New American Standard Bible

Song of Solomon 4

Solomon’s Love Expressed

1[a][b]How beautiful you are, my darling,
[c]How beautiful you are!
Your eyes are like doves behind your veil;
Your hair is like a flock of goats
That have descended from Mount Gilead.
“Your teeth are like a flock of newly shorn ewes
Which have come up from their washing,
All of which bear twins,
And not one among them has [d]lost her young.
“Your lips are like a scarlet thread,
And your mouth is lovely.
Your temples are like a slice of a pomegranate
Behind your veil.
“Your neck is like the tower of David,
Built [e]with rows of stones
On which are hung a thousand shields,
All the round shields of the mighty men.
“Your two breasts are like two fawns,
Twins of a gazelle
Which feed among the lilies.
“Until [f]the cool of the day
When the shadows flee away,
I will go my way to the mountain of myrrh
And to the hill of frankincense.

“You are altogether beautiful, my darling,
And there is no blemish in you.
Come with me from Lebanon, my bride,
May you come with me from Lebanon.
[g]Journey down from the summit of Amana,
From the summit of Senir and Hermon,
From the dens of lions,
From the mountains of leopards.
“You have made my heart beat faster, my sister, my bride;
You have made my heart beat faster with a single glance of your eyes,
With a single strand of your necklace.
10 “How beautiful is your love, my sister, my bride!
How much better is your love than wine,
And the fragrance of your oils
Than all kinds of [h]spices!
11 “Your lips, my bride, drip honey;
Honey and milk are under your tongue,
And the fragrance of your garments is like the fragrance of Lebanon.
12 “A garden locked is my sister, my bride,
A [i]rock garden locked, a spring sealed up.
13 “Your shoots are an [j]orchard of pomegranates
With choice fruits, henna with nard plants,
14 Nard and saffron, calamus and cinnamon,
With all the trees of frankincense,
Myrrh and aloes, along with all the finest [k]spices.
15 You are a garden spring,
A well of [l]fresh water,
And streams flowing from Lebanon.”

16 [m]Awake, O north wind,
And come, wind of the south;
Make my garden breathe out fragrance,
Let its [n]spices [o]be wafted abroad.
May my beloved come into his garden
And eat its choice fruits!”

Footnotes

 1. Song of Solomon 4:1 BRIDEGROOM
 2. Song of Solomon 4:1 Lit Behold
 3. Song of Solomon 4:1 Lit Behold
 4. Song of Solomon 4:2 Or miscarried
 5. Song of Solomon 4:4 Or for an arsenal
 6. Song of Solomon 4:6 Lit the day blows
 7. Song of Solomon 4:8 Or Look
 8. Song of Solomon 4:10 Or balsam odors
 9. Song of Solomon 4:12 Lit stone heap
 10. Song of Solomon 4:13 Or park or paradise
 11. Song of Solomon 4:14 Or balsam odors
 12. Song of Solomon 4:15 Lit living
 13. Song of Solomon 4:16 BRIDE
 14. Song of Solomon 4:16 Or balsam odors
 15. Song of Solomon 4:16 Lit flow forth

Thai New Contemporary Bible

เพลงโซโลมอน 4

ชายหนุ่ม

1เธอช่างงามจริงๆ นะ ยอดรัก!
งามเหลือเกิน!
ดวงตาของเธอภายใต้ผ้าคลุมหน้านั้นประหนึ่งนกพิราบ
เรือนผมของเธอเสมือนฝูงแพะ
เหยาะย่างลงมาจากภูเขากิเลอาด
ฟันของเธอขาวเหมือนแกะที่เพิ่งตัดขน
และขึ้นมาจากการชำระล้าง
ฟันทุกซี่เรียงรับกัน
อย่างไม่มีที่ติ
ริมฝีปากของเธอแดงเหมือนด้ายแดง จิ้มลิ้มน่ารัก
ภายใต้ผ้าคลุมหน้า ขมับของเธอเหมือนทับทิมผ่าซีก
ลำคอของเธอระหงดั่งหอคอยของดาวิด
ที่สร้างขึ้นอย่างประณีต[a]
ที่ประดับประดาด้วยโล่นับพัน
ของเหล่าวีรบุรุษ
ทรวงอกของเธอประหนึ่งลูกฝาแฝดของละมั่ง
เล็มใบไม้กินอยู่กลางดงลิลลี่
ผมจะขึ้นไปบนภูเขาแห่งมดยอบ
ซึ่งเป็นเนินแห่งเครื่องหอม
จวบจนเริ่มรุ่งสาง
เมื่อเงามืดหนีหายไป
ที่รักของผม เธองามหมดจด
ทั่วเรือนร่างไม่มีที่ติเลย

ลงมาจากเลบานอนกับผมเถิด เจ้าสาวของผม
ลงมาจากเลบานอนกับผมเถิด
ลงมาจากยอดเขาอามานา
จากยอดเสนีร์ และยอดเฮอร์โมน
จากถ้ำของราชสีห์
และภูเขาอันเป็นถิ่นเสือดาว
เธอขโมยดวงใจของผมไปแล้ว
นวลน้องของพี่ เจ้าสาวของผม
หัวใจของผมก็ถูกเธอกุมไปเสียแล้ว
แค่เธอชายตาเพียงครั้งเดียว
แค่อัญมณีเพียงเม็ดเดียวที่สร้อยคอของเธอ
10 นวลน้องของพี่ เจ้าสาวของผม ความรักของเธอน่าชื่นใจ!
ถูกใจผมยิ่งกว่าเหล้าองุ่นมากนัก
และน้ำหอมของเธอรัญจวนใจกว่าเครื่องหอมใดๆ!
11 เจ้าสาวของผม ริมฝีปากของเธอหยาดความหวานดั่งรวงผึ้ง
ใต้ลิ้นของเธอคือน้ำนมและน้ำผึ้ง
อาภรณ์ของเธอก็หอมละม้ายกลิ่นอายแห่งเลบานอน
12 นวลน้องของพี่ เจ้าสาวของผม เธอเป็นดั่งอุทยานหวงห้าม
เป็นธารน้ำพุซึ่งเจ้าของกั้นเขตและประทับตรากรรมสิทธิ์ไว้
13 เธอเปรียบเหมือนสวนทับทิมที่ให้ผลดีเยี่ยม
อีกทั้งต้นเทียนขาวและนารดา
14 หญ้าฝรั่น คาลามูส และอบเชย
ไม้หอมต่างๆ มดยอบ กฤษณา
และเครื่องหอมชั้นเยี่ยมทุกชนิด
15 เธอเป็น[b]น้ำพุแห่งอุทยาน
เป็นธารน้ำอันไหลริน
หลั่งไหลลงมาจากเลบานอน

หญิงสาว

16 ตื่นเถิด ลมเหนือ
มาเถิด ลมใต้!
พัดโชยอุทยานของฉัน
พัดพากลิ่นหอมของมันให้ขจรขจาย
ขอให้ที่รักของดิฉันเข้ามาในสวนของเขา
และลิ้มรสผลโอชะที่สุดในนั้นเถิด

Footnotes

 1. 4:4 ในภาษาฮีบรูคำนี้มีความหมายไม่ชัดเจน
 2. 4:15 หรือดิฉันเป็น(หญิงสาวเป็นผู้พูด)