The Message

2 Corinthians 6

Staying at Our Post

11-10 Companions as we are in this work with you, we beg you, please don’t squander one bit of this marvelous life God has given us. God reminds us,

I heard your call in the nick of time;
The day you needed me, I was there to help.

Well, now is the right time to listen, the day to be helped. Don’t put it off; don’t frustrate God’s work by showing up late, throwing a question mark over everything we’re doing. Our work as God’s servants gets validated—or not—in the details. People are watching us as we stay at our post, alertly, unswervingly . . . in hard times, tough times, bad times; when we’re beaten up, jailed, and mobbed; working hard, working late, working without eating; with pure heart, clear head, steady hand; in gentleness, holiness, and honest love; when we’re telling the truth, and when God’s showing his power; when we’re doing our best setting things right; when we’re praised, and when we’re blamed; slandered, and honored; true to our word, though distrusted; ignored by the world, but recognized by God; terrifically alive, though rumored to be dead; beaten within an inch of our lives, but refusing to die; immersed in tears, yet always filled with deep joy; living on handouts, yet enriching many; having nothing, having it all.

11-13 Dear, dear Corinthians, I can’t tell you how much I long for you to enter this wide-open, spacious life. We didn’t fence you in. The smallness you feel comes from within you. Your lives aren’t small, but you’re living them in a small way. I’m speaking as plainly as I can and with great affection. Open up your lives. Live openly and expansively!

14-18 Don’t become partners with those who reject God. How can you make a partnership out of right and wrong? That’s not partnership; that’s war. Is light best friends with dark? Does Christ go strolling with the Devil? Do trust and mistrust hold hands? Who would think of setting up pagan idols in God’s holy Temple? But that is exactly what we are, each of us a temple in whom God lives. God himself put it this way:

“I’ll live in them, move into them;
    I’ll be their God and they’ll be my people.
So leave the corruption and compromise;
    leave it for good,” says God.
“Don’t link up with those who will pollute you.
    I want you all for myself.
I’ll be a Father to you;
    you’ll be sons and daughters to me.”
The Word of the Master, God.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Corintieni 6

1Lucrând împreună cu Dumnezeu, vă îndemnăm să nu primiţi harul lui Dumnezeu în zadar. Căci El spune:

„La vremea îndurării te-am ascultat
    şi în ziua mântuirii te-am ajutat.“[a]

Iată că acum este vremea îndurării! Iată că acum este ziua mântuirii!

Slujitorii lui Dumnezeu

Nu punem nici un obstacol în calea nimănui, pentru ca slujba noastră să nu fie criticată, ci în toate ne arătăm ca nişte slujitori ai lui Dumnezeu, în îndelungă răbdare, în necazuri, în greutăţi, în strâmtorări, în bătăi, în închisori, în răscoale, în osteneli, în nopţi nedormite, în posturi, în curăţie, în cunoaştere, în răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, într-o dragoste fără ipocrizie, în Cuvântul adevărului, în puterea lui Dumnezeu, prin armele dreptăţii, în mâna dreaptă şi în mâna stângă, în glorie şi dezonoare, în defăimare şi vorbire de bine. Suntem priviţi ca nişte impostori, deşi suntem adevăraţi; ca nişte necunoscuţi, deşi suntem bine cunoscuţi; ca unii care murim, deşi iată că trăim; ca nişte pedepsiţi, deşi nu suntem omorâţi; 10 ca nişte întristaţi, deşi suntem întotdeauna bucuroşi; ca nişte săraci, deşi îmbogăţim pe mulţi; ca neavând nimic, deşi avem toate lucrurile.

11 Am vorbit deschis faţă de voi, corintienilor, iar inima ne este larg deschisă! 12 Noi nu punem nici un fel de restricţii sentimentelor noastre faţă de voi, dar voi v-aţi oprit sentimentele faţă de noi. 13 Deci, la rândul vostru – vă vorbesc ca unor copii – deschideţi-vă şi voi larg inimile!

Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit!

14 Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce parteneriat poate fi între dreptate şi fărădelege? Sau ce părtăşie poate fi între lumină şi întuneric? 15 Ce armonie poate fi între Cristos şi Belial[b]? Sau ce parte au în comun cel credincios cu cel necredincios? 16 Ce înţelegere poate fi între Templul lui Dumnezeu şi idoli? Noi suntem Templul Dumnezeului celui Viu, aşa cum a spus Dumnezeu:

„Voi locui în ei, voi umbla printre ei
    şi voi fi Dumnezeul lor,
        iar ei vor fi poporul Meu.“[c]

17 „De aceea, ieşiţi din mijlocul lor,
    separaţi-vă! zice Domnul.
Nu atingeţi nimic necurat,
    iar Eu vă voi primi.“[d]

18 „Eu voi fi Tatăl vostru,
    iar voi veţi fi fiii şi fiicele Mele,
        zice Domnul cel Atotputernic.“[e]

Footnotes

  1. 2 Corintieni 6:2 Vezi Is. 49:8
  2. 2 Corintieni 6:15 Gr.: Beliar, o variantă a ebraicului Belial; în VT termenul îi caracteriza pe unii oameni, însemnând nelegiuit, rău, ticălos; în NT a ajuns să fie o denumire a lui Satan; este singurul loc în care apare termenul în NT
  3. 2 Corintieni 6:16 Vezi Lev. 26:12; Ier. 32:28; Ezech. 37:27
  4. 2 Corintieni 6:17 Vezi Is. 52:11; Ezech. 20:34, 41
  5. 2 Corintieni 6:18 Vezi 2 Sa 7:14; 7:8