The Message

Leviticus 15

Bodily Discharges

11-3 God spoke to Moses and Aaron: “Speak to the People of Israel. Tell them, When a man has a discharge from his genitals, the discharge is unclean. Whether it comes from a seepage or an obstruction he is unclean. He is unclean all the days his body has a seepage or an obstruction.

4-7 “Every bed on which he lies is ritually unclean, everything on which he sits is unclean. If someone touches his bed or sits on anything he’s sat on, or touches the man with the discharge, he has to wash his clothes and bathe in water; he remains unclean until evening.

8-11 “If the man with the discharge spits on someone who is clean, that person has to wash his clothes and bathe in water; he remains unclean until evening. Every saddle on which the man with the discharge rides is unclean. Whoever touches anything that has been under him becomes unclean until evening. Anyone who carries such an object must wash his clothes and bathe with water; he remains unclean until evening. If the one with the discharge touches someone without first rinsing his hands with water, the one touched must wash his clothes and bathe with water; he remains unclean until evening.

12 “If a pottery container is touched by someone with a discharge, you must break it; a wooden article is to be rinsed in water.

13-15 “When a person with a discharge is cleansed from it, he is to count off seven days for his cleansing, wash his clothes, and bathe in running water. Then he is clean. On the eighth day he is to take two doves or two pigeons and come before God at the entrance of the Tent of Meeting and give them to the priest. The priest then offers one as an Absolution-Offering and one as a Whole-Burnt-Offering and makes atonement for him in the presence of God because of his discharge.

16-18 “When a man has an emission of semen, he must bathe his entire body in water; he remains unclean until evening. Every piece of clothing and everything made of leather which gets semen on it must be washed with water; it remains unclean until evening. When a man sleeps with a woman and has an emission of semen, both are to wash in water; they remain unclean until evening.

19-23 “When a woman has a discharge of blood, the impurity of her menstrual period lasts seven days. Anyone who touches her is unclean until evening. Everything on which she lies or sits during her period is unclean. Anyone who touches her bed or anything on which she sits must wash his clothes and bathe in water; he remains unclean until evening.

24 “If a man sleeps with her and her menstrual blood gets on him, he is unclean for seven days and every bed on which he lies becomes unclean.

25-27 “If a woman has a discharge of blood for many days, but not at the time of her monthly period, or has a discharge that continues beyond the time of her period, she is unclean the same as during the time of her period. Every bed on which she lies during the time of the discharge and everything on which she sits becomes unclean the same as in her monthly period. Anyone who touches these things becomes unclean and must wash his clothes and bathe in water; he remains unclean until evening.

28-30 “When she is cleansed from her discharge, she is to count off seven days; then she is clean. On the eighth day she is to take two doves or two pigeons and bring them to the priest at the entrance to the Tent of Meeting. The priest will offer one for an Absolution-Offering and the other for a Whole-Burnt-Offering. The priest will make atonement for her in the presence of God because of the discharge that made her unclean.

31 “You are responsible for keeping the People of Israel separate from that which makes them ritually unclean, lest they die in their unclean condition by defiling my Dwelling which is among them.

32-33 “These are the procedures to follow for a man with a discharge or an emission of semen that makes him unclean, and for a woman in her menstrual period—any man or woman with a discharge and also for a man who sleeps with a woman who is unclean.”

Bibelen på hverdagsdansk

3 Mosebog 15

Regler vedrørende kønslig urenhed

1Herren befalede Moses og Aron at give Israels folk følgende instrukser:

„Hvis en mand har udflåd fra sit kønsorgan, gør det ham uren. Det gælder, hvad enten udflåddet varer ved eller er kortvarigt. Alt, hvad han har ligget eller siddet på, skal regnes for urent, 5-6 og enhver, som kommer i berøring med noget, han har ligget eller siddet på, er uren indtil aften og må sørge for at bade sig og vaske sit tøj. 7-8 De samme regler gælder, hvis nogen kommer i fysisk berøring med manden, eller hvis manden kommer til at spytte på nogen. Hvis manden har siddet i en sadel, er sadlen uren, 10 ja, hvad som helst, han har haft under sig, skal regnes for urent, og de, som rører derved, skal vaske deres tøj og bade, og de er så urene indtil aften. 11 Hvis den urene mand rører ved en anden person uden først at have vasket hænder, er den anden person uren indtil aften og må vaske sit tøj og bade. 12 Hvis den urene mand rører ved en lerkrukke, skal den knuses, og et redskab af træ, som han har været i berøring med, skal renses med vand.

13 Når udflåddet er ophørt, skal han tælle syv dage frem og derefter vaske sit tøj og vaske sig grundigt i rent kildevand. 14 På den ottende dag skal han tage to turtelduer eller to unge duer og komme frem for Herren ved åbenbaringsteltets indgang. Så skal han overrække offergaverne til præsten, 15 og præsten skal ofre den ene due som syndoffer, og den anden som brændoffer og således skaffe soning for manden hos Herren.

16 Når en mand har haft sædafgang, skal han vaske hele sin krop og regnes for uren indtil aften, 17 og det tøj eller lagen, som sæden eventuelt har dryppet på, skal straks vaskes og regnes for urent indtil aften. 18 Hvis en mand ligger sammen med sin kone, når det sker, skal hun også vaske sig og regnes for uren indtil aften.

19 Når en kvinde menstruerer, skal hun regnes for uren i syv dage, og enhver, der rører hende i den periode, skal regnes for uren indtil aften. 20 Også alt, hvad hun ligger på eller sidder på i den periode, skal regnes for urent. 21-23 Og rører nogen ved sengen eller noget, hun har siddet på, skal den person vaske sit tøj og bade og regnes for uren indtil aften. 24 Hvis en mand ligger sammen med sin kone og kommer i kontakt med hendes menstruationsblod, skal han også regnes for uren i syv dage, og en hvilken som helst seng, han ligger på i de syv dage, skal regnes for uren.

25 Hvis menstruationen fortsætter ud over den normale tid, eller hvis kvinden bløder uden for den månedlige periode, gælder samme regler som nævnt ovenfor: 26 Det, hun ligger på eller sidder på, skal regnes for urent. 27 Det gælder på samme måde, at enhver, som kommer i berøring med noget, hun har siddet på, er uren. Vedkommende skal bade, vaske sit tøj og regnes for uren indtil aften. 28 Men syv dage efter at hendes blødning er standset, skal hun ikke længere regnes for uren.

29 På den ottende dag skal hun tage to turtelduer eller to unge duer og bringe dem til præsten ved indgangen til åbenbaringsteltet, 30 og præsten skal ofre den ene due som syndoffer og den anden som brændoffer. På den måde skal han skaffe soning for hende hos Herren efter hendes blødning. 31 Det er retningslinierne for, hvordan I skal rense Israels folk for urenhed, så de undgår at besmitte min bolig iblandt dem.”

32 Sådan skal I udføre renselsesceremonien for en mand med udflåd eller sædafgang, 33 for en kvinde, der menstruerer, eller en mand, der har ligget hos hende i den periode, hvor hun regnes for uren.