New American Standard Bible

2 Samuel 3

The House of David Strengthened

1Now there was a long war between the house of Saul and the house of David; and David grew steadily stronger, but the house of Saul grew weaker continually.

Sons were born to David at Hebron: his firstborn was Amnon, by Ahinoam the Jezreelitess; and his second, Chileab, by Abigail the [a]widow of Nabal the Carmelite; and the third, Absalom the son of Maacah, the daughter of Talmai, king of Geshur; and the fourth, Adonijah the son of Haggith; and the fifth, Shephatiah the son of Abital; and the sixth, Ithream, by David’s wife Eglah. These were born to David at Hebron.

Abner Joins David

It came about while there was war between the house of Saul and the house of David that Abner was making himself strong in the house of Saul. Now Saul had a concubine whose name was Rizpah, the daughter of Aiah; and [b]Ish-bosheth said to Abner, “Why have you gone in to my father’s concubine?” Then Abner was very angry over the words of Ish-bosheth and said, “Am I a dog’s head that belongs to Judah? Today I show kindness to the house of Saul your father, to his brothers and to his friends, and have not delivered you into the hands of David; and yet today you charge me with a guilt concerning the woman. May God do so to Abner, and more also, if as the Lord has sworn to David, I do not accomplish this for him, 10 to transfer the kingdom from the house of Saul and to establish the throne of David over Israel and over Judah, from Dan even to Beersheba.” 11 And he could no longer answer Abner a word, because he was afraid of him.

12 Then Abner sent messengers to David in his place, saying, “Whose is the land? Make your covenant with me, and behold, my hand shall be with you to bring all Israel over to you.” 13 He said, “Good! I will make a covenant with you, but I demand one thing of you, [c]namely, you shall not see my face unless you first bring Michal, Saul’s daughter, when you come to see [d]me.” 14 So David sent messengers to Ish-bosheth, Saul’s son, saying, “Give me my wife Michal, to whom I was betrothed for a hundred foreskins of the Philistines.” 15 Ish-bosheth sent and took her from her husband, from [e]Paltiel the son of Laish. 16 But her husband went with her, weeping as he went, and followed her as far as Bahurim. Then Abner said to him, “Go, return.” So he returned.

17 Now Abner had [f]consultation with the elders of Israel, saying, “In times past you were seeking for David to be king over you. 18 Now then, do it! For the Lord has spoken of David, saying, ‘By the hand of My servant David [g]I will save My people Israel from the hand of the Philistines and from the hand of all their enemies.’” 19 Abner also spoke in the hearing of Benjamin; and in addition Abner went to speak in the hearing of David in Hebron all that seemed good to Israel and to the whole house of Benjamin.

20 Then Abner and twenty men with him came to David at Hebron. And David made a feast for Abner and the men who were with him. 21 Abner said to David, “Let me arise and go and gather all Israel to my lord the king, that they may make a covenant with you, and that you may be king over all that your soul desires.” So David sent Abner away, and he went in peace.

22 And behold, the servants of David and Joab came from a raid and brought much spoil with them; but Abner was not with David in Hebron, for he had sent him away, and he had gone in peace. 23 When Joab and all the army that was with him arrived, they told Joab, saying, “Abner the son of Ner came to the king, and he has sent him away, and he has gone in peace.” 24 Then Joab came to the king and said, “What have you done? Behold, Abner came to you; why then have you sent him away and he is already gone? 25 You know Abner the son of Ner, that he came to deceive you and to learn of your going out and coming in and to find out all that you are doing.”

Joab Murders Abner

26 When Joab came out from David, he sent messengers after Abner, and they brought him back from the well of Sirah; but David did not know it. 27 So when Abner returned to Hebron, Joab took him aside into the middle of the gate to speak with him privately, and there he struck him in the belly so that he died on account of the blood of Asahel his brother. 28 Afterward when David heard it, he said, “I and my kingdom are innocent before the Lord forever of the blood of Abner the son of Ner. 29 May it [h]fall on the head of Joab and on all his father’s house; and may there not fail from the house of Joab one who has a discharge, or who is a leper, or who takes hold of a distaff, or who falls by the sword, or who lacks bread.” 30 So Joab and Abishai his brother killed Abner because he had put their brother Asahel to death in the battle at Gibeon.

David Mourns Abner

31 Then David said to Joab and to all the people who were with him, “Tear your clothes and gird on sackcloth and lament before Abner.” And King David walked behind the bier. 32 Thus they buried Abner in Hebron; and the king lifted up his voice and wept at the grave of Abner, and all the people wept. 33 The king chanted a lament for Abner and said,

“Should Abner die as a fool dies?
34 “Your hands were not bound, nor your feet put in fetters;
As one falls before the [i]wicked, you have fallen.”

And all the people wept again over him. 35 Then all the people came to [j]persuade David to eat bread while it was still day; but David vowed, saying, “May God do so to me, and more also, if I taste bread or anything else before the sun goes down.” 36 Now all the people took note of it, and it [k]pleased them, just as everything the king did [l]pleased all the people. 37 So all the people and all Israel understood that day that it had not been the will of the king to put Abner the son of Ner to death. 38 Then the king said to his servants, “Do you not know that a prince and a great man has fallen this day in Israel? 39 I am weak today, though anointed king; and these men the sons of Zeruiah are too difficult for me. May the Lord repay the evildoer according to his evil.”

Footnotes

 1. 2 Samuel 3:3 Lit wife
 2. 2 Samuel 3:7 So some ancient mss and versions; M.T. he
 3. 2 Samuel 3:13 Lit saying
 4. 2 Samuel 3:13 Lit my face
 5. 2 Samuel 3:15 In 1 Sam 25:44, Palti
 6. 2 Samuel 3:17 Lit a word
 7. 2 Samuel 3:18 So many ancient mss and versions; M.T. he
 8. 2 Samuel 3:29 Lit whirl
 9. 2 Samuel 3:34 Lit sons of wickedness
 10. 2 Samuel 3:35 Lit cause
 11. 2 Samuel 3:36 Lit was good in their eyes
 12. 2 Samuel 3:36 Lit was good in the eyes of all

Nya Levande Bibeln

2 Samuelsboken 3

David får övertaget

1Detta var början till det långa kriget mellan Sauls anhängare och Davids. Davids ställning blev allt starkare, medan motståndarnas inflytande avtog.

David fick flera söner medan han bodde i Hebron. Den äldste hette Amnon, och Ahinoam från Jisreel var mor till honom.

Hans andre son hette Kilab, och det var Abigail, änkan till Nabal från Karmel, som var hans mor. Den tredje sonen hette Absalom. Hans mor hette Maaka och hon var dotter till kung Gesur.

Den fjärde sonen föddes av Haggit och hette Adonia. Abital födde Sefatja, och

Egla födde Jitream.

Abner förhandlar med David

Allteftersom kriget fortsatte, stärkte Abner sin position bland Sauls efterföljare.

Han utnyttjade sin ställning och låg med Rispa, en flicka som varit en av Sauls bihustrur. När Is-Boset anklagade Abner för detta,

blev Abner rasande.Är jag en judisk hund som du kan behandla hur du vill? skrek han. Är detta min belöning? Efter allt vad jag har gjort för dig och för din far genom att inte förråda dig till David så anklagar du mig för en kvinnas skull?

9-10 Gud får straffa mig om jag inte gör allt jag kan för att ta riket från dig, hela vägen från Dan till Beer-Seba, och ge det till David, precis som Herren har förutsagt.

11 Is-Boset vågade inte säga ett ord till om saken. Han blev rädd för Abner.

12 Då sände Abner budbärare till David för att föreslå en överenskommelse. Mot en viss belöning var Abner villig att överlämna hela Israel till David.

13 David svarade: Det ska väl kunna gå, men jag vill inte förhandla med dig om du inte tar med dig min hustru Mikal, Sauls dotter.

14 David sände sedan följande besked till Is-Boset: Ge mig tillbaka min hustru Mikal, som jag köpte för hundra döda filisteer.

15 Då lät Is-Boset hämta henne från hennes man Paltiel,

16 som gråtande följde henne ända till Bahurim. Där befallde Abner honom att återvända hem.

17 Under tiden rådgjorde Abner med Israels ledare och påminde dem om att de under en lång tid hade velat få David till kung.

18 Han sa till dem: Nu är det dags, för Herren har sagt: 'Det är David som jag ska använda för att frälsa folket från filisteerna och alla andra fiender.'

19 Abner talade också med ledarna för Benjamins stam. Sedan gick han till Hebron och rapporterade för David om förhandlingarna med Benjamins och Israels folk.

20 Tjugo män följde med honom dit, och David ordnade med en fest för dem.

21 När Abner gick därifrån, lovade han David: När jag kommer tillbaka, ska jag sammankalla hela Israels folk, och de kommer att välja dig till kung, som du så länge önskat. Då garanterade David Abners säkerhet och lät honom återvända.

Joab dödar Abner

22 Men strax efter det att Abner hade gått, kom Joab och några av Davids män tillbaka från en plundringsfärd, och de hade mycket byte med sig.

23 Joab fick reda på att Abner just hade varit gäst hos kungen och återvänt oskadd.

24-25 Han rusade in till kungen och ropade: Vad har du gjort? Vad menar du med att låta honom komma undan? Du vet mycket väl att han kom för att spionera på oss och att han planerar att återvända och anfalla oss!

26 Utan att David visste något skickade Joab budbärare för att hinna upp Abner och be honom komma tillbaka. De hann ifatt honom vid Siras brunn, och han återvände med dem.

27 När Abner kom till Hebron tog Joab honom åt sidan vid stadsporten, som om han ville tala med honom i enrum. Men i stället drog han fram en dolk och dödade honom för att hämnas sin bror Asael.

28 När David hörde om detta, sa han: Jag lovar inför Herren att jag och mitt folk är oskyldiga till detta brott mot Abner.

29 Joab och hans familj är de skyldiga, och det ska alltid förekomma spetälska, handikapp, barnlöshet och olyckor i deras familj.

30 Joab och hans bror Abisai dödade alltså Abner därför att han hade dödat deras bror Asael i slaget vid Gibeon.

31 Sedan sa David till Joab och alla dem som var med honom: Riv sönder era kläder. Ta på er sorgkläder och sörj över att Abner är död.Kung David följde också med ut till gravplatsen.

32 De begravde Abner i Hebron, och kungen och allt folket grät och sörjde. Kungen sjöng en klagosång:

33-34 Varför måste Abner dö som en dåre? Dina händer var inte bundna, dina fötter inte i bojor.Du mördades, ett offer för sammansvärjning.Och allt folket grät än en gång för hans skull.

35-36 Sedan kom man med mat till David, men han lovade Gud att han inte skulle äta något förrän solen gått ner. Detta gillade hans folk. Ja, allt David gjorde uppskattades av dem.

37 Den dagen förstod hela folket, både Juda och Israel, att David inte på något sätt var skyldig till Abners död.

38 David sa till sina män: En stor ledare och en stor man i Israel har i dag fallit.

39 Och även om jag är Guds utvalde kung, så kan jag inte göra något åt dessa söner till Seruja. Men Herren ska låta sin hämnd drabba dessa grymma människor för deras onda gärningar!