Luganda Contemporary Bible

Olubereberye 49:1-33

Yakobo Asabira Batabani be Omukisa

149:1 Kbl 24:14; Yer 23:20Awo Yakobo n’ayita batabani be n’abagamba nti, Mukuŋŋaane, ndyoke mbategeeze ebiribabaako mu nnaku ezijja.

249:2 Zab 34:11Mukuŋŋaane muwulire, mwe abaana ba Yakobo,

muwulirize Isirayiri kitammwe.

349:3 a Lub 29:32 b Ma 21:17; Zab 78:51Lewubeeni ggwe mubereberye wange,

amaanyi gange, ebibala ebibereberye eby’amaanyi gange,

ekitiibwa n’obuyinza ebiyitirivu.

449:4 a Is 57:20 b Lub 35:22; Ma 27:20Naye tafugika, oli ng’amayengo g’ennyanja, naye tokyali wa kitiibwa,

kubanga walinnya ekitanda kya kitaawo,

mu nnyumba yange, n’okyonoona.

549:5 Lub 34:25; Nge 4:17Simyoni ne Leevi baaluganda,

ebitala byabwe byakulwanyisa bya maanyi.

649:6 a Nge 1:15; Bef 5:11 b Lub 34:26Ayi omwoyo gwange teweetaba mu kuteesa kwabwe.

Ayi omwoyo gwange teweegatta nabo.

Kubanga mu busungu bwabwe batta abantu,

olw’okwekulumbaza kwabwe baatema ente olunywa.

749:7 Yos 19:1, 9; 21:1-42Obusungu bwabwe bukolimirwe, kubanga bungi;

n’obukambwe bwabwe, kubanga bwa ttima.

Ndibaawula mu Yakobo,

ndibasaasaanya mu Isirayiri.

849:8 Ma 33:7; 1By 5:2Yuda gwe baganda bo banaakutenderezanga.

Omukono gwo gunaatulugunyanga abalabe bo.

Abaana ba kitaawo banaakuvuunamiranga.

949:9 a Kbl 24:9; Ez 19:5; Mi 5:8 b Kub 5:5Yuda, mwana w’empologoma.

Oyambuse mwana wange, ng’ovudde ku muyiggo.

Yakutama, yabwama ng’empologoma.

Ddala ng’empologoma enkazi, ani anaakweŋŋanga?

1049:10 a Kbl 24:17, 19; Zab 60:7 b Zab 2:9; Is 42:1, 4Era omuggo gw’omufuzi teguuvenga wakati wa bigere bya Yuda,

okutuusa Siiro lw’alijja;

era oyo amawanga gonna

gwe ganaawuliranga.

11Alisiba endogoyi ku muzabbibu,

n’omwana gw’endogoyi ku muzabbibu ogusinga obulungi,

ayoza ebyambalo bye mu nvinnyo,

n’engoye ze mu musaayi gwe zabbibu.

12Amaaso ge galimyuka wayini,

n’amannyo ge galitukula okusinga amata.

1349:13 Lub 30:20; Ma 33:18-19; Yos 19:10-11Zebbulooni alibeera ku mabbali ga nnyanja;

anaabanga mwalo gw’amaato,

ensalo ze ziriba ku Sidoni.

1449:14 Lub 30:18Isakaali ndogoyi ya maanyi,

ng’akutama wakati mu bisibo by’endiga;

15yalaba ng’ekifo ky’okuwummuliramu kirungi;

nga n’ensi esanyusa;

n’alyoka akkakkanya ekibegabega kye okusitula,

n’afuuka omuddu ow’okukozesebwanga emirimu egy’obuwaze.

1649:16 Lub 30:6; Ma 33:22; Bal 18:26-27Ddaani anaalamulanga mu bwenkanya abantu be

ng’ekika ekimu ku bika bya Isirayiri.

1749:17 Bal 18:27Ddaani anaaba musota mu kkubo,

essalambwa ku kkubo,

eriruma ebisinziiro by’embalaasi,

omwebagazi waayo alyoke agwe emabega waayo.

1849:18 Zab 119:166, 174Nnindirira obulokozi bwo, Ayi Mukama.

1949:19 Lub 30:11; Ma 33:20; 1By 5:18Gaadi alirumbibwa ogubiina gw’abanyazi,

naye ye, alibafubutukira emabega.

2049:20 Lub 30:13; Ma 33:24Aseri emmere ye eneebanga ngimu,

era anaagemuliranga kabaka ebyokulya.

2149:21 Lub 30:8; Ma 33:23Nafutaali mpeewo ya ddembe,

avaamu ebigambo ebirungi.

2249:22 Lub 30:24; Ma 33:13-17Yusufu lye ttabi eribala ennyo,

ettabi eribala ennyo eriri ku mugga;

abaana be babuna bbugwe.

2349:23 Lub 37:24Abalasa obusaale baamulumba bubi nnyo,

baamulasa ne bamulumya nnyo;

2449:24 a Zab 18:34 b Zab 132:2, 5; Is 1:24; 41:10 c Is 28:16naye omutego gwe ne gunywera,

n’emikono gye ne gitasagaasagana.

Olw’omukono gwa Ayinzabyonna owa Yakobo,

olw’Omusumba, Olwazi lwa Isirayiri,

2549:25 a Lub 28:13 b Lub 27:28olwa Katonda wa kitaawo, akuyamba,

olwa Ayinzabyonna akuwa omukisa,

omukisa oguva waggulu mu ggulu,

omukisa ogwa wansi mu buziba,

omukisa ogw’omu lubuto ne mu mabeere.

2649:26 Ma 33:15-16Omukisa gwa kitaawo

gusinga omukisa gwa bajjajjange,

gusinga egyo egyaweebwa bajjajja ab’edda.

Gino gyonna gibeere ku mutwe gwa Yusufu,

gibeere ne ku bukowekowe bw’oyo eyayawukanyizibwa ne baganda be.

2749:27 Lub 35:18; Bal 20:12-13Benyamini musege ogunyaga,

mu makya alya omuyiggo,

mu kawungeezi n’agaba omunyago.

28Ebyo byonna by’ebika ekkumi n’ebiriri ebya Isirayiri, era ebyo kitaabwe bye yayogera nabo ng’abasabira omukisa. Buli omu ng’amusabira omukisa ogumusaanira.

Okufa kwa Yakobo

2949:29 a Lub 50:16 b Lub 25:8 c Lub 15:15; 47:30; 50:13Oluvannyuma n’abakuutira n’abagamba nti, “Nditwalibwa eri abantu bange gye baatwalibwa. Munziikanga wamu ne bajjajjange, mu mpuku eri mu nnimiro ya Efulooni Omukiiti, 3049:30 a Lub 23:9 b Lub 23:20mu mpuku eri mu nnimiro ya Makupeera, okumpi ne Mamule, mu nsi ya Kanani, Ibulayimu gye yagulira mu nnimiro, okuva ku Efulooni Omukiiti. Yagigula okuba obutaka bw’okuziikangamu. 3149:31 a Lub 25:9 b Lub 23:19 c Lub 35:29Awo we waaziikibwa Ibulayimu ne Saala mukazi we, era ne Isaaka ne Lebbeeka mukazi we, we baaziikwa, era awo we naziika Leeya. 32Ennimiro n’empuku erimu byagulibwa okuva ku baana ba Kesi.”

3349:33 nny 29; Lub 25:8; Bik 7:15Yakobo bwe yamala okukuutira batabani be, n’azaayo ebigere bye mu kitanda, n’assa omukka ogw’enkomerero n’afa n’akuŋŋaanyizibwa eri abantu be.

Swedish Contemporary Bible

1 Moseboken 49:1-33

Jakob profeterar över sina söner

(5 Mos 33:1-29)

1Jakob kallade sedan samman alla sina söner och sa: ”Ställ er här hos mig, så ska jag berätta för er vad som kommer att hända med er under kommande dagar.

2Kom hit och lyssna till mig, Jakobs söner,

lyssna till Israel, er far!

3Ruben, du min förstfödde, min styrka,

den första frukten av min kraft.

Du är den högste i ära, den störste i kraft.

4Men du är som svallande vatten,

därför ska du inte längre räknas som den förste,

för du gick till din fars säng,

du vanhelgade min bädd.

5Simon och Levi är bröder,

våldet är deras svärd.49:5 Betydelsen av det hebreiska uttrycket är osäker.

6Jag vill inte delta i deras råd,

inte vara i deras sällskap.

I vrede har de dödat män,

och oxar har de stympat i sitt övermod.

7Förbannad vare deras vrede, för den är våldsam

och deras grymhet som är så enorm.

Därför ska jag skingra dem i Jakob,

sprida ut dem till hela Israel.

8Juda, dina bröder kommer att prisa dig.

Du kommer att förgöra dina fiender.

Din fars söner ska böja sig inför dig.

9Juda är ett ungt lejon,

som reser sig från sitt byte.

Han lägger sig ned som ett lejon som slår sig till ro.

Vem vågar oroa honom?

10Spiran ska inte vika från Juda,

och inte härskarstaven från hans hand,

förrän den kommer som den tillhör.49:10 Grundtextens innebörd är osäker. Alternativa tolkningar är bl.a. förrän den/han kommer till Shilo; tills Shilo kommer; eller mottar tribut.

Alla folk ska lyda honom.

11Han binder sin åsna vid en vinstock,

ja, åsnefölet vid en utvald gren.

Han tvättar sina kläder i vin

och sin mantel i druvornas blod.

12Hans ögon är mörkare än vin

och hans tänder är vitare än mjölk.

13Sebulon ska bo vid havets strand

och bli en hamn för skeppen,

med sina gränser utsträckta till Sidon.

14Isaskar är en stark åsna,

som vilar bland fållorna.49:14 Eller: vid lägerelden. Eller: mellan sadelväskorna.

15När han ser hur skön viloplatsen är

och hur gott landet är,

böjer han sig ner

och går in under bördan av tvångsarbete.

16Dan49:16 Namnet Dan är en anspelning på hebreiskans verb för döma. ska ge sitt folk rättvisa,

som en av stammarna i Israel.

17Han ska vara som en orm på vägen,

en huggorm på stigen,

som stinger hästen i hälen,

så att dess ryttare faller av baklänges.

18Jag väntar på räddning från dig, Herre!

19Ett band av rövare ska överfalla Gad49:19 Namnet Gad är en anspelning på hebreiskans verb för (över)falla.,

men han ska falla dem i ryggen.

20Asher ska laga till utsökta maträtter

som passar en konungs bord.

21Naftali är som en hind, som man släppt lös

och som föder välskapta kalvar49:21 Eller talar vackra ord..

22Josef är ett ungt fruktträd,

ett ungt fruktträd vid källan.

Hans grenar når över muren.

23Han ansätts bittert av skyttarna,

av bågskyttar som går till anfall,

24men han håller sin båge stadigt med fast arm,

för Jakobs Mäktige, Herden, Israels Klippa, stöder honom.

25Din fars Gud ska hjälpa dig,

den Väldige ska välsigna dig

med himlens välsignelser ovanifrån

och med djupets välsignelser underifrån,

med bröstets och livmoderns välsignelser.

26Din fars välsignelser sträcker sig högre

än de uråldriga bergen,49:26 Eller: än mina fäders välsignelser

än de eviga höjdernas härlighet.

Detta ska vara välsignelserna över Josef,

över hjässan på honom som är fursten bland bröderna.

27Benjamin är en hungrig varg.

Han uppslukar sitt rov på morgonen,

och på kvällen delar han bytet.”

28Detta är alla Israels tolv stammar, och detta är vad deras far sa till dem när han gav dem var och en sin egen välsignelse.

29Sedan befallde han dem: ”Jag ska snart samlas till mitt folk, och då ska ni begrava mig hos mina förfäder i Kanaans land, i grottan på hettiten Efrons åker, 30grottan på åkern i Makpela vid Mamre i Kanaan, den åker som Abraham köpte av hettiten Efron som begravningsplats. 31Där är Abraham och hans hustru Sara begravda. Där ligger också Isak och hans hustru Rebecka, och där begravde jag Lea. 32Det är den åker och grotta som köptes från hettiterna.”

33När Jakob hade gett dessa befallningar till sina söner, drog han upp sina fötter i sängen, drog sitt sista andedrag, dog och förenades så med sina fäder.