Zabbuli 1 – LCB & HCB

Luganda Contemporary Bible

Zabbuli 1:1-6

EKITABO I

Zabbuli 1–41

Zabbuli 1

11:1 a Nge 4:14 b Zab 26:4; Yer 15:17Alina omukisa omuntu

atatambulira mu kuteesa kw’ababi,

era atayimirira mu kibiina ky’ababi,

newaakubadde okutuula n’abo abanyooma ebya Katonda.

21:2 a Zab 119:16, 35 b Zab 119:1 c Yos 1:8Naye asanyukira okugondera amateeka ga Mukama,

era mu mateeka ago mw’alowooleza emisana n’ekiro.

31:3 a Zab 128:3 b Yer 17:8 c Ez 47:12 d Lub 39:3Afaanana ng’omuti ogwasimbibwa ku mabbali g’omugga,

ogubala ebibala byagwo mu ntuuko zaabyo,

n’ebikoola byagwo tebiwotoka.

Na buli ky’akola kivaamu birungi byereere.

41:4 Yob 21:18; Is 17:13Naye abakola ebibi tebakola bwe batyo.

Bali ng’ebisusunku ebifuumuuliddwa.

51:5 a Zab 5:5 b Zab 9:7-8, 16Noolwekyo abakola ebibi tebaligumira lunaku lwa kusalirako musango;

newaakubadde aboonoonyi okuyimirira mu kibiina ky’abatuukirivu.

61:6 a Zab 37:18; 2Ti 2:19 b Zab 9:6Kubanga Mukama alabirira ekkubo ly’abatuukirivu,

naye ekkubo ly’abakola ebibi liribula.

Hausa Contemporary Bible

Zabura 1:1-6

LITTAFI NA ƊAYA

Zabura 1–41

Zabura 1

1Mai farin ciki ne mutumin

da ba ya aiki da shawarar mugaye

ko yă yi abin da masu zunubi suke yi

ko yă zauna tare da masu yin ba’a.

2Amma yana jin daɗin bin dokar Ubangiji,

kuma yana ta nazarinta dare da rana.

3Yana kama da itacen da aka shuka kusa da maɓulɓulan ruwa,

wanda yake ba da amfani a daidai lokaci

wanda kuma ganyensa ba sa bushewa.

Duk abin da yake yi, yakan yi nasara.

4Ba haka yake da mugaye ba!

Su kamar yayi ne

da iska take kwashewa.

5Saboda haka mugaye ba za su iya tsayawa a shari’a ba,

balle a sami masu zunubi a taron adalai.

6Gama Ubangiji yana lura da yadda adalai suke yin abubuwa,

amma ayyukan mugaye za su kai su ga hallaka.