New American Standard Bible

Matthew 18

Rank in the Kingdom

1At that [a]time the disciples came to Jesus and said, “Who then is greatest in the kingdom of heaven?” And He called a child to Himself and set him [b]before them, and said, “Truly I say to you, unless you [c]are converted and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. Whoever then humbles himself as this child, he is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives one such child in My name receives Me; but whoever causes one of these little ones who believe in Me to stumble, it [d]would be better for him to have a [e]heavy millstone hung around his neck, and to be drowned in the depth of the sea.

Stumbling Blocks

“Woe to the world because of its stumbling blocks! For it is inevitable that stumbling blocks come; but woe to that man through whom the stumbling block comes!

“If your hand or your foot causes you to stumble, cut it off and throw it from you; it is better for you to enter life crippled or lame, than [f]to have two hands or two feet and be cast into the eternal fire. If your eye causes you to stumble, pluck it out and throw it from you. It is better for you to enter life with one eye, than [g]to have two eyes and be cast into the [h]fiery hell.

10 “See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven continually see the face of My Father who is in heaven. 11 [[i]For the Son of Man has come to save that which was lost.]

Ninety-nine Plus One

12 “What do you think? If any man has a hundred sheep, and one of them has gone astray, does he not leave the ninety-nine on the mountains and go and search for the one that is straying? 13 If it turns out that he finds it, truly I say to you, he rejoices over it more than over the ninety-nine which have not gone astray. 14 So it is not the will [j]of your Father who is in heaven that one of these little ones perish.

Discipline and Prayer

15 “If your brother sins[k], go and [l]show him his fault [m]in private; if he listens to you, you have won your brother. 16 But if he does not listen to you, take one or two more with you, so that by the mouth of two or three witnesses every [n]fact may be confirmed. 17 If he refuses to listen to them, tell it to the church; and if he refuses to listen even to the church, let him be to you as [o]a Gentile and [p]a tax collector. 18 Truly I say to you, whatever you [q]bind on earth [r]shall have been bound in heaven; and whatever you [s]loose on earth [t]shall have been loosed in heaven.

19 “Again I say to you, that if two of you agree on earth about anything that they may ask, it shall be done for them [u]by My Father who is in heaven. 20 For where two or three have gathered together in My name, I am there in their midst.”

Forgiveness

21 Then Peter came and said to Him, “Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to seven times?” 22 Jesus *said to him, “I do not say to you, up to seven times, but up to seventy times seven.

23 “For this reason the kingdom of heaven [v]may be compared to a king who wished to settle accounts with his slaves. 24 When he had begun to settle them, one who owed him [w]ten thousand talents was brought to him. 25 But since he [x]did not have the means to repay, his lord commanded him to be sold, along with his wife and children and all that he had, and repayment to be made. 26 So the slave fell to the ground and prostrated himself before him, saying, ‘Have patience with me and I will repay you everything.’ 27 And the lord of that slave felt compassion and released him and forgave him the [y]debt. 28 But that slave went out and found one of his fellow slaves who owed him a hundred [z]denarii; and he seized him and began to choke him, saying, ‘Pay back what you owe.’ 29 So his fellow slave fell to the ground and began to plead with him, saying, ‘Have patience with me and I will repay you.’ 30 But he was unwilling [aa]and went and threw him in prison until he should pay back what was owed. 31 So when his fellow slaves saw what had happened, they were deeply grieved and came and reported to their lord all that had happened. 32 Then summoning him, his lord *said to him, ‘You wicked slave, I forgave you all that debt because you pleaded with me. 33 Should you not also have had mercy on your fellow slave, in the same way that I had mercy on you?’ 34 And his lord, moved with anger, handed him over to the torturers until he should repay all that was owed him. 35 My heavenly Father will also do the same to you, if each of you does not forgive his brother from [ab]your heart.”

Footnotes

 1. Matthew 18:1 Lit hour
 2. Matthew 18:2 Lit in their midst
 3. Matthew 18:3 Lit are turned
 4. Matthew 18:6 Lit is better
 5. Matthew 18:6 Lit millstone turned by a donkey
 6. Matthew 18:8 Lit having; Gr part.
 7. Matthew 18:9 Lit having; Gr part.
 8. Matthew 18:9 Lit Gehenna of fire
 9. Matthew 18:11 Early mss do not contain this v
 10. Matthew 18:14 Lit before
 11. Matthew 18:15 Late mss add against you
 12. Matthew 18:15 Or reprove
 13. Matthew 18:15 Lit between you and him alone
 14. Matthew 18:16 Lit word
 15. Matthew 18:17 Lit the
 16. Matthew 18:17 Lit the
 17. Matthew 18:18 Or forbid
 18. Matthew 18:18 Gr fut. pft. pass.
 19. Matthew 18:18 Or permit
 20. Matthew 18:18 Gr fut. pft. pass.
 21. Matthew 18:19 Lit from
 22. Matthew 18:23 Lit was compared to
 23. Matthew 18:24 A talent was worth more than fifteen years’ wages of a laborer
 24. Matthew 18:25 Or was unable to
 25. Matthew 18:27 Or loan
 26. Matthew 18:28 The denarius was a day’s wages
 27. Matthew 18:30 Lit but
 28. Matthew 18:35 Lit your hearts

Nouă Traducere În Limba Română

Matei 18

Cel mai mare în Împărăţia Cerurilor

1Chiar în ceasul acela ucenicii au venit la Isus şi L-au întrebat:

– Cine este cel mai mare în Împărăţia Cerurilor?

Isus a chemat un copilaş, l-a pus să stea în mijlocul lor şi le-a zis:

– Adevărat vă spun că, dacă nu vă schimbaţi şi nu deveniţi ca şi copilaşii, nu veţi intra niciodată în Împărăţia Cerurilor! Prin urmare, oricine se smereşte ca acest copilaş este cel mai mare în Împărăţia Cerurilor. Şi oricine primeşte un astfel de copilaş în Numele Meu, pe Mine Mă primeşte. Dar dacă cineva îl face să păcătuiască pe vreunul dintre aceşti micuţi care cred în Mine, ar fi mai de folos pentru el să i se atârne de gât o piatră mare de moară şi să fie înecat în adâncul mării.

Vai de lumea aceasta, din cauza prilejurilor de păcătuire! Căci prilejurile de păcătuire vin în mod inevitabil, dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire! Dacă mâna sau piciorul tău te fac să păcătuieşti, taie-le şi aruncă-le! Este mai bine pentru tine să intri în viaţă ciung sau şchiop, decât să ai două mâini sau două picioare şi să fii aruncat în focul veşnic! Şi dacă ochiul tău te face să păcătuieşti, scoate-l şi aruncă-l! Este mai bine pentru tine să intri în viaţă cu un singur ochi, decât să ai amândoi ochii şi să fii aruncat în focul Gheenei[a]!

Pilda cu oaia rătăcită

10 Vedeţi să nu cumva să-l dispreţuiţi pe vreunul dintre aceşti micuţi, căci vă spun că îngerii lor din ceruri văd întotdeauna faţa Tatălui Meu, Care este în ceruri! 11 (Fiindcă Fiul Omului a venit să mântuiască ce era pierdut.)[b]

12 Ce părere aveţi? Dacă unui om care are o sută de oi i se rătăceşte una dintre ele, nu le lasă el oare pe celelalte nouăzeci şi nouă pe munţi şi se duce s-o caute pe cea rătăcită? 13 Şi dacă i se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun că se bucură de ea mai mult decât de celelalte nouăzeci şi nouă, care nu s-au rătăcit! 14 Tot astfel, nu este voia Tatălui vostru din ceruri să piară vreunul dintre aceşti micuţi.

Dacă semenul tău păcătuieşte (împotriva ta)

15 Dacă fratele tău păcătuieşte (împotriva ta)[c], du-te şi mustră-l doar între tine şi el. Dacă te ascultă, l-ai câştigat pe fratele tău. 16 Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine una sau două persoane, pentru ca „orice vorbă să fie susţinută pe baza mărturiei a doi sau trei martori”[d]. 17 Dacă nici de ei nu vrea să asculte, spune acest lucru bisericii[e]. Dar dacă nici de biserică nu vrea să asculte, atunci să fie pentru tine ca unul dintre neamuri[f] şi ca un colector de taxe.

18 Adevărat vă spun că orice veţi lega pe pământ va fi legat în cer şi orice veţi dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer.[g]

19 Din nou, (adevărat)[h] vă spun că, dacă doi dintre voi se înţeleg pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu, Care este în ceruri. 20 Căci unde sunt adunaţi doi sau trei în Numele Meu, acolo, în mijlocul lor, sunt şi Eu!

Pilda cu sclavul nemilostiv

21 Atunci Petru a venit la El şi L-a întrebat:

– Doamne, de câte ori să-l iert pe fratele meu când va păcătui faţă de mine? Până la şapte ori?

22 Isus i-a răspuns:

– Eu nu-ţi zic să-l ierţi până la şapte ori, ci până la şaptezeci de ori câte şapte[i].

23 De aceea, Împărăţia Cerurilor poate fi asemănată cu un împărat care a vrut să-şi pună în ordine socotelile cu sclavii săi. 24 Când a început să facă socotelile, a fost adus la el unul care-i datora zece mii de talanţi[j]. 25 Dar fiindcă nu avea cu ce să plătească, stăpânul a poruncit să fie vândut el, soţia lui, copiii lui şi tot ce avea, pentru a fi plătită datoria. 26 Sclavul a căzut la pământ, i s-a închinat şi i-a zis:

– Mai ai răbdare cu mine şi-ţi voi plăti tot!

27 Stăpânului acelui sclav i s-a făcut milă de el, aşa că l-a lăsat şi i-a iertat datoria.

28 După ce a ieşit afară, sclavul acela s-a întâlnit cu un confrate de-al său, care-i datora o sută de denari[k]. El l-a înşfăcat şi, în timp ce-l strângea de gât, i-a zis:

– Plăteşte ce-mi datorezi!

29 Atunci confratele său a căzut la pământ şi i-a zis:

– Mai ai răbdare cu mine şi-ţi voi plăti!

30 Dar el n-a vrut, ci s-a dus şi l-a aruncat în închisoare până va plăti ce este dator. 31 Când confraţii acestuia au văzut cele întâmplate, s-au întristat foarte tare. Ei s-au dus şi i-au povestit stăpânului lor tot ce se întâmplase.

32 Atunci stăpânul lui l-a chemat la el şi i-a zis:

– Sclav rău, eu ţi-am iertat ţie toată datoria aceea, pentru că m-ai rugat! 33 Nu trebuia oare să ai milă de confratele tău, aşa cum am avut milă şi eu de tine?

34 Stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna celor care torturau, până va plăti tot ce este dator.

35 Tot aşa vă va face şi Tatăl Meu ceresc dacă nu-l iertaţi fiecare, din inimă, pe fratele vostru.

Footnotes

 1. Matei 18:9 Vezi nota de la 5:22
 2. Matei 18:11 Cele mai importante mss nu conţin acest verset
 3. Matei 18:15 Cele mai importante mss nu conţin aceste cuvinte
 4. Matei 18:16 Vezi Deut. 19:15
 5. Matei 18:17 Vezi nota de la 16:18
 6. Matei 18:17 Lit.: dintre păgâni (sau: dintre necredincioşi)
 7. Matei 18:18 Vezi nota de la 16:19
 8. Matei 18:19 Unele mss nu conţin acest cuvânt
 9. Matei 18:22 Sau: până la şaptezeci şi şapte; sau: de câte ori este nevoie.
 10. Matei 18:24 O sumă imensă, intenţionat exagerată: zeci de milioane de denari (un talant avea aproximativ 6.000 de denari); pentru denar vezi nota de la 20:2
 11. Matei 18:28 O sumă infimă, comparativ cu precedenta; pentru denar vezi nota de la 20:2