New American Standard Bible

Zechariah 12

Jerusalem to Be Attacked

1The [a]burden of the word of the Lord concerning Israel.

Thus declares the Lord who stretches out the heavens, lays the foundation of the earth, and forms the spirit of man within him, “Behold, I am going to make Jerusalem a cup [b]that causes reeling to all the peoples around; and when the siege is against Jerusalem, it will also be against Judah. It will come about in that day that I will make Jerusalem a heavy stone for all the peoples; all who lift it will be severely [c]injured. And all the nations of the earth will be gathered against it. In that day,” declares the Lord, “I will strike every horse with bewilderment and his rider with madness. But I will [d]watch over the house of Judah, while I strike every horse of the peoples with blindness. Then the clans of Judah will say in their hearts, ‘[e]A strong support for us are the inhabitants of Jerusalem through the Lord of hosts, their God.’

“In that day I will make the clans of Judah like a firepot among pieces of wood and a flaming torch among sheaves, so they will consume on the right hand and on the left all the surrounding peoples, while the inhabitants of Jerusalem again dwell on their own sites in Jerusalem. The Lord also will save the tents of Judah first, so that the glory of the house of David and the glory of the inhabitants of Jerusalem will not be magnified above Judah. In that day the Lord will defend the inhabitants of Jerusalem, and the one who [f]is feeble among them in that day will be like David, and the house of David will be like God, like the angel of the Lord before them. And in that day I will [g]set about to destroy all the nations that come against Jerusalem.

10 “I will pour out on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem, [h]the Spirit of grace and of supplication, so that they will look on Me whom they have pierced; and they will mourn for Him, as one mourns for an only son, and they will weep bitterly over Him like the bitter weeping over a firstborn. 11 In that day there will be great mourning in Jerusalem, like the mourning of Hadadrimmon in the [i]plain of [j]Megiddo. 12 The land will mourn, every family by itself; the family of the house of David by itself and their wives by themselves; the family of the house of Nathan by itself and their wives by themselves; 13 the family of the house of Levi by itself and their wives by themselves; the family of the Shimeites by itself and their wives by themselves; 14 all the families that remain, every family by itself and their wives by themselves.

Footnotes

 1. Zechariah 12:1 Or oracle
 2. Zechariah 12:2 Lit of reeling
 3. Zechariah 12:3 Lit scratched
 4. Zechariah 12:4 Lit open My eyes
 5. Zechariah 12:5 Lit My strength is
 6. Zechariah 12:8 Or stumbles
 7. Zechariah 12:9 Lit seek to
 8. Zechariah 12:10 Or a spirit
 9. Zechariah 12:11 I.e. broad valley
 10. Zechariah 12:11 Heb Megiddon

Bibelen på hverdagsdansk

Zakarias 12

Gud vil tilintetgøre Jerusalems fjender

1Det følgende er et budskab til Israel fra Herren, som udspændte himlen, lagde jordens fundament og gav mennesket liv og ånde:

„Engang vil nabolandenes folkeslag angribe Judas land og belejre Jerusalem, men de vil få min vrede at føle, så de bliver helt fortumlede. Til den tid vil jeg gøre Jerusalem til en tung sten, som de ikke kan løfte. Prøver de på det, kommer de til skade. Alle jordens nationer vil samle sig imod mit folk. Men da vil jeg gøre alle fjendens heste panikslagne og rytterne vanvittige. Jeg vil stå vagt over mit folk og gøre fjenderne blinde. Da vil Judas ledere forstå, at Jerusalems indbyggere får deres styrke fra Herren, den almægtige Gud.

Til den tid vil jeg gøre Juda til en ild, der antænder tørt brænde, en fakkel, der sætter neg i brand. Judas folk vil besejre nabolandene, så Jerusalems indbyggere kan få lov at være i fred. Herren vil først give sejr til hæren fra det judæiske opland, for at Jerusalems indbyggere og Davids slægt ikke skal tro, de er bedre end det øvrige Juda.

Da vil Herren komme Jerusalems indbyggere til hjælp, så den svageste føler sig stærk som kong David, og Davids kongelige slægt skal lede dem med en autoritet, som svarer til Herrens engels, ja, med Guds egen autoritet. Til den tid vil jeg tilintetgøre alle de folkeslag, som angriber Jerusalem.

Folket omvender sig

10 Til den tid vil jeg udgyde nådens og bønnens ånd over Davids kongelige slægt og Jerusalems indbyggere, og de vil få øje på ham, som de har gennemboret. De vil sørge over ham, som man sørger over sin eneste søn, og klage, som man klager over sin førstefødtes død. 11 Sorgen og klagen i Jerusalem skal være lige så stor som dødsklagen ved Hadad-Rimmon[a] i Megiddodalen. 12-14 Der skal være landesorg, for hele Israels folk skal synke i knæ af gråd og anger, både kongeslægten, præsteslægterne og menigmand. Alle landets slægter skal sørge, mændene for sig og kvinderne for sig.

Footnotes

 1. 12,11 Hvor den gudfrygtige kong Josias blev dræbt af den egyptiske hær, jf. 2.Krøn. 35,20-25.