The Message

2 Corinthians 6

Staying at Our Post

11-10 Companions as we are in this work with you, we beg you, please don’t squander one bit of this marvelous life God has given us. God reminds us,

I heard your call in the nick of time;
The day you needed me, I was there to help.

Well, now is the right time to listen, the day to be helped. Don’t put it off; don’t frustrate God’s work by showing up late, throwing a question mark over everything we’re doing. Our work as God’s servants gets validated—or not—in the details. People are watching us as we stay at our post, alertly, unswervingly . . . in hard times, tough times, bad times; when we’re beaten up, jailed, and mobbed; working hard, working late, working without eating; with pure heart, clear head, steady hand; in gentleness, holiness, and honest love; when we’re telling the truth, and when God’s showing his power; when we’re doing our best setting things right; when we’re praised, and when we’re blamed; slandered, and honored; true to our word, though distrusted; ignored by the world, but recognized by God; terrifically alive, though rumored to be dead; beaten within an inch of our lives, but refusing to die; immersed in tears, yet always filled with deep joy; living on handouts, yet enriching many; having nothing, having it all.

11-13 Dear, dear Corinthians, I can’t tell you how much I long for you to enter this wide-open, spacious life. We didn’t fence you in. The smallness you feel comes from within you. Your lives aren’t small, but you’re living them in a small way. I’m speaking as plainly as I can and with great affection. Open up your lives. Live openly and expansively!

14-18 Don’t become partners with those who reject God. How can you make a partnership out of right and wrong? That’s not partnership; that’s war. Is light best friends with dark? Does Christ go strolling with the Devil? Do trust and mistrust hold hands? Who would think of setting up pagan idols in God’s holy Temple? But that is exactly what we are, each of us a temple in whom God lives. God himself put it this way:

“I’ll live in them, move into them;
    I’ll be their God and they’ll be my people.
So leave the corruption and compromise;
    leave it for good,” says God.
“Don’t link up with those who will pollute you.
    I want you all for myself.
I’ll be a Father to you;
    you’ll be sons and daughters to me.”
The Word of the Master, God.

En Levende Bok

2 Korintierne 6

1Som Guds medarbeider oppfordrer jeg dere til ikke å sløse bort tilgivelsen som Gud i sin godhet har gitt dere. La den få konsekvenser i livet. Gud sier i Skriften[a]:

”Jeg svarte på bønnen i rette tid,
    og jeg var deg til hjelp da du trengte å bli frelst.”[b]

Lytt derfor til Gud. Han vil hjelpe dere i dag. Nå er frelsens tid.

Prøvelsene for Paulus

Jeg gjør alt for ikke å støte noen bort. Ingen skal kunne klage på meg som Jesu utsending. Jeg vil at alle handlingene skal vise at det er Gud jeg tjener. Derfor har jeg uten å klage holdt ut med mange lidelser og vanskeligheter. Jeg har blitt mishandlet, kastet i fengsel og har møtt aggressive folkemasser. Jeg har arbeidet og slitt, våket natten i gjennom og ofte gått uten mat. I alt dette har jeg levd fullt og helt for Gud, opptrådt på en reflektert måte og vist tålmodighet. Jeg har vært vennlig, fylt av Guds Hellige Ånd og vist ekte kjærlighet. Jeg har spredd det sanne budskapet om Jesus og gjort mirakler ved Guds kraft. Jeg følger Guds vilje i ett og alt, det er mitt eneste våpen, både i angrep og forsvar. Iblant blir jeg æret og iblant blir jeg hånet. Gode rykter blir spredd om meg, men også onde. Jeg blir anklaget for å spre falsk lære, men byr fram det ekte budskapet hvor jeg enn ferdes. Menneskene bryr seg ikke om meg, men Gud kjennes ved meg. Jeg er nær døden, men lever i beste velgående. Jeg har blitt slått, men er ikke slått til døde. 10 Jeg møter mange sorger, men er likevel glad. Jeg er fattig, men sprer om meg med åndelige rikdommer til andre. Jeg eier ikke noe, men har alt jeg behøver.

11 Kjære venner i Korint! Jeg har nå snakket ærlig og oppriktig til dere. Dere har en stor plass i hjertet mitt. 12 Jeg elsker dere, men dere er reservert i kjærligheten mot meg. 13 Kan dere ikke forsøke å gi litt tilbake av den kjærligheten jeg gir dere? Dere har blitt mine barn ved at jeg førte dere til tro, så gi meg plass i hjertene.

Advarsel mot å kompromisse med synden

14 Gjør dere ikke til ett med dem som ikke tror på Kristus. Kan dere på en og samme tid både lyde og trasse Gud? Kan dere på en og samme tid både være lys og mørke? 15 Kan Kristus og djevelen[c] trekke i samme retning? Kan dere på en og samme tid både tilhøre Kristus og fornekte ham? 16 Hva har Guds tempel med avguder å gjøre? Vet dere ikke at vi er et tempel for den Gud som lever, og at Gud selv bor i oss? Han har jo sagt i Skriften[d]:

”Jeg vil bo og ferdes iblant dere.
    Jeg vil være deres Gud,
og dere skal være mitt folk.”[e]

17 Derfor har han også sagt:

”Hold dere unna og skill dere fra dem.
    Rør ikke det som er uverdig for Gud.
Da vil jeg ta imot dere.[f]
18     Jeg vil være en Far for dere,
og dere skal være mine sønner og døtre,
    sier Herren, han som har all makt.”[g]

Footnotes

  1. 6:2 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
  2. 6:2 Se Jesaja 49:8.
  3. 6:15 I grunnteksten: Beliar, et hebraisk navn på djevelen.
  4. 6:16 ”Skriften” for jødene er Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
  5. 6:16 Se Tredje Mosebok 26:12 og Esekiel 37:27.
  6. 6:17 Se Jesaja 52:11 og Esekiel 20:34.
  7. 6:18 Se Andre Samuelsbok 7:14.