New American Standard Bible

2 Chronicles 36

Jehoahaz, Jehoiakim, then Jehoiachin Rule

1Then the people of the land took [a]Joahaz the son of Josiah, and made him king in place of his father in Jerusalem. Joahaz was twenty-three years old when he became king, and he reigned three months in Jerusalem. Then the king of Egypt deposed him at Jerusalem, and imposed on the land a fine of one hundred talents of silver and one talent of gold. The king of Egypt made Eliakim his brother king over Judah and Jerusalem, and changed his name to Jehoiakim. But Neco took Joahaz his brother and brought him to Egypt.

Jehoiakim was twenty-five years old when he became king, and he reigned eleven years in Jerusalem; and he did evil in the sight of the Lord his God. Nebuchadnezzar king of Babylon came up against him and bound him with bronze chains to take him to Babylon. Nebuchadnezzar also brought some of the articles of the house of the Lord to Babylon and put them in his temple at Babylon. Now the rest of the acts of Jehoiakim and [b]the abominations which he did, and what was found against him, behold, they are written in the Book of the Kings of Israel and Judah. And Jehoiachin his son became king in his place.

Jehoiachin was eight years old when he became king, and he reigned three months and ten days in Jerusalem, and he did evil in the sight of the Lord.

Captivity in Babylon Begun

10 At the turn of the year King Nebuchadnezzar sent and brought him to Babylon with the valuable articles of the house of the Lord, and he made his kinsman Zedekiah king over Judah and Jerusalem.

Zedekiah Rules in Judah

11 Zedekiah was twenty-one years old when he became king, and he reigned eleven years in Jerusalem. 12 He did evil in the sight of the Lord his God; he did not humble himself before Jeremiah the prophet [c]who spoke for the Lord. 13 He also rebelled against King Nebuchadnezzar who had made him swear allegiance by God. But he stiffened his neck and hardened his heart against turning to the Lord God of Israel. 14 Furthermore, all the officials of the priests and the people were very unfaithful following all the abominations of the nations; and they defiled the house of the Lord which He had sanctified in Jerusalem.

15 The Lord, the God of their fathers, sent word to them again and again by His messengers, because He had compassion on His people and on His dwelling place; 16 but they continually mocked the messengers of God, despised His words and scoffed at His prophets, until the wrath of the Lord arose against His people, until there was no remedy. 17 Therefore He brought up against them the king of the Chaldeans who slew their young men with the sword in the house of their sanctuary, and had no compassion on young man or virgin, old man or infirm; He gave them all into his hand. 18 All the articles of the house of God, great and small, and the treasures of the house of the Lord, and the treasures of the king and of his officers, he brought them all to Babylon. 19 Then they burned the house of God and broke down the wall of Jerusalem, and burned all its fortified buildings with fire and destroyed all its valuable articles. 20 Those who had escaped from the sword he carried away to Babylon; and they were servants to him and to his sons until the rule of the kingdom of Persia, 21 to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah, until the land had enjoyed its sabbaths. All the days of its desolation it kept sabbath [d]until seventy years were complete.

Cyrus Permits Return

22 Now in the first year of Cyrus king of Persia—in order to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah—the Lord stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, so that he sent a proclamation throughout his kingdom, and also put it in writing, saying, 23 “Thus says Cyrus king of Persia, ‘The Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth, and He has appointed me to build Him a house in Jerusalem, which is in Judah. Whoever there is among you of all His people, may the Lord his God be with him, and let him go up!’”

Footnotes

  1. 2 Chronicles 36:1 I.e. short form of Jehoahaz
  2. 2 Chronicles 36:8 Lit his
  3. 2 Chronicles 36:12 Lit from the mouth of the Lord
  4. 2 Chronicles 36:21 Lit to fulfill seventy years

Bibelen på hverdagsdansk

Anden Krønikebog 36

Kong Joahaz af Juda

1Derefter indsatte folket hans søn Joahaz som konge i Jerusalem. Han var 23 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i tre måneder. Kong Neko af Egypten afsatte ham og forlangte en årlig skat af Juda på 3 tons sølv og 30 kilo guld.[a] Samtidig indsatte egypterkongen hans bror Eljakim som konge over Juda og Jerusalem og ændrede hans navn til Jojakim. Joahaz tog han med sig til Egypten.

Kong Jojakim af Juda

Jojakim var 25 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 11 år. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Kong Nebukadnezar af Babylonien invaderede Juda og lod Jojakim lægge i bronzelænker for at tage ham med som fange til Babylon. Ved den lejlighed tog Nebukadnezar mange kostbarheder i templet og anbragte dem i sit eget palads i Babylon. Jojakims øvrige liv og virke, inklusive alle hans ugerninger og forbrydelser, er beskrevet i Israels og Judas kongers krønikebog. Hans søn Jojakin blev konge efter ham.

Kong Jojakin af Juda

Jojakin var 18 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i tre måneder og ti dage. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. 10 Ved nytårstid sendte Nebukadnezar sine folk ned for at tage ham til fange og deportere ham til Babylon, og mange af tempelskattene blevet taget med. Derefter udnævnte Nebukadnezar Jojakins farbror Zidkija til konge over Juda og Jerusalem.

Kong Zidkija af Juda

11 Zidkija var 21 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 11 år. 12 Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, og nægtede at lytte til Herrens advarsler gennem profeten Jeremias. 13 På trods af sin troskabsed til Nebukadnezar gjorde han alligevel oprør imod ham. Han var en hårdnakket og stædig mand, der nægtede at vende om til Herren, Israels Gud.

14 De ledende præster og alle andre af folkets ledere blev mere og mere utro mod Herren. De overtog igen nabofolkenes afskyelige afgudsdyrkelse og vanhelligede Herrens tempel i Jerusalem. 15 Gang på gang sendte Herren, deres fædres Gud, sine profeter for at advare dem, for han havde medlidenhed med sit folk og ville værne om sit tempel. 16 Men folket hånede Guds profeter og nægtede at lytte til deres budskab. Til sidst var Herren nødt til at straffe dem.

Jerusalems fald, templets ødelæggelse og Juda i eksil

17 Derfor sendte Herren den babyloniske konge imod dem. Hans soldater dræbte alle de unge mænd og forfulgte dem helt ind i templet. De viste ingen nåde, men dræbte også kvinderne og de gamle, gråhårede mænd, for Herren udleverede dem alle. 18 Alt det værdifulde inventar i templet og alle de skatte, de fandt i templet, i paladset og hos landets ledende mænd, tog den babyloniske konge med sig, 19 hvorpå hans soldater satte ild til templet og byens paladser og rev bymuren ned. Alt af værdi blev ødelagt. 20 De overlevende blev ført til Babylonien, hvor de måtte leve som slaver, indtil Babylonien blev erobret af perserne.

21 Dermed gik den profeti af Jeremias i opfyldelse, som sagde, at landet skulle ligge øde og uopdyrket hen i 70 år. På den måde fik landet sin sabbatshvile.

Kyros sender judæerne hjem for at genopbygge templet

22 I det første år Kyros var konge i Persien, opfyldte Herren det løfte, han havde givet sit folk gennem profeten Jeremias. Han talte til Kyros, som derefter udsendte en skriftlig meddelelse, der skulle læses op i hele hans rige:

23 Kyros, konge af Persien, bekendtgør herved, at Himlens Gud, som har givet mig herredømmet over alle jordens riger, nu har pålagt mig at bygge ham et tempel i Jerusalem i Judas land. De af jer, der hører til Herrens folk, kan frit vende tilbage. Må Herren, jeres Gud, være med jer!

Footnotes

  1. 36,3 Ordret: „100 talenter sølv og en talent guld”.