ድምፅ፣ “ቀጥ ብለህ በእግርህ ቁም!” አለው፤ በዚህ ጊዜ ዘሎ ተነሣና መራመድ ጀመረ።

11ሕዝቡም ጳውሎስ ያደረገውን ባዩ ጊዜ፣ በሊቃኦንያ ቋንቋ፣ “አማልክት በሰው ተመስለው ወደ እኛ ወርደዋል!” ብለው ጮኹ፤ 12በርናባስን ‘ድያ’ አሉት፤ ጳውሎስም ዋና ተናጋሪ ስለ ነበር ‘ሄርሜን’ አሉት። 13ከከተማው ወጣ ብሎ የነበረው፣ የድያ ቤተ መቅደስ ካህንም ኰርማዎችንና የአበባ ጒንጒኖችን ወደ ከተማው መግቢያ አምጥቶ፣ ከሕዝቡ ጋር ሆኖ ሊሠዋላቸው ፈለገ።

14ሐዋርያቱ በርናባስና ጳውሎስ ይህን በሰሙ ጊዜ ልብሳቸውን ቀደው ወደ ሕዝቡ መካከል ሮጡ፤ ድምፃቸውንም ከፍ አድርገው እንዲህ አሉ፤ 15“እናንት ሰዎች፤ ለምን ይህን ታደርጋላችሁ? እኛም እኮ እንደ እናንተው ሰዎች ነን። እናንተም ደግሞ ከዚህ ከንቱ ነገር ርቃችሁ ሰማይንና ምድርን፣ ባሕርንም በውስጣቸውም የሚኖሩትን ሁሉ ወደ ፈጠረ ወደ ሕያው እግዚአብሔር እንድትመለሱ ወንጌልን እንሰብክላችኋለን። 16እርሱ ባለፉት ትውልዶች፣ ሕዝቦች ሁሉ በገዛ መንገዳቸው እንዲሄዱ ተዋቸው፤ 17ይሁን እንጂ ዝናብን ከሰማይ እንዲሁም ፍሬያማ ወቅቶችን በመስጠቱ፣ ደግሞም ልባችሁን በመብልና በደስታ በማርካቱ መልካምን በማድረግ ራሱን ያለ ምስክር አልተወም።” 18ይህን ሁሉ ተናግረው እንኳ፣ ሕዝቡ እንዳይሠዋላቸው ያስተዉት በብዙ ችግር ነበር።

19አይሁድ ግን ከአንጾኪያና ከኢቆንዮን መጥተው፣ ሕዝቡን አግባቡ፤ ጳውሎስንም በድንጋይ ከወገሩት በኋላ፣ የሞተ መስሎአቸው ጐትተው ከከተማው ወደ ውጭ አወጡት። 20ሆኖም ደቀ መዛሙርት ከበውት እንዳሉ ተነሣ፤ ወደ ከተማም ገባ። በማግስቱም ከበርናባስ ጋር ወደ ደርቤን ሄዱ።

ጳውሎስና በርናባስ በሶርያ ወዳለችው አንጾኪያ ተመለሱ

21ጳውሎስና በርናባስ በደርቤን የምሥራቹን ቃል ሰብከው፣ ብዙ ደቀ መዛሙርትም ካፈሩ በኋላ፣ ወደ ልስጥራን፣ ወደ ኢቆንዮንና ወደ አንጾኪያ ተመለሱ። 22የደቀ መዛሙርቱንም ልብ በማበረታታትና በእምነታቸው ጸንተው እንዲኖሩ በመምከር፣ “ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ለመግባት በብዙ መከራ ማለፍ አለብን” አሏቸው። 23ከዚያም በየአብያተ ክርስቲያናቱ ሽማግሌዎችን ከሾሙላቸው በኋላ፣ በጾምና በጸሎት ላመኑበት ጌታ ዐደራ ሰጧቸው። 24በጲስድያም ዐልፈው ወደ ጵንፍልያ መጡ፤ 25በጴርጌንም ቃሉን ከሰበኩ በኋላ፣ ወደ ኢጣልያ ወረዱ።

26ከአጣልያም፣ እስካሁን ላከናወኑት ሥራ፣ ለእግዚአብሔር ጸጋ በዐደራ ወደ ተሰጡባት ከተማ ወደ አንጾኪያ በመርከብ ተመለሱ። 27እዚያም በደረሱ ጊዜ፣ ቤተ ክርስቲያንን በአንድነት ሰብስበው፣ እግዚአብሔር በእነርሱ አማካይነት ያደረገውን ሁሉ፣ ደግሞም ለአሕዛብ እንዴት የእምነትን በር እንደ ከፈተላቸው ተናገሩ። 28በዚያም ከደቀ መዛሙርት ጋር ብዙ ጊዜ ተቀመጡ።

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Hechos 14:1-28

Iconio pueblopipish achcacunami crishca

1Iconiopipish Pabloca, Bernabendijmi judiocuna tandanacuna huasiman yaicushpa, Diospaj Shimita alli huillarcacuna. Chaimantami judiocunapish, griegocunapish achcacuna Jesusta crircacuna. 2Ashtahuanpish mana crisha nij judiocunaca, mana israelcunatami crijcunata pʼiñachun yachachircacuna. 3Chashna cajpipish, Pablohuan, Bernabehuanca unaitami chaipi causarcacuna. Paicunaca Mandaj Diospi shunguta churashpami, mana cʼuyaipajta cʼuyaj Diosmantaca mana manchashpa huillashpa, catircacuna. Diospish, Pai quiquintaj huillanaman cachashcata ricuchishpami, ima señalcunatapish, mancharinacunatapish Paillataj rurachirca. 4Chaicunata ricushpami, chaipi causajcunaca shujcunaca judiocunaman tucurca, cutin shujcunaca huillagrichun mingashcacunaman tucurca. 5Chashna cashpapish mana crijcunaca, judiocunapish, mana judiocunapish shujlla yuyaimanmi chayarcacuna. Chaimantaca mandajcunandij tucushpami, paicunataca cʼamishpa rumihuan shitai callarircacuna. 6Chashna rurajpimi Pablohuan, Bernabehuanca miticushpa, Licaonia llajtapi caj Listra shuti, Derbe shuti pueblocunaman, chai muyundij llajtacunamanpish rircacuna. 7Chai llajtacunapimi, alli huillaita huillarcacuna.

Listrapica mana puri tucuj runatami alliyachishcacuna

8Listrapica, huacharimantapacha mana purij shuj runami tiyacurca. Shuj cutillapish manataj purishcachu carca. 9Paimi, Pablo tucui imalla huillashcataca, alli uyacurca. Pai huillashcata uyashpa, alliyanata crishcata ricushpami, Pabloca:

10—¡Jatarishpa alli shayari!— nishpa, sinchita rimarca.

Shina nijpica chai runaca, callpashpa jatarishpami purirca. 11Tucui chaipi cajcuna Pablo chashna rurajta ricushpaca, Licaonia rimaipimi: “Dioscunamari runacuna shina tucushpa, ñucanchijpajman uriyamushca” nishpa caparircacuna.

12Chashna nishpaca Bernabetaca, Zeus nircacunami. Cutin Pablotaca huillaj cajpimi, Hermes nircacuna. 13Chai pueblo chʼimbapurapica, Zeusta adorana huasimi tiyarca. Chai huasipica Zeuspaj curami tiyarca. Paimi, tucui chaipi cajcunahuan tucushpa, huagracunata, sisacunata punguman aparca. Chaicunatami Pabloman, Bernabemanca diosman shina cushpa, huañuchishun nircacuna. 14Chashna rurashun nicujta ricushpaca, huillagrichun mingashca Pablohuan Bernabehuanca, quiquin churanacunata lliquirircacuna. Chashna rurashpaca caparirishpami gentecunapaj chaupita yaicurircacuna. 15Chai gentecunataca cashnami nircacuna:

—¡Riquichij yayacuna! ¿Maitataj cashnaca ruranguichigari? Ñucanchijpish cancuna shinallataj runacunallamari canchij. Cashna llaqui causaita saquishpa, causaj Diospajman cutirichuntajmari huillanaman shamurcanchij. Paimari jahua pachata, cai pachata, mama cuchata, chaicunapi tucui ima tiyajtapish rurarca. 16Diosca ñaupacunaca, tucuicuna paicuna munashca shina causachun saquircallami. 17Shina cashpapish Diosca, tamyachishpa, granocunata pʼucuchishpami, ñucanchijmanca mana nijta carahuan. Chashnami, Pai alli cashcataca ricuchishpa, ñucanchij shunguta cushichin— nircami.

18Chashna rimacushpallami, huagrata huañuchishpa paicunata adorashun nicujcunataca jarcarcacuna.

19Chaita rimanacucujpimi Antioquiamanta, Iconiomanta huaquin judiocuna chayamurca. Paicuna gentecunata jatarichijpimi, Pablotaca rumicunahuan shitarcacuna. Chaimantaca, ‘Ñami huañun’ yuyashpami, sirijta aisashpa pueblomanta llujshichishpa shitarcacuna.

20Ashtahuanpish crijcuna tandanacushpa, paipaj muyujta shayarijpica, Pabloca jatarircallami. Chai qʼuipami cutin chai puebloman yaicurca. Cayandij punllaca Bernabendijmi, Derbeman rirca.

Pablohuan Bernabehuanca Antioquiamanmi tigrashcacuna

21Derbepipish alli huillaita huillajpica, achcacunami crirca. Chai qʼuipami cutinllataj Listraman, Iconioman, Antioquiaman tigrarcacuna. 22Chai pueblocunapi causacuj crijcunataca: «Achca llaquicunata apashpami, Taita Dios mandacunpica yaicuna canchij» nircacunami. Chashna nishpami Jesusta crishcataca, alli catichun cunarcacuna.

23Shinallataj crijcuna tandanacushca tiyanpica, tucuipimi cunaj yuyajcunata agllashpa churarcacuna. Paicunataca, ayunashpa Diosta mañashpami, paicuna crishca Mandaj Diospaj maquipi mingarcacuna. 24Chaimantaca, Pisidia llajtata rishpami, Panfiliaman chayarcacuna. 25Perge pueblopi Diospaj Shimita huillashpaca, Atalía pueblomanmi rircacuna.

26Ataliamantaca barcopimi Antioquiaman rircacuna. Chai pueblomantami paicunataca, alli huillaita huillagrichun, mana cʼuyaipajta cʼuyaj Diospaj maquipi mingashpa cacharcacuna. Paicunaman mingashcata huillashpami, ña tigrarcacuna. 27Ña chayamushpami, crijcunata tandachircacuna. Chaimantaca, Taita Dios paicunata jatun allicunata rurachishcatapish, mana israelcunaman paicuna huillagrijpi uyana yuyaita Dios cushcatapishmi parlarcacuna. 28Chai qʼuipaca unaitami, chaipi crijcunahuan causarcacuna.