New American Standard Bible

Jeremiah 27

The Nations to Submit to Nebuchadnezzar

1In the beginning of the reign of [a]Zedekiah the son of Josiah, king of Judah, this word came to Jeremiah from the Lord, saying— thus says the Lord to me—“Make for yourself bonds and yokes and put them on your neck, and send [b]word to the king of Edom, to the king of Moab, to the king of the sons of Ammon, to the king of Tyre and to the king of Sidon [c]by the messengers who come to Jerusalem to Zedekiah king of Judah. Command them to go to their masters, saying, ‘Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, thus you shall say to your masters, “I have made the earth, the men and the beasts which are on the face of the earth by My great power and by My outstretched arm, and I will give it to the one who is [d]pleasing in My sight. Now I have given all these lands into the hand of Nebuchadnezzar king of Babylon, My servant, and I have given him also the wild animals of the field to serve him. All the nations shall serve him and his son and his grandson until the time of his own land comes; then many nations and great kings will [e]make him their servant.

“It will be, that the nation or the kingdom which will not serve him, Nebuchadnezzar king of Babylon, and which will not put its neck under the yoke of the king of Babylon, I will punish that nation with the sword, with famine and with pestilence,” declares the Lord, “until I have destroyed [f]it by his hand. But as for you, do not listen to your prophets, your diviners, your [g]dreamers, your soothsayers or your sorcerers who speak to you, saying, ‘You will not serve the king of Babylon.’ 10 For they prophesy a lie to you in order to remove you far from your land; and I will drive you out and you will perish. 11 But the nation which will bring its neck under the yoke of the king of Babylon and serve him, I will let remain on its land,” declares the Lord, “and they will till it and dwell in it.”’”

12 I spoke words like all these to Zedekiah king of Judah, saying, “Bring your necks under the yoke of the king of Babylon and serve him and his people, and live! 13 Why will you die, you and your people, by the sword, famine and pestilence, as the Lord has spoken to that nation which will not serve the king of Babylon? 14 So do not listen to the words of the prophets who speak to you, saying, ‘You will not serve the king of Babylon,’ for they prophesy a lie to you; 15 for I have not sent them,” declares the Lord, “but they prophesy falsely in My name, in order that I may drive you out and that you may perish, you and the prophets who prophesy to you.”

16 Then I spoke to the priests and to all this people, saying, “Thus says the Lord: Do not listen to the words of your prophets who prophesy to you, saying, ‘Behold, the vessels of the Lord’s house will now shortly be brought again from Babylon’; for they are prophesying a lie to you. 17 Do not listen to them; serve the king of Babylon, and live! Why should this city become a ruin? 18 But if they are prophets, and if the word of the Lord is with them, let them now entreat the Lord of hosts that the vessels which are left in the house of the Lord, in the house of the king of Judah and in Jerusalem may not go to Babylon. 19 For thus says the Lord of hosts concerning the pillars, concerning the sea, concerning the stands and concerning the rest of the vessels that are left in this city, 20 which Nebuchadnezzar king of Babylon did not take when he carried into exile Jeconiah the son of Jehoiakim, king of Judah, from Jerusalem to Babylon, and all the nobles of Judah and Jerusalem. 21 Yes, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, concerning the vessels that are left in the house of the Lord and in the house of the king of Judah and in Jerusalem, 22 ‘They will be carried to Babylon and they will be there until the day I visit them,’ declares the Lord. ‘Then I will bring them [h]back and restore them to this place.’”

Footnotes

  1. Jeremiah 27:1 Many mss read Jehoiakim
  2. Jeremiah 27:3 Lit them
  3. Jeremiah 27:3 Lit by the hand of
  4. Jeremiah 27:5 Or upright
  5. Jeremiah 27:7 Or enslave him
  6. Jeremiah 27:8 Lit them
  7. Jeremiah 27:9 Lit dreams
  8. Jeremiah 27:22 Lit up

Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 27

Jeremias opfordrer landene til at acceptere Babyloniens herredømme

1Herren gav mig følgende budskab i begyndelsen af kong Zidkijas[a] regeringsperiode:

„Lav et åg og spænd det fast over nakken med læderstropper. 3-4 Derefter skal du sende de udsendinge, der er kommet til kong Zidkija i Jerusalem fra kongerne i Edom, Moab, Ammon, Tyrus og Sidon tilbage til deres herrer med følgende budskab fra Herren, den Almægtige, Israels Gud: Det er mig, der har skabt jorden og alle de mennesker og dyr, der lever på jorden. Derfor kan jeg gøre med ethvert land, som jeg vil. Nu overdrager jeg jeres lande til kong Nebukadnezar af Babylonien. Jeg har givet ham kontrol over alt, selv de vilde dyr. Alle jeres lande bliver underlagt ham og hans søn og hans sønnesøn, indtil deres stormagtstid er forbi. Så skal andre nationer og mægtige konger erobre og regere over Babylonien. Men hvis et land nægter at underlægge sig kong Nebukadnezars åg, vil jeg bruge ham til at straffe det land med krig, hungersnød og epidemier, indtil det bukker under.

Lyt ikke til jeres falske profeter, sandsigere, drømmetydere, medier og troldmænd, der siger, at I ikke skal underordne jer Babyloniens herredømme. 10 De ved ikke, hvad de snakker om. Hvis I lytter til dem, vil det ende med, at nogle af jer bliver dræbt, mens andre bliver ført i eksil som slaver. 11 Men hvis I accepterer den babyloniske konges herredømme over jer, skal I få lov til at blive boende i jeres land og dyrke jeres jord som hidtil.”

12 Herren bad mig give et tilsvarende budskab til kong Zidkija af Juda: „Hvis I ønsker at overleve, skal I tage den babyloniske konges åg på jer. 13 Vil I hellere opleve krig, hungersnød og epidemier? Det er, hvad Herren har sagt vil ramme de lande, der ikke frivilligt underkaster sig Babyloniens konge. 14 Lyt ikke til de falske profeter, der siger, at I ikke skal underordne jer den babyloniske konges herredømme, for de ved ikke, hvad de snakker om. 15 De profeterer løgn alle sammen, og det er ikke Herren, der har sendt dem, selv om de påstår det. Hvis I lytter til dem, vil nogle af jer blive dræbt og resten ført i eksil. Det gælder også dig, som er konge, og alle de falske profeter.”

16 Jeg advarede også præsterne og folket med følgende ord: „Herren siger, at I ikke må lytte til de profeter, der påstår, at de kostbarheder, som babylonierne tog fra Herrens tempel, snart bliver bragt tilbage hertil. De lyver, 17 og derfor må I ikke lytte til dem. Hvis I har livet kært, så tag den babyloniske konges åg på jer. Ellers bliver hele byen lagt i ruiner. 18 Hvis de profeter virkelig var sendt af Herren, den Almægtige, så ville de bede ham om at skåne de kostbarheder, der endnu er tilbage i templet, i kongepaladset og andre steder i byen, så de ikke også ender i Babylon.

19-22 Herren, den Almægtige, siger: Nebukadnezar bortførte i første omgang Jerusalems og Judas overklasse til Babylon sammen med kong Jekonja. Dengang efterlod han bronzesøjlerne foran templet, det store bronzekar med vand i tempelforgården, de ti rulleborde af bronze, hvorpå offerdyrene slagtes, samt meget andet tempelinventar. Men de ting vil også blive ført til Babylon, og der vil de blive, indtil jeg sender bud efter dem. Engang i fremtiden vil jeg bringe dem tilbage til Jerusalem.”

Footnotes

  1. 27,1 De fleste hebraiske manuskripter har fejlagtigt navnet Jojakim her. Begge var sønner af Josias. Se 28,1.