New American Standard Bible

Isaiah 8

Damascus and Samaria Fall

1Then the Lord said to me, “Take for yourself a large tablet and write on it [a]in ordinary letters: [b]Swift is the booty, speedy is the prey. And [c]I will take to Myself faithful witnesses for testimony, Uriah the priest and Zechariah the son of Jeberechiah.” So I approached the prophetess, and she conceived and gave birth to a son. Then the Lord said to me, “Name him [d]Maher-shalal-hash-baz; for before the boy knows how to cry out ‘My father’ or ‘My mother,’ the wealth of Damascus and the spoil of Samaria will be carried away before the king of Assyria.”

Again the Lord spoke to me further, saying,

“Inasmuch as these people have rejected the gently flowing waters of Shiloah
And rejoice in Rezin and the son of Remaliah;
“Now therefore, behold, the Lord is about to bring on them the strong and abundant waters of the [e]Euphrates,
Even the king of Assyria and all his glory;
And it will rise up over all its channels and go over all its banks.
“Then it will sweep on into Judah, it will overflow and pass through,
It will reach even to the neck;
And the spread of its wings will [f]fill the breadth of [g]your land, O Immanuel.

A Believing Remnant

“Be broken, O peoples, and be [h]shattered;
And give ear, all remote places of the earth.
Gird yourselves, yet be [i]shattered;
Gird yourselves, yet be [j]shattered.
10 “Devise a plan, but it will be thwarted;
State a [k]proposal, but it will not stand,
For [l]God is with us.”

11 For thus the Lord spoke to me [m]with mighty power and instructed me not to walk in the way of this people, saying,

12 “You are not to say, ‘It is a conspiracy!’
In regard to all that this people call a conspiracy,
And you are not to fear [n]what they fear or be in dread of it.
13 “It is the Lord of hosts whom you should regard as holy.
And He shall be your fear,
And He shall be your dread.
14 “Then He shall become a sanctuary;
But to both the houses of Israel, a stone to strike and a rock to stumble over,
And a snare and a trap for the inhabitants of Jerusalem.
15 “Many will stumble over them,
Then they will fall and be broken;
They will even be snared and caught.”

16 Bind up the testimony, seal the [o]law among my disciples. 17 And I will wait for the Lord who is hiding His face from the house of Jacob; I will even look eagerly for Him. 18 Behold, I and the children whom the Lord has given me are for signs and wonders in Israel from the Lord of hosts, who dwells on Mount Zion.

19 When they say to you, “Consult the mediums and the spiritists who whisper and mutter,” should not a people consult their God? Should they consult the dead on behalf of the living? 20 To the [p]law and to the testimony! If they do not speak according to this word, it is because they have no dawn. 21 They will pass through [q]the land hard-pressed and famished, and it will turn out that when they are hungry, they will be enraged and curse [r]their king and their God as they face upward. 22 Then they will look to the earth, and behold, distress and darkness, the gloom of anguish; and they will be driven away into darkness.

Footnotes

 1. Isaiah 8:1 Lit with the stylus of man
 2. Isaiah 8:1 Heb Maher-shalal-hash-baz
 3. Isaiah 8:2 Another reading is take for me
 4. Isaiah 8:3 I.e. swift is the booty, speedy is the prey
 5. Isaiah 8:7 Lit River
 6. Isaiah 8:8 Lit be the fullness of
 7. Isaiah 8:8 Or Your
 8. Isaiah 8:9 Or dismayed
 9. Isaiah 8:9 Or dismayed
 10. Isaiah 8:9 Or dismayed
 11. Isaiah 8:10 Lit word
 12. Isaiah 8:10 Heb Immanu-el
 13. Isaiah 8:11 Lit with strength of the hand
 14. Isaiah 8:12 Lit their fear
 15. Isaiah 8:16 Or teaching
 16. Isaiah 8:20 Or teaching
 17. Isaiah 8:21 Lit it
 18. Isaiah 8:21 Or by their king

Bibelen på hverdagsdansk

Esajas 8

Fremtidige assyriske angreb

1Derpå sagde Herren til mig: „Tag en stor tavle og skriv med tydelig skrift navnet: Maher-Shalal Hash-Baz.[a] Gør det med to pålidelige mænd som vidner: Urija, som er præst, og Zekarja, Jeberekjas søn.”

Derefter gik jeg ind til min hustru, og hun blev gravid og fødte en søn. Da sagde Herren til mig: „Kald ham Maher-Shalal Hash-Baz, for endnu inden drengen har lært at sige ‚mor’ eller ‚far’, vil assyrerkongen plyndre Damaskus’ rigdomme og røve Samarias skatte.”

Herren talte igen til mig: „Fordi mit folk har forkastet Shiloas friske vand[b] og foretrækker Arams kong Retzin og Israels kong Peka, vil jeg sende en mægtig oversvømmelse fra Eufratfloden imod dem: Assyrerkongen og hans mægtige hære vil oversvømme landet. Floden vil gå over sine bredder, skylle ind over Judas land og nå helt frem til hovedstaden. Hele ‚Immanuel’s land vil bliver angrebet af fjenden.”

Gør blot klar til krig, I folkeslag, men I kan ikke stå jer imod Herren! Hør efter, I fjerne lande. Gør bare alt, hvad I kan. I vil dog blive slået engang. 10 Hold blot krigsråd og indgå alliancer. Det nytter intet, for Gud er med os.

Om at have tillid til Gud

11 Herren opfordrede mig kraftigt til at stå fast og ikke følge flertallet. Henvendt til os, der fulgte ham, sagde han: 12 „I skal ikke kalde noget for en sammensværgelse, bare fordi andre gør det. Bliv ikke grebet af panik som flertallet. 13 Det er mig, I skal respektere, frygte og ære, for jeg er Herren, den Almægtige. 14 Jeg er som en helligdom og et tilflugtssted, men også som en anstødssten, som både Israel og Juda vil snuble over, en fælde, som Jerusalems indbyggere vil blive fanget i. 15 Mange vil snuble og falde over den. 16 Skriv det ned, som jeg har sagt, og sæt segl på bogrullen, så de, der følger mig, kan holde fast ved mit ord.”

17 Jeg har forventning til, at Herren griber ind, selv når han vender ryggen til Israels folk. Jeg sætter al min lid til ham. 18 Her er jeg sammen med de børn, som Herren gav mig. Vi er som tegn[c] for Israels folk fra Herren, den Almægtige, som bor på Zions bjerg.

19 Måske vil nogle sige til jer: „Prøv at spørge de clairvoyante til råds, dem der mumler og hvisker. Skal man ikke søge råd hos sine guder og adspørge de døde angående de levende, 20 så man kan få vejledning og hjælp?” Men de, der siger sådan, famler i mørket. 21 De kommer til at vandre modløse og sultne gennem landet. Hungersnøden vil gøre dem bitre, så de forbander både kongen og Gud. 22 Hvad enten de spejder mod det høje eller ser sig omkring på jorden, er der kun modgang og håbløst mørke omkring dem.

Messiashåbet

23 Men mørket skal ikke ruge for altid
    over det land, som tynges af trængsler.
Herren har ydmyget Zebulon
    og bragt skam over Naftalis land.
Men engang vil vejen til havet igen få ære,
    og landet øst for Jordanfloden,
        de fremmede folkeslags Galilæa.

Footnotes

 1. 8,1 Navnet betyder: „Hurtigt bytte, hastigt rov.”
 2. 8,6 En berømt dam i Jerusalem, der fik vand fra Gihonkilden, her symbol på Guds hjælp. Navnet betyder „udsendelse”, og henviser nok til, at Gud gerne vil sende hjælp, men folket vil ikke tage imod hjælpen. Jf. Joh. 9,7.11.
 3. 8,18 Esajas betyder „Jahve frelser”. Se noterne til 7,3.14 og 8,1.