New Amharic Standard Version

ሆሴዕ 11:1-12

የእግዚአብሔር ፍቅር ለእስራኤል

1“እስራኤል ገና ሕፃን ሳለ ወደድሁት፤

ልጄንም ከግብፅ ጠራሁት።

2እስራኤል ግን አብዝቼ በጠራኋቸው11፥2 አንዳንድ የሰብዓ ሊቃናት ቅጆች እንዲሁ ሲሆኑ ዕብራይስጡ ግን በጠሯቸው ይላል። ቍጥር፣

አብዝተው ከእኔ11፥2 ሰብዓ ሊቃናት እንዲሁ ሲሆን ዕብራይስጡ ግን ከእነርሱ ይላል ራቁ፤

ለበኣል አማልክት ሠዉ፤

ለምስሎችም ዐጠኑ።

3ኤፍሬምን እጁን ይዤ፣

እንዲራመድ ያስተማርሁት እኔ ነበርሁ፤

ነገር ግን የፈወስኋቸው እኔ እንደሆንሁ፣

እነርሱ አላስተዋሉም።

4በሰው የርኅራኄ ገመድ፣

በፍቅርም ሰንሰለት ሳብኋቸው፤

ቀንበሩን ከጫንቃቸው ላይ አነሣሁላቸው፤

ዝቅ ብዬም መገብኋቸው።

5“ታዲያ ንስሓ መግባትን እምቢ በማለታቸው፣

ወደ ግብፅ አይመለሱምን?

አሦርስ አይገዛቸውምን?

6በከተሞቻቸው ላይ ሰይፍ ይመዘዛል፤

የበሮቻቸውን መወርወሪያ ይቈርጣል፤

ስለ ክፉ ዕቅዳቸውም ይደመስሳቸዋል።

7ሕዝቤ ከእኔ ዘወር ማለትን መረጡ፤

ወደ ልዑል ቢጣሩም፣

በምንም ዐይነት አያከብራቸውም።

8“ኤፍሬም ሆይ፤ እንዴት እጥልሃለሁ?

እስራኤል ሆይ፤ እንዴትስ አሳልፌ እሰጥሃለሁ?

እንዴት እንደ አዳማ አደርግሃለሁ?

እንዴትስ እንደ ሲባዮ እፈጽምብሃለሁ?

ልቤ በውስጤ ተናወጠ፤

ምሕረቴም ሁሉ ተነሣሥቶአል።

9የቊጣዬን መቅሠፍት አላመጣም፤

ተመልሼም ኤፍሬምን አላጠፋም፤

እኔ በመካከላችሁ ያለሁ ቅዱስ አምላክ ነኝ እንጂ፣

ሰው አይደለሁምና፣

በቊጣ አልመጣም።11፥9 ወይም በማንኛውም ከተማ ላይ በተቃውሞ አልመጣም

10እግዚአብሔርን ይከተላሉ፤

እርሱም እንደ አንበሳ ያገሣል፤

እርሱ ሲያገሣ፣

ልጆቹ እየተንቀጠቀጡ ከምዕራብ ይመጣሉ።

11እንደ ወፍ ከግብፅ፣

እንደ ርግብ ከአሦር፣

እየበረሩ ይመጣሉ።

እኔም በቤታቸው አኖራቸዋለሁ፤”

ይላል እግዚአብሔር

የእስራኤል ኀጢአት

12ኤፍሬም በሐሰት፣

የእስራኤልም ቤት በተንኰል ከበበኝ፤

ይሁዳ ለአምላክ የማይገዛ፣

የታመነውን ቅዱሱን የሚቃወም ነው።

Akuapem Twi Contemporary Bible

Hosea 11:1-12

Onyankopɔn Dɔ A Ɔdɔ Israel

1“Bere a Israel yɛ abofra no, na medɔ no,

na Misraim na mefrɛɛ me babarima fii.

2Nanso mpɛn dodow a mefrɛɛ Israel no,

saa ara na woguan fii me nkyɛn.

Wɔbɔɔ afɔre maa Baal ahoni,

na wɔhyew nnuhuam maa nsɛsode.

3Me na migyigyee Efraim taataa,

turuu wɔn wɔ me basa so;

nanso wɔnkae sɛ

me na mesaa wɔn yare.

4Me de ayamye hama

ne ɔdɔ dii wɔn anim;

miyii konnua no fii wɔn kɔn mu

na mekotow maa wɔn aduan dii.

5“Wɔbɛsan akɔ Misraim,

na Asiria adi wɔn so,

esiane sɛ wɔannu wɔn ho nti.

6Afoa bedi ahim wɔ wɔn kuropɔn mu

na ɛbɛsɛe wɔn apon akyi adaban

na wɔn nhyehyɛe to betwa.

7Me nkurɔfo asi no pi sɛ wɔbɛtwe wɔn ho afi me nkyɛn.

Sɛ mpo wosu frɛ me Onyankopɔn Ɔsorosoroni no mpo a

meremma wɔn so ɔkwan biara so.

8“Ɛbɛyɛ dɛn na meyi wo ama, Efraim?

Ɛbɛyɛ dɛn ma meyi wo ama, Israel?

Ɛbɛyɛ dɛn na mɛyɛ wo sɛ Adma?

Ɛbɛyɛ dɛn na mɛyɛ wo sɛ Seboim?

Me koma asakra wɔ me mu;

na mʼahummɔbɔ ahwanyan.

9Merenyɛ mʼabufuwhyew so ade,

na merennan me ho nsɛe Efraim bio.

Meyɛ Onyankopɔn na menyɛ onipa.

Meyɛ Ɔkronkronni a ɔwɔ mo mu.

Meremma wɔ abufuw mu.

10Wobedi Awurade akyi.

Ɔbɛbobɔ mu te sɛ gyata.

Na sɛ ɔbobɔ mu a,

ne mma de ahopopo befi atɔe aba.

11Wɔde ahopopo bɛba

te sɛ nnomaa a wofi Misraim,

te sɛ mmorɔnoma a wofi Asiria.

Mɛbɔ wɔn atenase wɔ wɔn afi mu,”

sɛnea Awurade se ni.

Israel Bɔne

12Efraim de atoro atwa me ho ahyia,

Israelfi nso wɔde nnaadaa.

Yuda abɔ Onyankopɔn so ko

mpo ɔde tia Ɔkronkronni nokwafo no.