The Message

1 Samuel 10

“You’ll Be a New Person”

11-2 Then Samuel took a flask of oil, poured it on Saul’s head, and kissed him. He said, “Do you see what this means? God has anointed you prince over his people.

“This sign will confirm God’s anointing of you as prince over his inheritance: After you leave me today, as you get closer to your home country of Benjamin, you’ll meet two men near Rachel’s Tomb. They’ll say, ‘The donkeys you went to look for are found. Your father has forgotten about the donkeys and is worried about you, wringing his hands—quite beside himself!’

3-4 “Leaving there, you’ll arrive at the Oak of Tabor. There you’ll meet three men going up to worship God at Bethel. One will be carrying three young goats, another carrying three sacks of bread, and the third a jug of wine. They’ll say, ‘Hello, how are you?’ and offer you two loaves of bread, which you will accept.

5-6 “Next, you’ll come to Gibeah of God, where there’s a Philistine garrison. As you approach the town, you’ll run into a bunch of prophets coming down from the shrine, playing harps and tambourines, flutes and drums. And they’ll be prophesying. Before you know it, the Spirit of God will come on you and you’ll be prophesying right along with them. And you’ll be transformed. You’ll be a new person!

“When these confirming signs are accomplished, you’ll know that you’re ready: Whatever job you’re given to do, do it. God is with you!

“Now, go down to Gilgal and I will follow. I’ll come down and join you in worship by sacrificing burnt offerings and peace offerings. Wait seven days. Then I’ll come and tell you what to do next.”

Saul turned and left Samuel. At that very moment God transformed him—made him a new person! And all the confirming signs took place the same day.

Saul Among the Prophets

10-12 When Saul and his party got to Gibeah, there were the prophets, right in front of them! Before he knew it, the Spirit of God came on Saul and he was prophesying right along with them. When those who had previously known Saul saw him prophesying with the prophets, they were totally surprised. “What’s going on here? What’s come over the son of Kish? How on earth did Saul get to be a prophet?” One man spoke up and said, “Who started this? Where did these people ever come from?”

That’s how the saying got started, “Saul among the prophets! Who would have guessed?!”

13-14 When Saul was done prophesying, he returned home. His uncle asked him and his servant, “So where have you two been all this time?”

“Out looking for the donkeys. We looked and looked and couldn’t find them. And then we found Samuel!”

15 “So,” said Saul’s uncle, “what did Samuel tell you?”

16 Saul said, “He told us not to worry—the donkeys had been found.” But Saul didn’t breathe a word to his uncle of what Samuel said about the king business.

“We Want a King!”

17-18 Samuel called the people to assemble before God at Mizpah. He addressed the children of Israel, “This is God’s personal message to you:

18-19 “I brought Israel up out of Egypt. I delivered you from Egyptian oppression—yes, from all the bullying governments that made your life miserable. And now you want nothing to do with your God, the very God who has a history of getting you out of troubles of all sorts.

“And now you say, ‘No! We want a king; give us a king!’

“Well, if that’s what you want, that’s what you’ll get! Present yourselves formally before God, ranked in tribes and families.”

20-21 After Samuel got all the tribes of Israel lined up, the Benjamin tribe was picked. Then he lined up the Benjamin tribe in family groups, and the family of Matri was picked. The family of Matri took its place in the lineup, and the name Saul, son of Kish, was picked. But when they went looking for him, he was nowhere to be found.

22 Samuel went back to God: “Is he anywhere around?”

God said, “Yes, he’s right over there—hidden in that pile of baggage.”

23 They ran and got him. He took his place before everyone, standing tall—head and shoulders above them.

24 Samuel then addressed the people, “Take a good look at whom God has chosen: the best! No one like him in the whole country!”

Then a great shout went up from the people: “Long live the king!”

25 Samuel went on to instruct the people in the rules and regulations involved in a kingdom, wrote it all down in a book, and placed it before God. Then Samuel sent everyone home.

26-27 Saul also went home to Gibeah, and with him some true and brave men whom God moved to join him. But the riffraff went off muttering, “Deliverer? Don’t make me laugh!” They held him in contempt and refused to congratulate him. But Saul paid them no mind.

Saul Is Crowned King

Nahash, king of the Ammonites, was brutalizing the tribes of Gad and Reuben, gouging out their right eyes and intimidating anyone who would come to Israel’s help. There were very few Israelites living on the east side of the Jordan River who had not had their right eyes gouged out by Nahash. But seven thousand men had escaped from the Ammonites and were now living safely in Jabesh.

Nya Levande Bibeln

1 Samuelsboken 10

Samuel smörjer Saul till kung

1Samuel tog fram en flaska med olivolja. Han hällde ut oljan över Sauls huvud, kysste honom och sa:Jag gör detta därför att Herren har utvalt dig till att leda hans folk.

När du lämnar mig, kommer du att träffa två män bredvid Rakels grav i Selsa, i Benjamins land. De kommer att tala om för dig att åsnorna har återfunnits, men att din far i stället är orolig för dig och frågar: 'Hur ska jag hitta min son?'

När du kommer till eken vid Tabor, kommer du att möta tre män som är på väg för att tillbe Gud vid altaret i Betel. En av dem bär på tre unga getter, en annan har tre brödkakor och den tredje en flaska vin.

De kommer att hälsa dig och erbjuda dig två av kakorna, som du ska ta emot.

Efter det kommer du till Gibea, där filisteernas trupper är förlagda. När du kommer dit, möter du en grupp profeter på väg ner från offerplatsen. De spelar på psaltare, tamburin, flöjt och harpa och profeterar medan de går vägen fram.

Då ska Herrens Ande komma över dig på ett mäktigt sätt, och du ska profetera tillsammans med dem. Du ska bli förvandlad och handla på ett nytt sätt.

Från och med den stunden ska du fatta beslut efter din övertygelse, för Herren ska leda dig.

Gå nu före mig till Gilgal och vänta där på mig i sju dagar. Jag ska komma dit och offra brännoffer och tackoffer, och då ska jag tala om för dig vad du ska göra.

När Saul vände sig om och började gå därifrån, förvandlade Gud hans sinne och gav honom en ny inställning till saker och ting, och den dagen slog alla Samuels profetior in.

10 När Saul och hans tjänare kom till Gibea såg de profeterna komma emot dem, och Guds Ande kom över Saul så att han också profeterade.

11 När de som tidigare känt Saul såg detta utropade de: Vad nu då? Är Saul en profet?

12 Och en av hans grannar tillade: Med en sådan far som hans? På så sätt tillkom ordspråket: Är också Saul en profet?

13 När Saul hade slutat att profetera gick han upp till altaret.

14 Men var har du egentligen hållit hus? frågade Sauls farbror. Vi gick för att leta reda på åsnorna, men vi kunde inte hitta dem, svarade Saul. Därför gick vi till profeten Samuel, för att få reda på var de fanns.

15 Jaså? Och vad sa han då? undrade farbrodern.

16 Han sa att man hade hittat åsnorna! svarade Saul, men han lät medvetet bli att berätta att han hade blivit smord till kung.

Israel accepterar Saul som kung

17 Samuel sammankallade nu hela Israels folk till Mispa

18-19 och gav dem detta budskap från Herren Gud: Jag förde er ut ur Egypten och räddade er inte bara från egyptierna utan också från de andra folken som plågade er. Men fastän jag har gjort detta, så har ni förkastat mig och dessutom sagt: 'Vi vill ha en kung i stället!' Gå nu därför fram inför Herren med era stammar och familjer.

20 Sedan sammankallade Samuel ledarna för stammarna inför Herren, och Benjamins stam valdes genom helig lottdragning.

21 Därefter förde han fram varje familj i Benjamins stam inför Herren, och lotten föll denna gång på Matris familj.Slutligen utvaldes Saul, Kis son, men när de försökte få tag i honom var han försvunnen!

22 Därför frågade de Herren: Var är han? Finns han här ibland oss? Och Herren svarade: Han gömmer sig bland ert bagage.

23 Där hittade de honom mycket riktigt och förde fram honom inför allt folket, och han var huvudet högre än alla andra.

24 Då sa Samuel: Detta är den man som Herren har utvalt till er kung. Hans like finns inte i hela Israel!Och alla ropade: Leve kungen!

25 Samuel förklarade än en gång för folket vad en kung hade för rättigheter och skyldigheter. Han skrev ner detta i en bok och lade den på en särskild plats inför Herren. Sedan sände han hem folket.

26 När Saul återvände till sitt hem i Gibea, blev alla de män vars hjärtan Herren hade rört hans ständiga följeslagare.

27 Men det fanns några som var upproriska och sa: Hur ska han kunna hjälpa oss? De föraktade Saul och vägrade att ge honom gåvor, men han låtsades som om han ingenting märkte.