Luganda Contemporary Bible

Mikka 1:1-16

11:1 a Yer 26:18 b 1By 3:12 c 1By 3:13 d Kos 1:1 e Is 1:1Mu mirembe Yuda gye yagenda efugibwa bakabaka bano: Yosamu, ne Akazi, ne Keezeekiya, Mikka eyali Omumolasuuti, yafuna obubaka obuva eri Mukama, obukwata ku kibuga Samaliya ne Yerusaalemi.

21:2 a Zab 50:7 b Yer 6:19 c Lub 31:50; Ma 4:26; Is 1:2 d Zab 11:4Muwulire mmwe abantu mwenna,

muwulire mmwe ebintu byonna ebiri mu nsi, ne bonna abagirimu,

Mukama Ayinzabyonna asinziira mu yeekaalu ye entukuvu,

ng’alina by’abalumiriza.

31:3 a Is 18:4 b Am 4:13Mulabe, Mukama ajja ng’ava mu ggulu ku ntebe ye

ng’akka ku nsi ng’atambulira ku nsozi waggulu.

41:4 a Zab 46:2, 6 b Kbl 16:31; Nak 1:5N’ensozi zirisaanuukira wansi w’ebigere bye

era n’ebiwonvu ne byatika ne bisaanuuka

ng’ebisenge by’emizindu by’enjuki ebyokeddwa omuliro,

ng’amazzi g’ekiyiriro bwe gakulukuta ku lusozi nga gayirira ku bbangabanga.

51:5 Am 8:14Bino byonna biribeerawo olw’okwonoona kwa Yakobo,

olw’ebibi by’ennyumba ya Isirayiri.

Ekibi kya Yakobo kye kiruwa?

Si ye Samaliya?

Kifo ki ekigulumivu ekya Yuda?

Si Yerusaalemi?

61:6 a Am 5:11 b Ez 13:14“Noolwekyo nzija kubetenta Samaliya ngifuule ebifunfugu,

kifuuke nga ennimiro ey’okusimbamu emizabbibu.

Ndiyiwa amayinja gaakyo mu kiwonvu

N’emisingi gyakyo ne ngireka nga gyasamye.

71:7 a Ez 6:6 b Ma 9:21 c Ma 23:17-18Bakatonda baakyo bonna be basinza, balisekulwasekulwa;

ebintu byonna ebyaweebwayo ng’ebirabo mu yeekaalu biriggya omuliro;

ndizikiriza bakatonda baakyo bonna be beekolera.

Ng’ebirabo ebyo bwe byafunibwa mu bwenzi,

bwe bityo bwe biritwalibwa mu bwenzi ne bikozesebwa.”

Okukaaba n’Okukungubaga

81:8 Is 15:3Kyendiva nkaaba ne nkuba ebiwoobe,

ne ntambula nga sambadde ngatto, era nga ndi bukunya.

Ndikaaba ng’ekibe,

ne nkuba ebiwoobe ng’abaana b’ekiwuugulu.

91:9 a Yer 46:11 b 2Bk 18:13 c Is 3:26Ekiwundu kye tekiwonyezeka,

ne Yuda ky’alwadde.

Kituukidde ddala ku mulyango gw’abantu bange,

ne ku Yerusaalemi yennyini.

Omulabe Asemberera Yerusaalemi

10Temukibuulira mu Gaasi,

temukaaba maziga n’akatono.

Mwevulungulire mu nfuufu

mu Besuleyafula.

111:11 Ez 23:29Muyiteewo nga muli bwereere nga muswadde,

mmwe ababeera mu Safiri.

Ababeera mu Zanani

tebalifuluma.

Beswezeeri ekuba ebiwoobe,

kubanga tokyalinayo buddukiro.

121:12 Yer 14:19Abo ab’omu Malosi bali mu kulumwa okw’amaanyi

nga balindirira okubeerwa,

kubanga ekibonoobono kivudde eri Mukama,

ne kituuka ne ku mulyango gwa Yerusaalemi.

131:13 Yos 10:3Mwanguwe okusiba amagaali ku mbalaasi

mmwe ababeera mu Lakisi.

Mmwe nsibuko y’ekibi

mu Bawala ba Sayuuni,

kubanga ebibi bya Isirayiri byasangibwa mu mmwe.

141:14 a 2Bk 16:8 b Yos 15:44 c Yer 15:18Noolwekyo muligabira Molesesu eky’e Gaasi

ebirabo ebimusiibula.

Ebibuga by’e Akuzibu birikakasibwa nga bya bulimba

eri bakabaka ba Isirayiri.

151:15 a Yos 15:44 b Yos 12:15Mmwe abantu b’omu Malesa,

ndibasindikira alibawangula n’abafuga.

Oyo ekitiibwa kya Isirayiri

alijja mu Adulamu.

161:16 Yob 1:20Mukungubage, n’emitwe mugimwe

olw’abaana bammwe be mwesiimisa;

mumwe enviiri zammwe nga mukungubaga, emitwe gyammwe gibe ng’egy’ensega,

kubanga abaana bammwe balibaggyibwako ne batwalibwa mu buwaŋŋanguse.

Nouă Traducere În Limba Română

Mica 1:1-16

1Cuvântul Domnului, care a venit la Mica din Moreșet, în zilele lui Iotam, Ahaz și Ezechia, regii lui Iuda1 Mica a fost contemporan cu profeții Isaia și Osea (vezi primul verset din fiecare carte). – ce a văzut el cu privire la Samaria și la Ierusalim:

2Ascultați, toate popoarele!

Să ia aminte pământul și tot ce este pe el!

Stăpânul Domn să fie martor împotriva voastră,

Stăpânul – din Templul Său cel sfânt2 Probabil cu referire la cer; vezi v. 3.!

Judecată împotriva Samariei și a Ierusalimului

3Iată, Domnul iese din Lăcașul Lui;

El coboară și pășește pe înălțimile pământului!

4Munții se topesc sub El

și văile se despică

precum ceara înaintea focului

și ca apele care țâșnesc printre versanți.

5Toate acestea sunt din cauza fărădelegii lui Iacov,

din cauza păcatelor Casei lui Israel!

Care este fărădelegea lui Iacov?

Oare nu Samaria?

Care sunt înălțimile5 Vezi 2 Cron. 28:25; sau, cf. LXX: păcatul. Iudeei?

Oare nu Ierusalimul?

6„Voi preface Samaria într‑un morman de pietre pe câmp,

în plantații pentru viță.

Îi voi prăvăli în vale pietrele

și‑i voi dezveli temeliile.

7Toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate,

tot câștigul ei va fi ars în foc

și pe toți idolii ei îi voi lăsa pradă pustiirii;

căci din plată de prostituată i‑a adunat

și în plată de prostituată se vor preface.“

Plânset și tânguire

8Din cauza aceasta voi jeli și voi geme,

voi umbla desculț și gol,

voi scoate strigăte precum șacalii

și voi boci ca struții.

9Căci rana ei este de nevindecat;

ea s‑a întins până în Iuda,

a ajuns până la poarta poporului meu,

până la Ierusalim.

10Nu spuneți în Gat10 Gat sună asemănător cu termenul ebraic pentru a da de știre.,

nu plângeți deloc!

Tăvăliți‑vă în țărână,

la Bet‑Leafra10 Bet‑Leafra înseamnă Casa țărânei.!

11Treci, locuitoare a Șafirului11 Șafir înseamnă plăcut(ă).,

goală și plină de rușine!

Locuitoarea Țaananului11 Țaanan sună asemănător cu termenul ebraic pentru a ieși.

nu îndrăznește să iasă!

Bet‑Ețelul este în jale;

sprijinul lui a fost luat de la voi!11 Bet‑Ețel înseamnă Casa apropiată (vecină).

12Locuitoarea Marotului12 Marot înseamnă Cele amare. tânjește

după vremuri mai bune,

căci a coborât nenorocirea din partea Domnului

până la poarta Ierusalimului.

13Înhamă‑ți caii la carul de luptă,

locuitoare a Lachișului13 Lachiș sună asemănător cu termenul ebraic pentru caii folosiți la atelaj.!

Tu ai fost cea dintâi pricină de păcătuire

pentru fiica Sionului,

căci în tine au fost găsite

fărădelegile lui Israel.

14De aceea vei da daruri de despărțire14 Sau: zestre, pe care tatăl o dăruia fetei când aceasta părăsea casa părintească.

lui Moreșet‑Gat!

Casele din Aczib vor fi o amăgire14 Aczib sună asemănător cu termenul ebraic pentru amăgire.

pentru regii lui Israel!

15Voi aduce un stăpânitor împotriva ta,

locuitor din Mareșa!15 Mareșa sună asemănător cu termenul ebraic pentru stăpânitor.

Slava lui Israel

va veni la Adulam.

16Rade‑te și tunde‑te

din cauza fiilor tăi, care erau bucuria ta;

lărgește‑ți pleșuvia precum vulturul,

căci vor pleca de la tine în captivitate!