The Message

Matthew 16

Some Bad Yeast

11-4 Some Pharisees and Sadducees were on him again, pressing him to prove himself to them. He told them, “You have a saying that goes, ‘Red sky at night, sailor’s delight; red sky at morning, sailors take warning.’ You find it easy enough to forecast the weather—why can’t you read the signs of the times? An evil and wanton generation is always wanting signs and wonders. The only sign you’ll get is the Jonah sign.” Then he turned on his heel and walked away.

5-6 On their way to the other side of the lake, the disciples discovered they had forgotten to bring along bread. In the meantime, Jesus said to them, “Keep a sharp eye out for Pharisee-Sadducee yeast.”

7-12 Thinking he was scolding them for forgetting bread, they discussed in whispers what to do. Jesus knew what they were doing and said, “Why all these worried whispers about forgetting the bread? Runt believers! Haven’t you caught on yet? Don’t you remember the five loaves of bread and the five thousand people, and how many baskets of fragments you picked up? Or the seven loaves that fed four thousand, and how many baskets of leftovers you collected? Haven’t you realized yet that bread isn’t the problem? The problem is yeast, Pharisee-Sadducee yeast.” Then they got it: that he wasn’t concerned about eating, but teaching—the Pharisee-Sadducee kind of teaching.

Son of Man, Son of God

13 When Jesus arrived in the villages of Caesarea Philippi, he asked his disciples, “What are people saying about who the Son of Man is?”

14 They replied, “Some think he is John the Baptizer, some say Elijah, some Jeremiah or one of the other prophets.”

15 He pressed them, “And how about you? Who do you say I am?”

16 Simon Peter said, “You’re the Christ, the Messiah, the Son of the living God.”

17-18 Jesus came back, “God bless you, Simon, son of Jonah! You didn’t get that answer out of books or from teachers. My Father in heaven, God himself, let you in on this secret of who I really am. And now I’m going to tell you who you are, really are. You are Peter, a rock. This is the rock on which I will put together my church, a church so expansive with energy that not even the gates of hell will be able to keep it out.

19 “And that’s not all. You will have complete and free access to God’s kingdom, keys to open any and every door: no more barriers between heaven and earth, earth and heaven. A yes on earth is yes in heaven. A no on earth is no in heaven.”

20 He swore the disciples to secrecy. He made them promise they would tell no one that he was the Messiah.

You’re Not in the Driver’s Seat

21-22 Then Jesus made it clear to his disciples that it was now necessary for him to go to Jerusalem, submit to an ordeal of suffering at the hands of the religious leaders, be killed, and then on the third day be raised up alive. Peter took him in hand, protesting, “Impossible, Master! That can never be!”

23 But Jesus didn’t swerve. “Peter, get out of my way. Satan, get lost. You have no idea how God works.”

24-26 Then Jesus went to work on his disciples. “Anyone who intends to come with me has to let me lead. You’re not in the driver’s seat; I am. Don’t run from suffering; embrace it. Follow me and I’ll show you how. Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self. What kind of deal is it to get everything you want but lose yourself? What could you ever trade your soul for?

27-28 “Don’t be in such a hurry to go into business for yourself. Before you know it the Son of Man will arrive with all the splendor of his Father, accompanied by an army of angels. You’ll get everything you have coming to you, a personal gift. This isn’t pie in the sky by and by. Some of you standing here are going to see it take place, see the Son of Man in kingdom glory.”

Nouă Traducere În Limba Română

Matei 16

Fariseii şi saducheii cer un semn

1Fariseii şi saducheii au venit la El şi, ca să-L pună la încercare, I-au cerut să le arate un semn din cer[a]. Dar Isus le-a răspuns: („Când se înserează, voi spuneţi: «Va fi vreme bună, pentru că cerul este roşu învăpăiat!» Iar dimineaţa, spuneţi: «Astăzi va fi furtună, pentru că cerul este roşu întunecat!» Înfăţişarea cerului ştiţi s-o deosebiţi, dar semnele vremurilor nu le puteţi deosebi?)[b] O generaţie rea şi adulteră caută un semn, dar nu i se va da un alt semn decât semnul lui Iona“[c]. Apoi i-a lăsat şi a plecat.

Drojdia fariseilor şi a saducheilor

Când ucenicii au ajuns de cealaltă parte a mării, ei uitaseră să ia pâini. Isus le-a zis: „Fiţi atenţi şi păziţi-vă de aluatul fariseilor şi al saducheilor!“

Ei au început să vorbească între ei şi să spună: „Ne zice aşa, pentru că n-am luat pâini!“ Înţelegând aceasta, Isus le-a zis: „Puţin credincioşilor! De ce vorbiţi între voi că n-aţi luat pâini? Tot nu înţelegeţi? Nu vă mai aduceţi aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni şi de câte coşniţe aţi strâns? 10 Nu vă mai aduceți aminte nici de cele şapte pâini pentru cei patru mii de bărbaţi şi de câte coşuri aţi strâns? 11 Cum de nu înţelegeţi că nu despre pâini v-am vorbit?! Ci v-am spus: păziţi-vă de drojdia fariseilor şi a saducheilor!“ 12 Abia atunci au înţeles ucenicii că El nu le zisese să se ferească de drojdia pentru pâine, ci de învăţătura fariseilor şi a saducheilor.

Mărturisirea de credinţă a lui Petru

13 Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip[d] şi i-a întrebat pe ucenicii Săi:

– Cine zic oamenii că este Fiul Omului?

14 Ei au răspuns:

– Unii zic că este Ioan Botezătorul, alţii zic că este Ilie, iar alţii zic că este Ieremia sau unul dintre profeţi.

15 – Dar voi cine ziceţi că sunt Eu? i-a mai întrebat El.

16 Simon Petru a răspuns:

– Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu!

17 Isus i-a zis:

– Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona[e], pentru că nu carnea şi sângele ţi-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu, Care este în ceruri. 18 Iar Eu îţi spun că tu eşti Petru[f] şi pe această piatră Îmi voi zidi Biserica[g], iar porţile Locuinţei Morţilor[h] n-o vor birui. 19 Îţi voi da cheile Împărăţiei Cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, iar orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.[i]

20 Atunci le-a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui că El este Cristosul.

Isus vorbeşte despre moartea şi învierea Sa

21 De atunci încolo, Isus a început să le spună ucenicilor că El trebuie să meargă la Ierusalim şi să sufere mult din partea bătrânilor[j], din partea conducătorilor preoţilor şi din partea cărturarilor, să fie omorât, iar a treia zi să fie înviat.

22 Petru L-a luat atunci deoparte şi a început să-L mustre:

– Ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu cumva să Ţi se întâmple aşa ceva!

23 Dar Isus S-a întors şi i-a zis lui Petru:

– Înapoia Mea, Satan[k]! Tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine, căci tu nu te gândeşti la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor!

24 Atunci Isus le-a zis ucenicilor Săi:

– Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze! 25 Căci oricine vrea să-şi salveze viaţa[l] o va pierde, dar cel ce-şi pierde viaţa pentru Mine o va găsi. 26 Şi la ce i-ar folosi unui om să câştige întreaga lume, dacă şi-ar pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimbul sufletului său? 27 Căci Fiul Omului urmează să vină în slava Tatălui Său, împreună cu îngerii Lui, şi atunci El va răsplăti fiecăruia după faptele lui. 28 Adevărat vă spun că sunt unii dintre cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea înainte de a-L vedea pe Fiul Omului venind în Împărăţia Sa.[m]

Footnotes

 1. Matei 16:1 Vezi nota de la 12:38
 2. Matei 16:3 Unele mss foarte importante nu conţin rândurile dintre paranteze
 3. Matei 16:4 Vezi 12:39-41
 4. Matei 16:13 A nu se confunda cu portul mediteranean cu acelaşi nume; cetatea a fost reconstruită de tetrarhul Filip (4-34 d.Cr.), fiul lui Irod cel Mare, fiind situată la nord de M. Galileii
 5. Matei 16:17 Sau, cf. In. 1:42; 21:15-17: Simon, fiul lui Ioan, variantă bine atestată de mss în Evanghelia după Ioan
 6. Matei 16:18 Petru înseamnă piatră
 7. Matei 16:18 Acest cuvânt apare în Evanghelii doar aici şi în 18:17; termenul, folosit în LXX cu privire la adunarea lui Israel, era folosit în timpul NT pentru a desemna o adunare formată din cetăţenii liberi, cu drept de vot, ai unei aşezări; aici Biserica apare ca o instituţie, spre deosebire de 18:17, unde apare ca o adunare locală
 8. Matei 16:18 Gr.: Hades
 9. Matei 16:19 Sau: orice vei opri pe pământ va fi oprit în ceruri, iar orice vei permite pe pământ va fi permis în ceruri.
 10. Matei 16:21 Probabil membri laici ai Sinedriului (vezi nota de la 5:22), capi ai celor mai importante familii evreieşti; peste tot în carte
 11. Matei 16:23 Cuvânt împrumutat din ebraică, însemnând Vrăjmaş sau Acuzator
 12. Matei 16:25 Termenul grecesc se poate referi atât la viaţă, cât şi la suflet; şi în v. 26
 13. Matei 16:28 Posibil ca această predicţie să se refere la episodul „schimbării la faţă“ (vezi 17:2 şi 2 Pt. 1:16) sau la episodul „coborârii Duhului Sfânt“, din F.A. 2