New American Standard Bible

Hebrews 13

The Changeless Christ

1Let love of the brethren continue. Do not neglect to show hospitality to strangers, for by this some have entertained angels without knowing it. Remember the prisoners, as though in prison with them, and those who are ill-treated, since you yourselves also are in the body. Marriage is to be held in honor among all, and the marriage bed is to be undefiled; for fornicators and adulterers God will judge. Make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have; for He Himself has said, “I will never desert you, nor will I ever forsake you,” so that we confidently say,

The Lord is my helper, I will not be afraid.
What will man do to me?”

Remember those who led you, who spoke the word of God to you; and considering the [a]result of their conduct, imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Do not be carried away by varied and strange teachings; for it is good for the heart to be strengthened by grace, not by foods, through which those who [b]were so occupied were not benefited. 10 We have an altar from which those who serve the [c]tabernacle have no right to eat. 11 For the bodies of those animals whose blood is brought into the holy place by the high priest as an offering for sin, are burned outside the camp. 12 Therefore Jesus also, that He might sanctify the people through His own blood, suffered outside the gate. 13 So, let us go out to Him outside the camp, bearing His reproach. 14 For here we do not have a lasting city, but we are seeking the city which is to come.

God-pleasing Sacrifices

15 Through Him then, let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is, the fruit of lips that [d]give thanks to His name. 16 And do not neglect doing good and sharing, for with such sacrifices God is pleased.

17 Obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls as those who will give an account. [e]Let them do this with joy and not [f]with grief, for this would be unprofitable for you.

18 Pray for us, for we are sure that we have a good conscience, desiring to conduct ourselves honorably in all things. 19 And I urge you all the more to do this, so that I may be restored to you the sooner.

Benediction

20 Now the God of peace, who brought up from the dead the great Shepherd of the sheep [g]through the blood of the eternal covenant, even Jesus our Lord, 21 equip you in every good thing to do His will, working in us that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. Amen.

22 But I urge you, brethren, [h]bear with [i]this word of exhortation, for I have written to you briefly. 23 [j]Take notice that our brother Timothy has been released, with whom, if he comes soon, I will see you. 24 Greet all of your leaders and all the [k]saints. Those from Italy greet you.

25 Grace be with you all.

Footnotes

 1. Hebrews 13:7 Or end of their life
 2. Hebrews 13:9 Lit walked
 3. Hebrews 13:10 Or sacred tent
 4. Hebrews 13:15 Lit confess
 5. Hebrews 13:17 Lit in order that they may do this
 6. Hebrews 13:17 Lit groaning
 7. Hebrews 13:20 Lit in
 8. Hebrews 13:22 Or listen to
 9. Hebrews 13:22 Lit the
 10. Hebrews 13:23 Lit Know
 11. Hebrews 13:24 Or holy ones

Nouă Traducere În Limba Română

Evrei 13

Îndemnuri finale

1Stăruiţi în dragostea frăţească! Nu neglijaţi să arătaţi ospitalitate străinilor, pentru că, prin aceasta, unii au găzduit, fără să ştie, îngeri! Amintiţi-vă de cei care sunt închişi, ca şi cum aţi fi închişi împreună cu ei, şi de cei care sunt torturaţi, ca şi cum voi înşivă aţi fi în suferinţă! Căsătoria să fie onorată în toate, iar patul să fie păstrat nepângărit, pentru că Dumnezeu îi va judeca pe cei desfrânaţi şi adulteri! Să nu fiţi dintre cei care iubesc banii! Fiţi mulţumiţi cu ceea ce aveţi, pentru că El a spus: „Nicidecum nu te voi părăsi, nici nu te voi uita!“[a] Astfel, putem spune cu încredere:

„Domnul este ajutorul meu; de aceea nu mă voi teme!
    Ce-mi poate face un om?!“[b]

Amintiţi-vă de conducătorii voştri, care v-au spus Cuvântul lui Dumnezeu! Uitaţi-vă la sfârşitul felului lor de viaţă şi urmaţi-le exemplul de credinţă! Isus Cristos este acelaşi – ieri, astăzi şi în veci! Să nu fiţi duşi în rătăcire de tot felul de învăţături străine, pentru că este bine pentru inimă să fie întărită prin har, nu prin porunci cu privire la mâncare, porunci care nu i-au ajutat pe cei ce au ascultat de ele! 10 Noi avem un altar de unde cei care slujesc la cort nu au dreptul să mănânce. 11 Căci sângele animalelor este adus ca jertfă pentru păcate în Locul Preasfânt de către marele preot, iar trupurile animalelor sunt arse afară din tabără. 12 De aceea, Isus a suferit dincolo de poarta cetăţii, ca să sfinţească poporul prin sângele Lui. 13 Aşadar, să ieşim la El, în afara taberei, şi să îndurăm ruşinea Lui. 14 Noi nu avem aici o cetate permanentă, ci suntem în căutarea celei care urmează să vină. 15 Prin El deci să-I aducem întotdeauna o jertfă de laudă lui Dumnezeu, adică rodul buzelor noastre care mărturisesc Numele Lui! 16 Să nu uitaţi binefacerea şi dărnicia, pentru că lui Dumnezeu astfel de jertfe Îi plac!

17 Ascultaţi de conducătorii voştri şi supuneţi-vă lor, căci ei au grijă de sufletele voastre şi vor fi răspunzători de ele, pentru ca astfel ei să facă aceasta cu bucurie şi nu gemând, lucru care nu v-ar fi de nici un folos!

18 Rugaţi-vă pentru noi! Suntem siguri că avem o conştiinţă bună, dorind să ne comportăm bine în toate. 19 Vă îndemn tot mai mult să faceţi aceasta, ca să vă fiu trimis înapoi repede!

20 Dumnezeul păcii, Care L-a adus înapoi dintre cei morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor[c] al oilor, prin sângele legământului veşnic, 21 să vă echipeze cu orice lucru bun, pentru a-I face voia, lucrând între noi ceea ce este plăcut înaintea Lui, prin Isus Cristos, Căruia I se cuvine slava în vecii vecilor! Amin.

22 Vă îndemn, fraţilor, să primiţi cuvântul de încurajare pe care vi l-am scris. De aceea v-am scris pe scurt. 23 Vreau să ştiţi că fratele nostru Timotei a fost eliberat. Dacă soseşte curând, va fi cu mine când vă voi vedea.

24 Salutaţi-i pe toţi conducătorii voştri şi pe toţi sfinţii! Cei din Italia vă salută. 25 Harul să fie cu voi toţi!

Footnotes

 1. Evrei 13:5 Vezi Deut. 31:6
 2. Evrei 13:6 Vezi Ps. 118:6, 7
 3. Evrei 13:20 Conceptul de păstor trebuie înţeles aici în contextul său vechi-testamental: Dumnezeu Însuşi este Păstorul lui Israel (Ps. 80:1; Is. 40:10-11; Eze 34:11-16); Dumnezeu a dat turma în grija conducătorilor, păstorii lui Israel, care însă nu au avut grijă de ea (Is. 56:9-12; Eze 34); Dumnezeu Îl va trimite pe adevăratul Păstor, pe Mesia, pentru a avea grijă de oi (Eze 34:23)