Yoweeri 3 – LCB & NTLR

Luganda Contemporary Bible

Yoweeri 3:1-21

Abalabe ba Isirayiri Basalirwa Omusango

1“Mu nnaku ezo, era mu biseera ebyo,

Yuda n’ekibuga Yerusaalemi ndibiddiza emikisa gyabyo nga bwe gyabanga edda.

2Ndikuŋŋaanya abamawanga bonna

ne mbaserengesa mu kiwonvu Yekosafaati,

ne mbasalira omusango

olwa byonna bye baakola abantu bange Abayisirayiri ab’obusika bwange.

Kubanga baasaasaanya Abayisirayiri mu mawanga,

ne bagabana ensi yange.

3Baagabana abantu bange nga babakubirako obululu;

ne batunda abalenzi olw’abakazi bamalaaya,

n’abawala ne babatundamu omwenge

ne beenywera.

4“Mwe Ttuulo ne Sidoni n’enjuyi zonna ez’Abafirisuuti, mmwe b’ani ku Nze? Nnina kye nabakola kye mugezaako okwesasuza? Bwe munaaba nga mugezaako kwesasuza, ebikolwa byammwe nzija kubibakyusizaako mangwago. 5Kubanga mwatwala effeeza yange ne zaabu yange n’ebintu byange eby’omuwendo omungi ne mubissa mu masabo gammwe. 6Mwatwala abantu b’omu Yuda ne mu Yerusaalemi ne mubatunza Abayonaani.

7“Laba, ndibaggyayo mu mawanga gye mwabatunda; mmwe mbakole nga bwe mwabakola. 8Batabani bammwe ne bawala bammwe ndibaguza batabani ba Yuda, nabo balibaguza abantu ab’omu ggwanga ery’ewala ennyo, ery’e Seba.” Ebyo Mukama y’abyogedde.

Bakabona Balangirira Omusango eri Abaamawanga

9Bakabona mulangirire mu mawanga bwe muti nti,

Mwetegekere olutalo!

Muyite abalwanyi bammwe ab’amaanyi,

buli mulwanyi yenna asembere ajje mu lutalo.

10Enkumbi zammwe muziweeseemu ebitala,

n’obwambe bwammwe mubuweeseemu amafumu;

omunafu agambe nti,

“Ndi wa maanyi.”

11Mujje mangu mwe mwenna abamawanga agatwetoolodde,

mukuŋŋaanire mu kiwonvu.

Ayi Mukama, weereza eggye lyo libalumbe.

12“Amawanga geeteeketeeke

gajje mu kiwonvu ekya Yekosafaati;

kubanga eyo gye ndisinzira

ne nsalira amawanga gonna ageetoolodde wano omusango.

13Kozesa oluwabyo lwo,

kubanga ekiseera eky’amakungula kituuse.

Mujje mubabetente nga bwe mulinnyirira emizabbibu mu ssogolero

okutuusa envinnyo lw’ekulukuta,

ekibi kyabwe kinene nnyo.”

14Abantu bukadde na bukadde

abali mu kiwonvu eky’okusalirwamu omusango!

Kubanga olunaku lwa Mukama lusembedde

lwaliramulirako mu kiwonvu eky’okusalirwamu omusango.

15Ekizikiza kibuutikidde enjuba n’omwezi,

n’emmunyeenye tezikyayaka.

16Mukama aliwuluguma ng’ayima ku Sayuuni;

alibwatuka n’eddoboozi lye ng’asinziira mu Yerusaalemi.

Eggulu n’ensi birikankana.

Naye Mukama aliba ekiddukiro ky’abantu be,

era ekigo ky’abaana ba Isirayiri eky’amaanyi.

17“Kale mulimanya nga Nze Mukama Katonda wammwe,

abeera ku lusozi lwange olutukuvu Sayuuni.

Era Yerusaalemi kinaabeeranga kitukuvu,

nga ne bannamawanga tebakyakirumba.

18“Olunaku luli bwe lulituuka, ensozi ziritonnyesa wayini omuggya,

n’obusozi bulikulukusa amata,

n’emigga gyonna egya Yuda emikalu girikulukusa amazzi.

Ensulo eriva mu nnyumba ya Mukama

n’efukirira ekiwonvu kya Sittimu.

19Misiri erifuuka amatongo

n’ensi ya Edomu erifuuka ddungu jjereere

olw’ebikolobero bye baakola ku bantu ba Yuda,

ensi mwe battira abantu abatalina musango.

20Naye mu Yuda mulibeeramu abantu ennaku zonna,

ne Yerusaalemi kiribeerawo emirembe gyonna.

21Ndyesasuza olw’omusaayi ogw’abo abattibwa,

era teriba mutemu asonyiyibwa.

Kubanga Mukama abeera mu Sayuuni.”

Nouă Traducere În Limba Română

Ioel 3:1-21

Judecată împotriva neamurilor

1Căci iată că în zilele acelea și în vremea aceea,

când îi voi aduce înapoi pe captivii lui Iuda și ai Ierusalimului,

2voi aduna toate neamurile

și le voi coborî în Valea lui Iehoșafat2, 12 Iehoșafat înseamnă Domnul judecă..

Acolo Mă voi judeca cu ele

pentru poporul Meu,

pentru moștenirea Mea, Israel,

căci l‑au împrăștiat printre neamuri

și Mi‑au împărțit țara.

3Au aruncat sorții pentru poporul Meu,

au dat câte un tânăr pe o prostituată

și au vândut fete pe vin pe care l‑au băut.

4Așadar, ce aveți voi cu Mine, Tyr și Sidon și toate ținuturile Filistiei? Vreți să vă răzbunați pe Mine?4 Lit.: Îmi răsplătiți pentru vreo faptă? Dacă vă răfuiți cu Mine, atunci imediat voi întoarce faptele voastre asupra capetelor voastre! 5Căci Mi‑ați luat argintul și aurul și Mi‑ați dus comorile de preț în templele voastre. 6I‑ați vândut pe fiii lui Iuda și pe fiii Ierusalimului la fiii grecilor, ca să‑i îndepărtați de hotarul lor.

7Iată că îi voi scoate afară din locul în care i‑ați vândut și vă voi întoarce faptele asupra capetelor voastre. 8Îi voi vinde pe fiii și pe fiicele voastre în mâna fiilor lui Iuda, iar ei îi vor vinde șabeenilor un neam îndepărtat, căci Domnul a vorbit.“

9Vestiți lucrul acesta printre neamuri:

„Declarați9 Lit.: sfințiți/puneți deoparte un război. Verbul poate avea sensul de a pune pe cineva/ceva într‑o stare specială (fizic sau spiritual), a consacra, a pune deoparte pentru Dumnezeu sau pentru pedeapsă (uneori printr‑un ritual de ungere cu ulei sau sânge, spălare și/sau rugăciune ori declarație publică). război!

Treziți vitejii!

Să se apropie și să se suie toți războinicii!

10Bateți‑vă plugurile și prefaceți‑le în săbii,

iar cosoarele în sulițe!

Cel slab să zică:

«Sunt viteaz!»

11Grăbiți‑vă11 Sensul termenului ebraic este nesigur., veniți, voi, toate neamurile dimprejur

și adunați‑vă acolo!“

Coboară‑Ți vitejii, Doamne!

12„Să fie stârnite neamurile

și să vină în Valea lui Iehoșafat,

căci acolo Mă voi așeza

să judec toate neamurile dimprejur!

13Puneți‑vă secera în lan,

căci secerișul este copt.

Intrați și călcați în picioare,

căci teascul este plin

și linurile se revarsă!

Așa de mare este răutatea lor!“

14Vin mulțimi peste mulțimi

în valea deciziei!

Căci ziua Domnului este aproape

în valea deciziei.

15Soarele și luna se vor întuneca,

iar stelele își vor pierde strălucirea.

16Domnul va răcni din Sion

și glasul Lui va răsuna din Ierusalim;

cerurile și pământul se vor cutremura.

Dar Domnul va fi un adăpost pentru poporul Său,

o fortăreață pentru fiii lui Israel.

Binecuvântări pentru poporul lui Dumnezeu

17„Veți ști astfel că Eu, Domnul, Dumnezeul vostru,

locuiesc în Sion, pe muntele Meu cel sfânt.

Ierusalimul va fi sfânt

iar străinii nu vor mai trece prin el.

18În ziua aceea, va picura must din munți,

va curge lapte din dealuri

și toate albiile din Iuda vor fi pline cu apă.

Un izvor va ieși din Casa Domnului

și va uda Valea Arborilor de Acacia.18 Sau: Valea Șitim.

19Egiptul va ajunge pustiu,

iar Edomul – un deșert sterp,

din cauza violenței față de fiii lui Iuda,

în a cărui țară au vărsat sânge nevinovat.

20Dar Iuda va fi locuit pentru totdeauna,

iar Ierusalimul – din generație în generație.

21Le voi răzbuna sângele

pe care nu l‑am răzbunat încă!“21 Sau: Le voi ierta sângele vărsat / pe care nu l‑am iertat încă.

Domnul locuiește în Sion!