Luganda Contemporary Bible

Zabbuli 1:1-6

EKITABO I

Zabbuli 1–41

Zabbuli 1

11:1 a Nge 4:14 b Zab 26:4; Yer 15:17Alina omukisa omuntu

atatambulira mu kuteesa kw’ababi,

era atayimirira mu kibiina ky’ababi,

newaakubadde okutuula n’abo abanyooma ebya Katonda.

21:2 a Zab 119:16, 35 b Zab 119:1 c Yos 1:8Naye asanyukira okugondera amateeka ga Mukama,

era mu mateeka ago mw’alowooleza emisana n’ekiro.

31:3 a Zab 128:3 b Yer 17:8 c Ez 47:12 d Lub 39:3Afaanana ng’omuti ogwasimbibwa ku mabbali g’omugga,

ogubala ebibala byagwo mu ntuuko zaabyo,

n’ebikoola byagwo tebiwotoka.

Na buli ky’akola kivaamu birungi byereere.

41:4 Yob 21:18; Is 17:13Naye abakola ebibi tebakola bwe batyo.

Bali ng’ebisusunku ebifuumuuliddwa.

51:5 a Zab 5:5 b Zab 9:7-8, 16Noolwekyo abakola ebibi tebaligumira lunaku lwa kusalirako musango;

newaakubadde aboonoonyi okuyimirira mu kibiina ky’abatuukirivu.

61:6 a Zab 37:18; 2Ti 2:19 b Zab 9:6Kubanga Mukama alabirira ekkubo ly’abatuukirivu,

naye ekkubo ly’abakola ebibi liribula.

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 1:1-6

Quyển Thứ Nhất

(Thi Thiên 1–41)

Thi Thiên 1

Hai Hạng Người: Thiện và Ác

1Phước cho những người

không theo mưu ác của kẻ dữ,

không đứng trong đường của tội nhân,

không ngồi với phường phỉ báng.

2Nhưng ưa thích luật pháp của Chúa Hằng Hữu,

ngày và đêm suy nghiệm luật pháp Ngài.

3Những người như thể ấy như cây bên dòng suối,

sinh hoa trái thơm lành.

Lá xanh mãi không tàn,

và mọi việc người làm đều hưng thịnh.

4Còn người ác thì ngược lại!

Chúng như rơm rác theo làn gió cuốn đi.

5Vì vậy, người ác không đứng nổi trong ngày phán xét.

Tội nhân cũng chẳng ngồi trong hội người tin kính.

6Vì Chúa Hằng Hữu biết đường người tin kính,

còn đường người ác dẫn đến hư vong.