Zeffaniya 1 – LCB & NUB

Luganda Contemporary Bible

Zeffaniya 1:1-18

1Ekigambo kya Mukama ekyajjira Zeffaniya mutabani wa Kuusi, muzzukulu wa Gedaliya, muzzukulu wa Amaliya, muzzukulu wa Keezeekiya, mu mirembe gya Yosiya mutabani wa Amoni, Kabaka wa Yuda.

Okulabula kw’Omusango n’Okuzikirizibwa kwa Yuda

2“Ndizikiririza ddala byonna okuva ku nsi,” bw’ayogera Mukama.

3“Ndizikiriza abantu wamu n’ensolo;

ndizikiriza ebinyonyi eby’omu bbanga

n’ebyennyanja;

ababi balisigaza ntuumu ya kafakalimbo;

bwe ndimalawo abantu okuva ku nsi,”

bw’ayogera Mukama.

4Ndigololera ku Yuda omukono gwange,

era ne ku abo bonna abali mu Yerusaalemi;

era ekitundu kya Baali ekifisseewo n’ennyumba ya Bakemali,

bakabona abasinza ebifaananyi, ndibazikiriza okuva mu kifo kino,

5abo abavuunamira eggye ery’omu ggulu

ku nnyumba waggulu,

ne balisinza n’abo abalayira mu linnya lya Mukama,

ate nga balayira ne mu linnya lya Malukamu,

6abo abadda emabega obutagoberera Mukama,

wadde abo abatamunoonya newaakubadde okumwebuuzaako.

7Siriikirira awali Mukama Katonda,

kubanga olunaku lwa Mukama luli kumpi.

Mukama ategese ssaddaaka,

era atukuzizza abagenyi be.

8Ku lunaku olwa ssaddaaka ya Mukama,

ndibonereza abakungu

n’abaana ba Kabaka,

n’abo bonna abambadde

ebyambalo ebitasaana.

9Awo ku lunaku olwo ndibonereza

abo bonna abeewala okulinnya ku muziziko,

n’abo abajjuza ennyumba ya Mukama waabwe

ebikolwa eby’obukambwe n’obulimba.

10Ku lunaku olwo, bw’ayogera Mukama,

eddoboozi ery’okukaaba liriwulikika ku Mulyango ogw’Ebyennyanja,

okukaaba okuva ku luuyi olwokubiri,

n’okubwatuka okunene okuva ku nsozi.

11Mwekaabireko, mmwe abali mu matwale g’akatale;

abasuubuzi bammwe bonna zibasanze,

n’abo abeebinika ffeeza balizikirizibwa.

12Awo olulituuka mu biro ebyo ndimulisa Yerusaalemi n’ettabaaza nga nnoonya,

mbonereze abo bonna abalagajjavu

abali ng’omwenge ogutanasengejjebwa,

abalowooza nti Mukama

talibaako ne ky’akolawo.

13Obugagga bwabwe bulinyagibwa,

n’ennyumba zaabwe zimenyebwemenyebwe.

Ne bwe balizimba ennyumba

tebalizituulamu,

era balisimba ennimiro ez’emizabbibu nazo

tebalinywa wayini wamu.

Olunaku lwa Mukama Olukulu

14Olunaku lwa Mukama olukulu luli kumpi;

ddala lunaatera okutuuka.

Wuliriza! Omulwanyi alikaabira eyo ng’aliko obuyinike bungi,

n’okukaaba ku lunaku lwa Mukama kujja kuba kungi nnyo.

15Olunaku olwo lunaku lwa busungu,

lunaku lwa buyinike n’okulaba ennaku,

lunaku lwa mutawaana n’okuzikirira,

olunaku olw’ekikome n’ekizikiza,

olunaku lw’ebire n’ekizikiza ekikutte ennyo;

16olunaku olw’okufuuwa ekkondeere n’okulangirira olutalo

ku bibuga ebiriko ebigo

n’eri eminaala emigulumivu.

17Ndireeta, obuyinike ku bantu,

batambule ng’abazibe b’amaaso,

kubanga bakoze ebibi mu maaso ga Mukama,

omusaayi gwabwe guliyiyibwa ng’enfuufu,

n’ebyenda byabwe bivundire kungulu.

18Effeeza yaabwe ne zaabu yaabwe

tebiriyinza kubataasa

ku lunaku olw’obusungu bwa Mukama.

Ensi yonna erizikirizibwa

omuliro gw’obuggya bwe,

era alimalirawo ddala

abo bonna abali mu nsi.

Swedish Contemporary Bible

Sefanja 1:1-18

1Herrens ord kom till Sefanja, son till Kushi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia, under Juda kung Josias, Amons sons, regeringstid.

Vredens dag

2”Jag ska fullständigt utplåna allt

från jordens yta, säger Herren.

3Jag ska utplåna både människor och djur,

jag ska utplåna himlens fåglar och havets fiskar,

och ruinhögarna tillsammans med de gudlösa.

Jag ska utrota människorna från jordens yta, säger Herren.

4Jag ska sträcka ut min hand mot Juda

och mot alla som bor i Jerusalem.

Jag ska utrota från denna plats

det som finns kvar av Baal,

avgudaprästernas namn

tillsammans med prästerna,

5dem som på taken böjer sig

i tillbedjan för himlens här,

dem som böjer sig ner för Herren

men också svär vid Milkom1:5 Om ordet inte tolkas som ett avgudanamn utan översätts, betyder det deras kung.,

6dessa som vänt sig bort från Herren

och inte söker eller frågar efter Herren.”

7Var stilla inför Herren, Herren,

för Herrens dag är nära!

Herren har förberett en offerhögtid

och helgat sina inbjudna.

8”På Herrens offerdag

ska jag straffa furstarna och prinsarna

och alla som bär främmande kläder.

9På den dagen ska jag straffa dem

som hoppar över tröskeln

och fyller sina herrars hus

med våld och svek.1:9 Grundtextens innebörd är osäker. Jfr 1 Sam 5:5.

10Den dagen, säger Herren,

ska rop höras från Fiskporten,

klagan från Nya staden,

väldigt dån från höjderna.

11Jämra er, ni som bor i Mortelkvarteret,

för skaran av köpmän är borta,

och utplånade är de

som handlar med silver.

12Vid den tiden ska jag med ljus och lykta

söka igenom Jerusalem

och straffa de män som sitter där

liknöjda på sin drägg,

och tänker:

Herren gör ingenting, vare sig gott eller ont.’

13Men deras rikedom ska plundras

och deras hus läggas öde.

De ska bygga hus,

men inte få bo i dem,

plantera vingårdar,

men inte få dricka vinet från dem.”

14Herrens stora dag är nära,

ja, den är nära och kommer mycket snabbt.

Det kommer att höras rop på Herrens dag,

starka män ska då gråta bittert.1:14 Grundtextens innebörd är osäker.

15Den dagen är en vredens dag,

en dag av nöd och ångest,

en dag av förödelse och ödeläggelse,

en dag av mörker och dimma,

en dag av moln och dunkel,

16en dag med hornstötar och krigsrop

mot befästa städer och höga torn.

17”Jag ska låta människorna drabbas av ångest,

så att de går omkring som blinda,

för de har syndat mot Herren.

Deras blod ska hällas ut som stoft

och deras inälvor som dynga.

18Varken deras silver eller guld

kan rädda dem på Herrens vredes dag.”

Hans lidelses eld

ska förtära hela jorden.

Han ska göra ett snabbt slut

på alla dess invånare.