Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 8

Sujtapaj cati sellotami pascashca

1Sujtapaj cati sellashcata Malta Oveja pascajpica, chaupi horas shinatami jahua pachapica chulunlla tucurca.

Chai q'uipaca, canchis angelcunatami, Taita Diospaj ñaupajpi shayacujta ricurcani. Paicunamanca, canchis trompetacunatami curcacuna.

Chai q'uipaca, shujtaj angelmi inciensota rupachina curi mangata apashca shamushpaca, altar ñaupajpi shayarirca. Chai altar jahuapi inciensota rupachishpa, Diospajlla tucui cajcuna mañashcacunahuan mirachichunmi, paimanca achca inciensota curca. Chai altarca, jatun tiyarina ñaupajpimi carca. Chai angelpaj maqui charicunmanta incienso rupashca cushnica, Diospajlla cajcuna mañashcacunahuanmi, Taita Diospaj ñaupajman llujshirca. Chaimantaca angelca, inciensota rupachinata japishpa, altarpi rupacuj ninata jundachishpami, allpaman shitarca. Chaita shitajpica, c'ulun nishcacunapish, huajyashcacunapish uyarircami. Relampacunapish ricurircami, allpapish chujchurcami.

Trompetacunapi tocashcami

Chai canchis angelcunaca, paicuna charicushca canchis trompetacunapica, tocanallami tucurcacuna.

Punta ángel trompetapi tocajpica, rundupish, yahuarhuan chagru ninapishmi ricurirca. Chaita allpaman shitajpica, allpa pachapica quimsapi chaupishca shuj parte allpami yuracunandij, q'uihuacunandij tucui ruparca.

Puntapaj cati ángel trompetapi tocajpica, ninahuan rupacuj jatun urcu shinami, mama cuchapi urmarca. Chashna urmajpica, quimsapi chaupishca shuj parte mama cucha yacumi, yahuar tucurca. Chaimantami, quimsapi chaupishca shuj parte yacupi causacuj animalcuna huañurca. Chashnallataj chaipi caj barcocunapish, quimsapi chaupishca shuj parteca, p'aquirishpami chingarirca.

10 Chai ishquipaj cati ángel trompetapi tocajpica, shuj jatun luźeromi jahua pachamantaca, nina sindi shina, nina lunyacuj urmarca. Chai luźeroca, quimsapi chaupishca shuj parte jatun yacu huaicucunapipish, pugyucunapipishmi urmarca. 11 Chai luźeroca, Ajenjo shutimi carca. Chai luźero urmajpica, quimsapi chaupishca shuj parte yacucunami ajenjo shina jayaj tucurca. Chai jayaj yacuta ubyashpami, achca gentecuna huañurca.

12 Quimsapaj cati ángel trompetapi tocajpica, quimsapi chaupishca shuj parte intitapish, lunatapish, luźerocunatapishmi amsayarca. Chaimantami, quimsapi chaupishca shuj parte punllapish, tutapish yana amsa tucurca.

13 Chai q'uipaca, shuj angeltami, chaupi jahua pachata volacujta ricurcanipish, uyarcanipish. Chai angelca, sinchita caparishpami: «¡Ai, ai, ai, allpapi causajcunalla, caishuj quimsa angelcuna trompetapi tocajpica, jatun llaquimari tiyanga!» nirca.

Slovo na cestu

Zjevení Janovo 8

Co skrývala sedmá pečeť

1Když Beránek rozlomil sedmou pečeť svitku, ztichlo celé nebe a to mlčení trvalo asi půl hodiny. Potom jsem uviděl sedm andělů stát před Bohem a každý z nich dostal polnici. Další anděl přistoupil k oltáři se zlatou nádobou v ruce. Smísil množství vonných pryskyřic s modlitbami věřících lidí a zapálil to vše na zlatém oltáři před Božím trůnem. Dým z této oběti stoupal z oltáře až k Boží tváři. Pak anděl nabral žhavé oharky z oltáře do nádoby a vysypal je na zem. Tu se strhla bouře, blýskalo se, burácel hrom a nastalo zemětřesení.

Troubení šesti polnic

Těch sedm andělů s polnicemi se připravilo, aby troubili. Zatroubil první: Nastalo krupobití a na zem spadl krvavý oheň a sežehl třetinu všech lesů a každé stéblo trávy. Pak zatroubil druhý anděl a do moře se zřítilo jakési obrovské ohnivé těleso. Třetina mořské vody se zbarvila do krvava, třetina živočichů v moři uhynula a potopila se třetina všech lodí. 10-11 Když zazněla třetí polnice, spadla z nebe veliká hvězda sršící jako vržená pochodeň. Padla na třetinu řek a pramenů a zamořila třetinu vod svou jedovatou hořkostí; mnoho lidí v důsledku toho zemřelo. Ta hvězda byla nazvána Pelyněk. 12 Potom zatroubil čtvrtý anděl. Slunce i měsíc ztratily třetinu svého jasu a pohasla třetina hvězd. Den i noc potemněly.

13 Pak jsem spatřil orla, který se vznášel vysoko na obloze a hlasitě křičel: „Běda, běda, běda, hrůza obyvatelům země, až zatroubí poslední tři andělští trubači!“