Nkwa Asem

Hebrifo 13

Mmara ne nkyia

1Monnodɔ mo ho mo ho sɛ anuanom wɔ Kristo mu. Monkae na munnye ahɔho wɔ mo afi mu. Ebinom yɛɛ saa nam so gyee abɔfo a na wonnim. Monkae wɔn a wɔda afiase na momfa no sɛ mo ne wɔn na ɛda hɔ. Monkae wɔn a wɔrehu amane na momfa no sɛ mo ne wɔn na ɛrehu saa amane no.

Mo nyinaa munni aware ni na okununom ne ɔyerenom nni wɔn ho nokware, efisɛ, Onyankopɔn bebu aguamanfo ne awaresɛefo atɛn.

Munyi sikanibere mfi mo abrabɔ mu, na momma mo ani nsɔ nea mo nsa ka. Efisɛ Onyankopɔn aka se, “Merennyaw wo, na merennyaw wo da.” Momma yensi yɛn bo nka se, “Awurade ne me boafo, merensuro. Ɛdɛn na onipa betumi ayɛ me?”

Monkae mo mpanyimfo a wodii mo anim a wɔkaa Onyankopɔn asɛm kyerɛɛ mo no. Monkae ɔkwan a wɔfaa so tenaa ase ne sɛnea wowui na munsua wɔn gyidi no.

Yesu Kristo te saa ara nnera, nnɛ, ne daa nyinaa. Mommma nkyerɛkyerɛ foforo biara nntwe mo mmfi kwan pa so. Eye sɛ Onyankopɔn adom nti, yɛn kra benyin ahoɔden so a, emfi aduan ho mmara a yedi so so. Wɔn a wodi mmara a ɛte saa so no nnya mmoa biara.

10 Asɔfo a na wɔsom wɔ Yudafo ntamadan mu no nni ho kwan sɛ wodi afɔrebɔde no bi wɔ afɔremuka no so. 11 Yudafo sɔfo panyin no de mmoa no mogya ba Kronkronbea hɔ de bɛbɔ bɔne afɔre nanso wɔhyew mmoa no funu wɔ beae no akyi baabi. 12 Eyi nti, Yesu nso wui wɔ kurow no pon akyi sɛnea ɛbɛyɛ a ɔde ɔno ara ne mogya bɛpopa nnipa bɔne.

13 Momma yɛnkɔ ne nkyɛn wɔ beae no akyi nkogye animguase no bi. 14 Efisɛ, yenni atenae a ɛwɔ hɔ daa wɔ asase yi so. Yɛrehwehwɛ kurow a ɛrebɛba no akyi kwan.

15 Momma yɛmfa Yesu so mfa yɛn anofafa nkamfo Onyankopɔn din daa sɛ yɛn afɔrebɔde. 16 Mommma mo werɛ mmfi sɛ mobɛyɛ mo ho mo ho papa aboaboa mo ho mo ho, efisɛ, ɛno ne afɔrebɔ a ɛsɔ Onyankopɔn ani.

17 Muntie mo mpanyimfo na munni wɔn asɛm so. Esiane sɛ ɛsɛ sɛ wobu wɔn adwuma ho akontaa nti, wɔhwɛ mo kra so a wɔnhome koraa. Sɛ mutie wɔn a, wɔde anigye bɛyɛ wɔn adwuma. Sɛ anyɛ saa a, wɔde awerɛhow bɛyɛ adwuma no na ɛremmoa mo. 18 Monkɔ so mmɔ mpae mma yɛn. Yenim pefee sɛ yɛwɔ adwene a emu da hɔ, efisɛ, yɛpɛ sɛ bere biara, yɛyɛ ade a eye. 19 Na mebɔ mpae kɔ so srɛ mo sɛ, mommɔ mpae na Onyankopɔn mfa me mmrɛ mo nnansa yi ara.

20 Onyankopɔn anyan yɛn Awurade Yesu a ɔyɛ oguanhwɛfo panyin no afi awufo mu ama yɛn na ɛnam ne wu no so nti, wɔasɔw daa apam no ano ama yɛn. 21 Asomdwoe Nyankopɔn mma mo nea ehia mo nyinaa na monam so ayɛ n’apɛde na ɔnam Yesu Kristo so ayɛ yɛn mu adwuma sɛnea ɛsɔ ani. Anuonyam nka Kristo daa nyinaa. Amen.

22 Anuanom, mesrɛ mo sɛ, monyɛ aso ntie nkuranhyɛ nsɛm yi, efisɛ, saa krataa a makyerɛw mo yi nyɛ tenten biara. 23 Mepɛ sɛ mebɔ mo amanneɛ sɛ wayi yɛn nua Timoteo afi afiase. Sɛ ɔba ntɛm a, me ne no bɛba mo nkyɛn.

24 Yekyia mpanyimfo no ne Onyankopɔn nkurɔfo no nyinaa. Anuanom a wɔwɔ Italia no kyia mo.

25 Adom nka mo nyinaa.

Korean Living Bible

히브리서 13

교훈과 인사

1여러분은 서로 형제처럼 꾸준히 사랑하고

나그네를 대접하는 일을 잊지 마십시오. 어떤 사람들은 나그네를 대접하다가 자기도 모르는 사이에 천사를 대접하였습니다.

여러분은 함께 갇혀 있다는 심정으로 갇힌 사람을 생각하고 여러분도 몸을 가졌으니 학대받는 사람을 생각하십시오.

모두 결혼을 귀하게 여기고 부부 생활을 더럽히지 않도록 하십시오. 하나님은 음란한 사람들과 간음하는 사람들을 심판하실 것입니다.

돈을 사랑하지 말고 가진 것으로 만족하십시오. 하나님은 [a]“내가 절대로 너를 떠나지 않고 너를 버리지 않겠다” 라고 하셨습니다.

그러므로 우리는 [b]“주께서 나를 도우시니 내가 두려워하지 않을 것이다. 사람에 불과한 자가 나를 어떻게 하겠는가?” 라고 자신 있게 말할 수 있습니다.

여러분은 하나님의 말씀을 전해 준 지도자들을 기억하고 그들의 최후를 생각하며 그들의 믿음을 본받으십시오.

예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원히 똑같은 분이십니다.

여러분은 여러 가지 이상한 교훈에 속지 마십시오. 마음은 은혜로 강하게 하는 것이 좋고 음식에 대한 규정을 지키는 것으로 해서는 안 됩니다. 그런 규정에 얽매인 사람은 아무 유익을 얻지 못했습니다.

10 우리에게도 제단이 있는데 성막에서 섬기는 사람들은 이 제단의 제물을 먹을 권리가 없습니다.

11 짐승의 피는 죄를 없애기 위한 제물로서 대제사장이 지성소 안으로 가지고 들어가지만 그 몸은 진영 밖에서 태우게 되어 있었습니다.

12 이와 같이 예수님도 자기 피로 백성을 거룩하게 하시려고 성문 밖에서 고난을

받으셨습니다.

13 그러므로 우리도 성문 밖에 계신 예수님에게 나아가서 그분이 겪은 수치를 함께 당합시다.

14 우리가 사는 이 땅에는 영구한 도성이 없어서 우리는 앞으로 올 성을 찾고 있습니다.

15 그러므로 예수님을 통해서 언제나 하나님께 찬양의 제사를 드립시다. 이것은 그분의 이름에 감사하는 우리 입술의 열매입니다.

16 그리고 선을 행하는 일과 서로 나눠 주는 것을 잊지 마십시오. 이런 제사는 하나님이 기뻐하십니다.

17 여러분은 지도자들의 말을 잘 듣고 그들에게 복종하십시오. 그들은 자기들이 한 일을 하나님께 보고해야 할 사람들이므로 정신을 바짝 차리고 여러분의 영혼을 보살핍니다. 그러므로 그들이 이 일을 괴로운 마음으로 하지 않고 기쁨으로 하게 하십시오. 그렇게 하지 않으면 여러분에게 유익이 없습니다.

18 여러분은 우리를 위해 기도해 주십시오. 우리는 선한 양심을 가지고 있어서 모든 일에 바르게 살기를 바라고 있다는 확신이 있습니다.

19 내가 속히 여러분에게 돌아갈 수 있도록 특별히 기도해 주십시오.

20 양들의 큰 목자가 되신 주 예수님을 영원한 계약의 피로 죽은 사람들 가운데서 다시 살리신 분은 평화의 하나님이십니다.

21 바로 이 하나님이 여러분에게 온갖 선한 것을 공급해 주셔서 자기 뜻을 행하게 하시고 예수 그리스도를 통해 그분이 기뻐하시는 일을 우리 안에서 하시기를 바랍니다. 하나님께 길이길이 영광이 있기를 바랍니다. 아멘.

22 형제 여러분, 몇 마디의 짧은 편지를 써서 보내지만 내가 권면한 말을 명심하기 바랍니다.

23 우리 형제 디모데가 풀려나온 것을 아십시오. 그가 곧 오게 되면 내가 그와 함께 여러분에게 가겠습니다.

24 여러분의 모든 지도자들과 모든 성도들에게 문안하여 주십시오. 이탈리아에서 온 사람들이 여러분에게 문안합니다.

25 하나님의 은혜가 여러분 모두와 함께하기를 기도합니다.

Footnotes

  1. 13:5 수1:5
  2. 13:6 시118:6