The Message

Genesis 11

“God Turned Their Language into ‘Babble’”

11-2 At one time, the whole Earth spoke the same language. It so happened that as they moved out of the east, they came upon a plain in the land of Shinar and settled down.

They said to one another, “Come, let’s make bricks and fire them well.” They used brick for stone and tar for mortar.

Then they said, “Come, let’s build ourselves a city and a tower that reaches Heaven. Let’s make ourselves famous so we won’t be scattered here and there across the Earth.”

God came down to look over the city and the tower those people had built.

6-9 God took one look and said, “One people, one language; why, this is only a first step. No telling what they’ll come up with next—they’ll stop at nothing! Come, we’ll go down and garble their speech so they won’t understand each other.” Then God scattered them from there all over the world. And they had to quit building the city. That’s how it came to be called Babel, because there God turned their language into “babble.” From there God scattered them all over the world.

10-11 This is the story of Shem. When Shem was 100 years old, he had Arphaxad. It was two years after the flood. After he had Arphaxad, he lived 500 more years and had other sons and daughters.

12-13 When Arphaxad was thirty-five years old, he had Shelah. After Arphaxad had Shelah, he lived 403 more years and had other sons and daughters.

14-15 When Shelah was thirty years old, he had Eber. After Shelah had Eber, he lived 403 more years and had other sons and daughters.

16-17 When Eber was thirty-four years old, he had Peleg. After Eber had Peleg, he lived 430 more years and had other sons and daughters.

18-19 When Peleg was thirty years old, he had Reu. After he had Reu, he lived 209 more years and had other sons and daughters.

20-21 When Reu was thirty-two years old, he had Serug. After Reu had Serug, he lived 207 more years and had other sons and daughters.

22-23 When Serug was thirty years old, he had Nahor. After Serug had Nahor, he lived 200 more years and had other sons and daughters.

24-25 When Nahor was twenty-nine years old, he had Terah. After Nahor had Terah, he lived 119 more years and had other sons and daughters.

26 When Terah was seventy years old, he had Abram, Nahor, and Haran.

The Family Tree of Terah

27-28 This is the story of Terah. Terah had Abram, Nahor, and Haran.

Haran had Lot. Haran died before his father, Terah, in the country of his family, Ur of the Chaldees.

29 Abram and Nahor each got married. Abram’s wife was Sarai; Nahor’s wife was Milcah, the daughter of his brother Haran. Haran had two daughters, Milcah and Iscah.

30 Sarai was barren; she had no children.

31 Terah took his son Abram, his grandson Lot (Haran’s son), and Sarai his daughter-in-law (his son Abram’s wife) and set out with them from Ur of the Chaldees for the land of Canaan. But when they got as far as Haran, they settled down there.

32 Terah lived 205 years. He died in Haran.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 11

Turnul Babel

1Tot pământul vorbea o singură limbă şi folosea aceleaşi cuvinte. Venind dinspre răsărit[a], oamenii au găsit o câmpie în ţara Şinar[b] şi s-au aşezat acolo. Ei şi-au spus unul altuia: „Haideţi să facem cărămizi şi să le ardem bine.“ Ei foloseau cărămizi în loc de pietre şi smoală în loc de mortar. Apoi au zis: „Haidem să ne construim o cetate şi un turn cu vârful până la cer şi să ne facem un nume, altfel vom fi împrăştiaţi pe tot pământul.“

Domnul S-a coborât să vadă cetatea şi turnul pe care oamenii le construiau. Domnul a zis: „Ei sunt un singur popor, toţi au aceeaşi limbă, iar acesta este doar începutul a ceea ce vor să facă; nimic din ceea ce şi-au propus să facă nu va fi imposibil pentru ei. Haidem să Ne coborâm şi să le încurcăm acolo limba, pentru ca ei să nu-şi mai înţeleagă limba unul altuia.“ Astfel, Domnul i-a împrăştiat de acolo pe tot pământul, iar ei au încetat să mai construiască cetatea. De aceea cetatea a fost numită Babel[c], pentru că acolo Domnul a încurcat limba întregului pământ şi apoi i-a împrăştiat pe tot pământul.

Urmaşii lui Sem până la Avram

10 Aceasta este genealogia[d] lui Sem.

La vârsta de o sută de ani, la doi ani după potop, lui Sem i s-a născut Arpahşad. 11 După naşterea lui Arpahşad, Sem a mai trăit cinci sute de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

12 La vârsta de treizeci şi cinci de ani, lui Arpahşad i s-a născut Şelah. 13 După naşterea lui Şelah, Arpahşad a mai trăit patru sute trei ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.[e]

14 La vârsta de treizeci de ani, lui Şelah i s-a născut Eber. 15 După naşterea lui Eber, Şelah a mai trăit patru sute trei ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

16 La vârsta de treizeci şi patru de ani, lui Eber i s-a născut Peleg. 17 După naşterea lui Peleg, Eber a mai trăit patru sute treizeci de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

18 La vârsta de treizeci de ani, lui Peleg i s-a născut Reu. 19 După naşterea lui Reu, Peleg a mai trăit două sute nouă ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

20 La vârsta de treizeci şi doi de ani, lui Reu i s-a născut Serug. 21 După naşterea lui Serug, Reu a mai trăit două sute şapte ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

22 La vârsta de treizeci de ani, lui Serug i s-a născut Nahor. 23 După naşterea lui Nahor, Serug a mai trăit două sute de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

24 La vârsta de douăzeci şi nouă de ani, lui Nahor i s-a născut Terah. 25 După naşterea lui Terah, Nahor a mai trăit o sută nouăsprezece ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice.

26 La vârsta de şaptezeci de ani, lui Terah i s-au născut Avram, Nahor şi Haran.

27 Aceasta este genealogia[f] lui Terah: Terah a fost tatăl lui Avram, Nahor şi Haran. Haran a fost tatăl lui Lot.

28 Haran a murit înaintea tatălui său, Terah, în ţara în care s-a născut, în Ur din Caldeea. 29 Avram şi Nahor şi-au luat soţii. Numele soţiei lui Avram era Sarai, iar numele soţiei lui Nahor era Milca. Ea era fiica lui Haran, tatăl Milcăi şi al Iscăi. 30 Sarai era stearpă; ea nu avea copii.

31 Terah i-a luat pe fiul său Avram şi pe nepotul său Lot, fiul lui Haran, precum şi pe Sarai, nora sa şi soţia fiului său Avram, şi au ieşit împreună din Ur, din Caldeea, ca să meargă în Canaan; dar când au ajuns în Haran, s-au aşezat acolo. 32 Terah a trăit două sute cinci ani, apoi a murit în Haran.

Footnotes

  1. Geneza 11:2 Sau: în răsărit; sau: înspre răsărit; sensul este nesigur
  2. Geneza 11:2 Babilonia
  3. Geneza 11:9 Babel (akkadiană) înseamnă cale (poartă) spre zeu şi sună asemănător cu termenul ebraic pentru confuzie sau încurcătură.
  4. Geneza 11:10 Vezi nota de la 2:4
  5. Geneza 11:13 TM; LXX (vezi şi nota de la 10:24): La vârsta de o sută treizeci şi cinci de ani, lui Arfaxad i s-a născut Cainan. După ce i s-a născut Cainan, Arfaxad a mai trăit patru sute treizeci de ani şi i s-au mai născut fii şi fiice. Apoi a murit. La vârsta de o sută treizeci de ani lui Cainan i s-a născut Şelah. După ce i s-a născut Şelah, Cainan a mai trăit trei sute treizeci de ani şi i s-au mai născut fii şi fiice. Apoi a murit.
  6. Geneza 11:27 Vezi nota de la 2:4