New American Standard Bible

3 John

You Walk in the Truth

The elder to the beloved Gaius, whom I love in truth.

Beloved, I pray that in all respects you may prosper and be in good health, just as your soul prospers. For I was very glad when brethren came and testified to your truth, that is, how you are walking in truth. I have no greater joy than [a]this, to hear of my children walking in the truth.

Beloved, you are acting faithfully in whatever you accomplish for the brethren, and [b]especially when they are strangers; and they have testified to your love before the church. You will do well to send them on their way in a manner worthy of God. For they went out for the sake of the Name, accepting nothing from the Gentiles. Therefore we ought to [c]support such men, so that we may [d]be fellow workers [e]with the truth.

I wrote something to the church; but Diotrephes, who loves to be first among them, does not accept [f]what we say. 10 For this reason, if I come, I will call attention to his deeds which he does, unjustly accusing us with wicked words; and not satisfied with this, he himself does not receive the brethren, either, and he forbids those who desire to do so and puts them out of the church.

11 Beloved, do not imitate what is evil, but what is good. The one who does good is of God; the one who does evil has not seen God. 12 Demetrius has received a good testimony from everyone, and from the truth itself; and we add our testimony, and you know that our testimony is true.

13 I had many things to write to you, but I am not willing to write them to you with pen and ink; 14 but I hope to see you shortly, and we will speak face to face.

15 Peace be to you. The friends greet you. Greet the friends by name.

Footnotes

  1. 3 John 1:4 Lit these things, that I hear
  2. 3 John 1:5 Lit this
  3. 3 John 1:8 Or receive such men as guests
  4. 3 John 1:8 Or prove ourselves to be
  5. 3 John 1:8 Or for
  6. 3 John 1:9 Lit us

Nya Levande Bibeln

3 Johannesbrevet

Guds barn ska leva enligt de riktlinjer evangelierna ger

Från er äldste, Johannes, till min käre vän Gaius, som jag älskar av hela mitt hjärta.

Käre vän, min bön är att allt står väl till med dig och att din kropp är lika frisk som jag vet att din själ är.

Några av bröderna, som varit på genomresa, har glatt mig genom att berätta att du lever efter den sanning som du har tagit emot.

Inget ger mig större glädje än att höra sådant om mina barn.

Käre vän, du gör en god gärning inför Gud när du tar hand om de bröder som är på genomresa, trots att en del av dem är främlingar för dig.

De har berättat för församlingen här om din vänskap och dina kärleksfulla gärningar. Det gläder mig om du också kan utrusta dem för deras vidare färd.

De reser ju för Herren och tar varken emot kläder, mat, husrum eller pengar från dem som inte känner honom.

Därför ska vi stödja dem, och på det sättet bli deras medarbetare i Herrens verk.

Jag skickade ett kort brev till församlingen om detta, men Diotrefes, som älskar att se sig som er ledare, vill inte ha något med oss att göra.

10 När jag kommer, ska jag berätta för dig vilket elakt skvaller han sprider om mig. Inte nog med att han själv vägrar att ta emot bröderna och förbjuder andra att göra det. Han försöker dessutom utesluta de hjälpsamma ur församlingen.

11 Käre vän, låt inte detta dåliga exempel påverka dig. Gör bara det som är gott. Kom ihåg att de som gör det som är rätt bevisar att de är Guds barn, och att alla som fortsätter med sin ondska, bevisar att de är långt borta från Gud.

12 Men alla talar gott om Demetrios, också sanningen själv. Så vill också jag göra, och du vet att jag talar sanning.

Slutord

13 Jag har mycket att säga, men jag vill inte skriva ner det.

14 Jag hoppas att snart få träffa dig, och då kommer vi att ha mycket att tala om.

15 Frid önskar jag dig! Vännerna här sänder sina hälsningar tillsammans med mig. Var snäll och ge var och en av vännerna hos dig en särskild hälsning.Johannes