New American Standard Bible

Genesis 33

Jacob Meets Esau

1Then Jacob lifted his eyes and looked, and behold, Esau was coming, and four hundred men with him. So he divided the children [a]among Leah and Rachel and the two maids. He put the maids and their children [b]in front, and Leah and her children [c]next, and Rachel and Joseph [d]last. But he himself passed on ahead of them and bowed down to the ground seven times, until he came near to his brother.

Then Esau ran to meet him and embraced him, and fell on his neck and kissed him, and they wept. He lifted his eyes and saw the women and the children, and said, “[e]Who are these with you?” So he said, “The children whom God has graciously given your servant.” Then the maids came near [f]with their children, and they bowed down. Leah likewise came near with her children, and they bowed down; and afterward Joseph came near with Rachel, and they bowed down. And he said, “What do you mean by all this company which I have met?” And he said, “To find favor in the sight of my lord.” But Esau said, “I have plenty, my brother; let what you have be your own.” 10 Jacob said, “No, please, if now I have found favor in your sight, then take my present from my hand, [g]for I see your face as one sees the face of God, and you have received me favorably. 11 Please take my [h]gift which has been brought to you, because God has dealt graciously with me and because I have [i]plenty.” Thus he urged him and he took it.

12 Then [j]Esau said, “Let us take our journey and go, and I will go before you.” 13 But he said to him, “My lord knows that the children are frail and that the flocks and herds which are nursing are [k]a care to me. And if they are driven hard one day, all the flocks will die. 14 Please let my lord pass on before his servant, and I will proceed at my leisure, according to the pace of the cattle that are before me and according to the pace of the children, until I come to my lord at Seir.”

15 Esau said, “Please let me leave with you some of the people who are with me.” But he said, “[l]What need is there? Let me find favor in the sight of my lord.” 16 So Esau returned that day on his way to Seir. 17 Jacob journeyed to [m]Succoth, and built for himself a house and made booths for his livestock; therefore the place is named Succoth.

Jacob Settles in Shechem

18 Now Jacob came safely to the city of Shechem, which is in the land of Canaan, when he came from Paddan-aram, and camped before the city. 19 He bought the piece of land where he had pitched his tent from the hand of the sons of Hamor, Shechem’s father, for one hundred [n]pieces of money. 20 Then he erected there an altar and called it [o]El-Elohe-Israel.

Footnotes

 1. Genesis 33:1 Or to
 2. Genesis 33:2 Lit first
 3. Genesis 33:2 Lit behind
 4. Genesis 33:2 Lit behind
 5. Genesis 33:5 Or What relation are these to you?
 6. Genesis 33:6 Lit they and
 7. Genesis 33:10 Lit for therefore I have seen your face like seeing God’s face
 8. Genesis 33:11 Lit blessing
 9. Genesis 33:11 Lit all
 10. Genesis 33:12 Lit he
 11. Genesis 33:13 Lit upon me
 12. Genesis 33:15 Lit Why this?
 13. Genesis 33:17 I.e. booths
 14. Genesis 33:19 Heb qesitah
 15. Genesis 33:20 I.e. God, the God of Israel

Ang Pulong Sang Dios

Genesis 33

Ang Pagkitaay ni Esau kag ni Jacob

1Karon, pagtan-aw ni Jacob, nakita niya si Esau nga nagapadulong upod ang 400 ka lalaki. Gani ginpatipon niya ang iya mga anak sa ila tagsa-tagsa ka iloy. Kag paglakat nila, ginpauna niya ang duha ka suluguon nga babayi kag ang ila mga anak, sunod si Lea kag ang iya mga anak, kag dayon si Raquel kag ang iya anak nga si Jose. Nagauna si Jacob sa ila tanan kag makapila gid siya ka beses[a] nga nagluhod samtang nagapalapit siya sa iya utod.

Pero nagdalagan si Esau sa pagsugata sa iya. Ginhakos siya ni Esau kag ginhalukan, kag naghibi sila nga duha. Sang makita ni Esau ang mga babayi kag ang mga kabataan, ginpamangkot niya si Jacob, “Sin-o inang kaupdanan mo?” Nagsabat si Jacob, “Sila ang akon mga anak nga ginhatag sang Dios sa akon sa iya kaluoy.” Nagpalapit dayon kay Esau ang duha ka suluguon nga babayi kag ang ila mga anak, kag nagluhod sila bilang pagtahod sa iya. Nagsunod man dayon si Lea kag ang iya mga anak nga nagluhod. Kag ang ulihi nga nagpalapit kag nagluhod amo si Jose kag ang iya iloy nga si Raquel.

Nagpamangkot si Esau kay Jacob, “Ano bala ang imo buot silingon sadtong mga grupo sang sapat nga nasugata ko?” Nagsiling si Jacob, “Regalo ko ato sa imo agod batunon mo ako.” Pero nagsabat si Esau, “Madamo na ang akon pagkabutang, utod ko, gani sa imo na lang ato.” 10 Pero nagpamilit gid si Jacob, “Sige na, batuna na ato. Kon matuod-tuod nga ginabaton mo ako, batuna na ang regalo ko sa imo. Kay sang pagkakita ko sang imo hitsura daw nakita ko ang hitsura sang Dios. Karon nga ginbaton mo ako, 11 batuna na ang ginahatag ko sa imo tungod kay maayo ang Dios sa akon kag wala ako makulangi sa akon mga kinahanglanon.” Sagi gid pilit ni Jacob si Esau hasta nga ginbaton na lang ni Esau ang iya regalo.

12 Dayon nagsiling si Esau, “Dali na, malakat na kita. Ululupod na lang kita.” 13 Pero nagsabat si Jacob, “Nakahibalo ka nga mahinay maglakat ang mga bata, kag kinahanglan ko gid nga tatapon maayo ang mga sapat nga nagapatiti. Kon piliton ta ang mga sapat nga maglakat sa bilog nga adlaw, basi magkalamatay sila. 14 Ang maayo pa, mag-una ka na lang sa amon. Maamat-amat lang kami sunod sa imo suno sa kadasigon sang mga bata kag sang mga sapat sa una namon. Didto na lang kita magkitaay sa Seir.” 15 Nagsiling si Esau, “Kon amo sina, ibilin ko na lang ang iban ko nga mga tinawo sa imo.” Nagsabat si Jacob, “Indi na kinahanglan. Ang importante ginbaton mo ako.” 16 Gani nagbalik na lang si Esau sa Seir sadto mismo nga adlaw. 17 Pero didto nagpakadto sanday Jacob sa Sucot. Pag-abot nila didto, naghimo si Jacob sang elistaran kag ginhimuan man niya sang palasilungan ang iya mga kasapatan. Gani ato nga lugar gintawag nga Sucot.[b]

18 Sang ulihi nakaabot gid man sila sa Canaan halin sa Padan Aram nga wala sing may malain nga natabo sa ila. Nakaabot sila sa banwa nga ginaestaran ni Shekem. Nagpatindog sila sang ila mga tolda malapit sa banwa. 19 Kag ang duta nga ginpatindugan nila sang mga tolda ginbakal ni Jacob sa mga anak ni Hamor sa bili nga 100 ka bilog nga pilak. Si Hamor amo man ang amay ni Shekem. 20 Naghimo si Jacob didto sang halaran nga gin-ngalanan niya nga El Elohe Israel.[c]

Footnotes

 1. 33:3 makapila gid siya ka beses: sa literal, pito ka beses.
 2. 33:17 Sucot: buot silingon sa Hebreo, palasilungan.
 3. 33:20 El Elohe Israel: buot silingon sa Hebreo, Makagagahom ang Dios ni Israel.