The Message

2 Corinthians 6

Staying at Our Post

11-10 Companions as we are in this work with you, we beg you, please don’t squander one bit of this marvelous life God has given us. God reminds us,

I heard your call in the nick of time;
The day you needed me, I was there to help.

Well, now is the right time to listen, the day to be helped. Don’t put it off; don’t frustrate God’s work by showing up late, throwing a question mark over everything we’re doing. Our work as God’s servants gets validated—or not—in the details. People are watching us as we stay at our post, alertly, unswervingly . . . in hard times, tough times, bad times; when we’re beaten up, jailed, and mobbed; working hard, working late, working without eating; with pure heart, clear head, steady hand; in gentleness, holiness, and honest love; when we’re telling the truth, and when God’s showing his power; when we’re doing our best setting things right; when we’re praised, and when we’re blamed; slandered, and honored; true to our word, though distrusted; ignored by the world, but recognized by God; terrifically alive, though rumored to be dead; beaten within an inch of our lives, but refusing to die; immersed in tears, yet always filled with deep joy; living on handouts, yet enriching many; having nothing, having it all.

11-13 Dear, dear Corinthians, I can’t tell you how much I long for you to enter this wide-open, spacious life. We didn’t fence you in. The smallness you feel comes from within you. Your lives aren’t small, but you’re living them in a small way. I’m speaking as plainly as I can and with great affection. Open up your lives. Live openly and expansively!

14-18 Don’t become partners with those who reject God. How can you make a partnership out of right and wrong? That’s not partnership; that’s war. Is light best friends with dark? Does Christ go strolling with the Devil? Do trust and mistrust hold hands? Who would think of setting up pagan idols in God’s holy Temple? But that is exactly what we are, each of us a temple in whom God lives. God himself put it this way:

“I’ll live in them, move into them;
    I’ll be their God and they’ll be my people.
So leave the corruption and compromise;
    leave it for good,” says God.
“Don’t link up with those who will pollute you.
    I want you all for myself.
I’ll be a Father to you;
    you’ll be sons and daughters to me.”
The Word of the Master, God.

Knijga O Kristu

Druga poslanica Korinćanima 6

1Kao Božji suradnici preklinjemo vas da ne primite Božju milost uzalud.

Jer Bog kaže:
    'Usliših te u pravo vrijeme.
            Pomogoh ti u dan spasenja.'Pazite! Sada je pravo vrijeme. Danas je dan spasenja.

Pavlove nevolje

Trudimo se živjeti tako da nikoga ne sablaznimo i time ga spriječimo da prihvati Boga te da naša služba ne dođe na zao glas.

U svemu što činimo nastojimo pokazati da smo pravi Božji sluge. Strpljivo podnosimo svakovrsne nevolje, nužde i tjeskobe.

Batinali su nas, bacali nas u tamnice, suočavali smo se s razjarenom svjetinom, radili smo do iznemoglosti, noćima smo bdjeli i gladovali.

Dokazali smo se čistoćom, razumijevanjem, strpljivošću, dobrotom, iskrenom ljubavlju i silom Svetoga Duha.

Vjerno smo propovijedali istinu. Kroz nas je djelovala Božja sila. Pravda je naše oružje za napad i za obranu.

Služimo Bogu bez obzira na to poštuju li nas drugi ili preziru, napadaju li nas ili hvale. Pošteni smo, a nazivaju nas varalicama.

Dobro smo poznati, ali se prema nama odnose kao da nas ne poznaju. Stalno smo suočeni sa smrću, ali, eto, još smo živi. Tukli su nas, ali nas nisu dotukli.

10 Srce nam se kida od bola, ali uvijek smo radosni u Gospodinu. Siromašni smo, ali mnoge obogaćujemo. Čini se da nemamo ništa, a ipak imamo sve.

11 Dragi moji Korinćani! Sve smo vam iskreno rekli. Naše vam je srce širom otvoreno.

12 U nas ne manjka ljubavi prema vama, ali vi ste nama u svojem srcu ostavili oskudno prostora.

13 Govorim vam ovo kao rođenoj djeci: otvorite i vi zauzvrat svoja srca prema nama!

Hram živoga Boga

14 Ne udružujte se s nevjernicima, ne uprežite se u isti jaram! Što pravednost može imati zajedničkoga s bezakonjem? Kakvo zajedništvo može imati svjetlo s tamom?

15 Može li biti sloge između Krista i Belijara?[a] Kakvo zajedništvo može onaj tko vjeruje u Krista imati s nevjernikom?

16 Kakvog zajedništva može imati Božji hram s idolima? A mi smo hram u kojemu stanuje živi Bog. Kao što je Bog rekao:
    'Stanovat ću u njima
            i hoditi među njima.
    Bit ću im Bog,
            A oni će biti moj narod.'[b]
17     'Zato "iziđite između njih
            i odvojite se od njih
18     '"I bit ću vam Otac,
            a vi ćete biti moji sinovi i kćeri

Footnotes

  1. Druga poslanica Korinćanima 6:15 đavla.
  2. Druga poslanica Korinćanima 6:16 Ponovljeni zakon 26:12; Ezekiel 37:27.