The Message

Jeremiah 13

People Who Do Only What They Want to Do

11-2 God told me, “Go and buy yourself some linen shorts. Put them on and keep them on. Don’t even take them off to wash them.” So I bought the shorts as God directed and put them on.

3-5 Then God told me, “Take the shorts that you bought and go straight to Perath and hide them there in a crack in the rock.” So I did what God told me and hid them at Perath.

6-7 Next, after quite a long time, God told me, “Go back to Perath and get the linen shorts I told you to hide there.” So I went back to Perath and dug them out of the place where I had hidden them. The shorts by then had rotted and were worthless.

8-11 God explained, “This is the way I am going to ruin the pride of Judah and the great pride of Jerusalem—a wicked bunch of people who won’t obey me, who do only what they want to do, who chase after all kinds of no-gods and worship them. They’re going to turn out as rotten as these old shorts. Just as shorts clothe and protect, so I kept the whole family of Israel under my care”—God’s Decree—“so that everyone could see they were my people, a people I could show off to the world and be proud of. But they refused to do a thing I said.

12 “And then tell them this, ‘God’s Message, personal from the God of Israel: Every wine jug should be full of wine.’

“And they’ll say, ‘Of course. We know that. Every wine jug should be full of wine!’

13-14 “Then you’ll say, ‘This is what God says: Watch closely. I’m going to fill every person who lives in this country—the kings who rule from David’s throne, the priests, the prophets, the citizens of Jerusalem—with wine that will make them drunk. And then I’ll smash them, smash the wine-filled jugs—old and young alike. Nothing will stop me. Not an ounce of pity or mercy or compassion will slow me down. Every last drunken jug of them will be smashed!’”

The Light You Always Took for Granted

15-17 Then I said, Listen. Listen carefully: Don’t stay stuck in your ways!
    It’s God’s Message we’re dealing with here.
Let your lives glow bright before God
    before he turns out the lights,
Before you trip and fall
    on the dark mountain paths.
The light you always took for granted will go out
    and the world will turn black.
If you people won’t listen,
    I’ll go off by myself and weep over you,
Weep because of your stubborn arrogance,
    bitter, bitter tears,
Rivers of tears from my eyes,
    because God’s sheep will end up in exile.

18-19 Tell the king and the queen-mother,
    “Come down off your high horses.
Your dazzling crowns
    will tumble off your heads.”
The villages in the Negev will be surrounded,
    everyone trapped,
And Judah dragged off to exile,
    the whole country dragged to oblivion.

20-22 Look, look, Jerusalem!
    Look at the enemies coming out of the north!
What will become of your flocks of people,
    the beautiful flocks in your care?
How are you going to feel when the people
    you’ve played up to, looked up to all these years
Now look down on you? You didn’t expect this?
    Surprise! The pain of a woman having a baby!
Do I hear you saying,
    “What’s going on here? Why me?”
The answer’s simple: You’re guilty,
    hugely guilty.
Your guilt has your life endangered,
    your guilt has you writhing in pain.

23 Can an African change skin?
    Can a leopard get rid of its spots?
So what are the odds on you doing good,
    you who are so long-practiced in evil?

24-27 “I’ll blow these people away—
    like wind-blown leaves.
You have it coming to you.
    I’ve measured it out precisely.”
        God’s Decree.
“It’s because you forgot me
    and embraced the Big Lie,
    that so-called god Baal.
I’m the one who will rip off your clothes,
    expose and shame you before the watching world.
Your obsessions with gods, gods, and more gods,
    your goddess affairs, your god-adulteries.
Gods on the hills, gods in the fields—
    every time I look you’re off with another god.
O Jerusalem, what a sordid life!
    Is there any hope for you!”

Bibelen på hverdagsdansk

Jeremias 13

Den kommende straf over Jerusalem og Judas folk

1Herren sagde til mig: „Gå hen og køb et lændeklæde af linned og tag det på, men lad være med at vaske det.” Så købte jeg et lændeklæde af linned og bandt det om mig. Senere sagde Herren til mig: „Tag hen til Eufratfloden og gem lændeklædet i en klipperevne.” Så tog jeg derhen og gemte det, sådan som Herren havde befalet.

Lang tid senere sagde Herren til mig: „Gå tilbage til floden og hent lændeklædet, som jeg sagde, du skulle gemme der.” Så gik jeg igen hen til Eufratfloden og gravede det op. Men det var så ødelagt, at det ikke kunne bruges til noget.

8-11 Da kom Herrens budskab til mig: „Som et lændeklæde bindes tæt om kroppen, sådan bandt jeg Israel og Juda tæt ind til mig, for at de skulle være mit folk og bringe ære til mig. Men de ville ikke høre på mig. Derfor er Juda og Jerusalem nu blevet lige så fordærvet som lændeklædet. Siden dette onde folk nægter at lytte til mig og i stedet følger deres egne troløse tanker og dyrker fremmede guder, er jeg nødt til at straffe dem, siger Herren.

12 Giv dem denne besked fra Herren, Israels Gud: ‚En vindunk er bestemt til at blive fyldt med vin.’ Når de så svarer: ‚Det ved vi da godt,’ 13-14 skal du svare: Herren siger: Jeg vil fylde alle landets indbyggere med min vredes vin, både kongen, der sidder på Davids trone, præsterne, profeterne og den menige befolkning. Jeg vil ikke vise medlidenhed med dem, hverken børn eller forældre, men knuse dem uden barmhjertighed og nåde.”

15 Derpå sagde jeg til folket: „Læg godt mærke til, hvad Herren har sagt til jer, og lad være med at være så stædige og stolte. 16 Ydmyg jer for Herren, jeres Gud, før det er for sent. Bøj jer for ham, før han sender mørke over jer, så I snubler og falder på de mørke bjerge. For da er det for sent at lede efter lys. I vil kun finde det forfærdende mørke. 17 Men hvis I nægter at lytte til hans advarsel, vil jeg græde i det skjulte over jeres stolthed. Mine øjne vil fyldes af tårer, fordi Herrens hjord føres bort i eksil.”

18 Herren sagde til mig: „Sig til kongen og enkedronningen: Kom ned fra tronen og sæt jer i støvet, for I har mistet jeres kongerige. 19 Negevs byer bliver folketomme, og portene forbliver lukkede. Juda føres bort som fanger, de skal alle i eksil.”

20 Jerusalem, fjendens hære vil komme fra nord. Du var så stolt over dine mange fornemme indbyggere. Hvad er der nu blevet af alle dem, du burde have beskyttet? 21 Hvad vil du gøre, når de, du troede var dine forbundsfæller, angriber og erobrer dig? Du vil vride dig i smerte som en kvinde i fødselsveer. 22 Du spørger fortvivlet: „Hvorfor skal jeg rammes af denne ulykke?” Forstår du ikke, at det er på grund af din synd? Din egen utroskab er skyld i, at du fik skørterne løftet op og din nøgenhed stillet til skue.

23 Kan en sudaneser skifte hudfarve? Kan en leopard fjerne sine pletter? Kan I pludselig begynde at gøre, hvad der er godt, når I er så onde?

24-25 Herren sagde: „Fordi I glemte mig og stolede på falske guder, vil jeg sprede jer som avner for ørkenvinden. Det er den straf, I fortjener, og som jeg har bestemt for jer. 26 Ja, jeg vil løfte dine skørter og afsløre din nøgenhed, som man plejer at straffe en prostitueret. 27 Jeg er meget bevidst om dit frafald, din utroskab og din væmmelige afgudsdyrkelse på højene ude på landet. Åh, Jerusalem, det er ude med dig. Hvor længe vil du fortsat leve i synd?”