New Amharic Standard Version

ሆሴዕ 14:1-9

በረከትን ለማግኘት ንስሓ መግባት

1እስራኤል ሆይ፤ በኀጢአትህ ምክንያት ስለ ወደቅህ፣

ወደ አምላክህ ወደ እግዚአብሔር ተመለስ።

2የምትሉትን ቃል ይዛችሁ፣

ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ፤

እንዲህም በሉት፤

“ኀጢአታችንን ሁሉ ይቅር በለን፤

የከንፈራችንንም ፍሬ እንድናቀርብ፣14፥2 ወይም እንደ ኮርማዎች መሥዋዕት የከንፈራችንን ፍሬ እንድናቀርብ

በምሕረትህ ተቀበለን።

3አሦር ሊያድነን አይችልም፤

በጦር ፈረሶችም ላይ አንቀመጥም፤

ከእንግዲህም የገዛ እጆቻችን የሠሯቸውን፣

‘አምላኮቻችን’ አንላቸውም፤

ድኻ አደጉ ከአንተ ርኅራኄ ያገኛልና።”

4“እኔ ከዳተኛነታቸውን እፈውሳለሁ፤

እንዲሁ እወዳቸዋለሁ፤

ቊጣዬ ከእነርሱ ተመልሶአልና።

5እኔ ለእስራኤል እንደ ጠል እሆናለሁ፤

እንደ ውብ አበባ ያብባል፤

እንደ ሊባኖስ ዝግባም፣

ሥር ይሰዳል፤

6ቅርንጫፉ ያድጋል፤

ውበቱ እንደ ወይራ ዛፍ፣

ሽታውም እንደ ሊባኖስ ዝግባ ይሆናል።

7ሰዎች እንደ ገና ከጥላው በታች ያርፋሉ፤

እርሱም እንደ እህል ይለመልማል፤

እንደ ወይን ተክል ያብባል፤

ዝናውም እንደ ሊባኖስ የወይን ጠጅ ይወጣል።

8ኤፍሬም ሆይ፤ ከእንግዲህ ከጣዖት ጋር

ምን ጒዳይ አለኝ?14፥8 ወይም ከእንግዲህ ከጣዖት ጋር ኤፍሬም ሌላ ምን አለው?

የምሰማህና የምጠነቀቅልህ እኔ ነኝ፤

እኔ እንደለመለመ የጥድ ዛፍ ነኝ፤

ፍሬያማነትህም ከእኔ የተነሣ ነው።”

9ጥበበኛ የሆነ እነዚህን ነገሮች ያስተውላል፤

አስተዋይም እነዚህን ነገሮች ይረዳል።

የእግዚአብሔር መንገድ ቅን ነውና፤

ጻድቃን ይሄዱበታል፤

ዐመፀኞች ግን ይሰናከሉበታል።

Akuapem Twi Contemporary Bible

Hosea 14:1-9

Ahonu De Nhyira Ba

1Israel, san wʼakyi kɔ Awurade wo Nyankopɔn nkyɛn.

Wʼasehwe fi wo bɔne!

2Fa wo nsɛm a wowɔ

san kɔ Awurade nkyɛn.

Ka kyerɛ no se,

“Fa yɛn bɔne nyinaa kyɛ yɛn,

na fa ahummɔbɔ gye yɛn,

na yɛatumi ayi wo ayɛ.

3Asiria rentumi nnye yɛn;

yɛrentena akofo apɔnkɔ so.

Yɛrenka bio da se, ‘Yɛn anyame’

nkyerɛ nea yɛn ara de yɛn nsa ayɛ,

na wo mu na ayisaa nya mmɔborɔhunu.”

4“Mɛsa wɔn asoɔden yare.

Mefi me koma mu adɔ wɔn,

efisɛ mʼabufuw nni wɔn so bio.

5Mɛyɛ sɛ obosu ama Israel.

Ɔbɛfefɛw ayɛ frɔmfrɔm te sɛ sukooko.

Te sɛ Lebanon sida no,

ɔde ne ntin betim fam;

6ne mman bɛdennan.

Nʼahoɔfɛ bɛyɛ sɛ ngodua,

na ne hua ayɛ sɛ Lebanon sida.

7Nnipa bɛtena ne nwini ase bio.

Obenyin ayɛ frɔmfrɔm te sɛ aburow.

Ɔbɛfefɛw ayɛ frɔmfrɔm te sɛ bobe,

na ne din a ahyeta bɛyɛ sɛ nsa a efi Lebanon.

8Efraim dɛn na me ne ahoni wɔ yɛ bio?

Megye no so na mʼani aku ne ho.

Mete sɛ dua a nʼahaban mpo;

sɛ wobɛsow aba a, egyina me so.”

9Hena ne onyansafo? Obehu eyinom mu.

Hena na ɔwɔ nhumu? Ɔbɛte eyinom ase.

Awurade akwan teɛ.

Atreneefo nantew so,

nanso asoɔdenfo hintiw wɔ mu.