Koseya 14 – LCB & NTLR

Luganda Contemporary Bible

Koseya 14:1-9

Okwenenya Kuleeta Omukisa

1Mudde eri Mukama Katonda wammwe, ggwe Isirayiri.

Ebibi byammwe bye bibaleetedde okugwa.

2Mudde eri Mukama

nga mwogera ebigambo bino nti,

“Tusonyiwe ebibi byaffe byonna,

otwanirize n’ekisa,

bwe tutyo tunaawaayo ebibala by’akamwa kaffe, ng’ebiweebwayo eby’ente ennume.

3Obwasuli tebusobola kutulokola;

Tetujja kwebagala mbalaasi ez’omu ntalo.

Tetuliddayo kwogera nate nti, ‘Bakatonda baffe,’

nga twogera ku bintu bye twekoledde n’emikono gyaffe,

kubanga mu ggwe, bamulekwa mwe bajja okusaasirwa.”

4Ndibalekesaayo empisa zaabwe embi,

ne mbaagala awatali kye mbasalidde kya kusasula.

Kubanga obusungu bwange butanudde okubavaako.

5Ndifaanana ng’omusulo eri Isirayiri:

alimulisa ng’eddanga,

era alisimba emirandira ng’emivule gy’e Lebanooni.

6Amatabi ge amato galikula;

n’obulungi bwe buliba ng’omuzeyituuni,

n’akaloosa ke kaliba ng’akaloosa k’omuvule gw’e Lebanooni.

7Abantu balibeera nate wansi w’ekisiikirize kye,

era alibala ng’emmere ey’empeke.

Alimulisa ng’omuzabbibu,

era alyatiikirira nga wayini ow’e Lebanooni.

8Ggwe Efulayimu mugabo ki gwe nnina mu bakatonda bo?

Ndimwanukula ne mulabirira.

Nninga omuberosi omugimu, era n’ebibala byo biva mu nze.

9Abalina amagezi bategeera ensonga zino,

era abakabakaba balibimanya.

Amakuba ga Mukama matuufu,

n’abatuukirivu bagatambuliramu,

naye abajeemu bageesittaliramu.

Nouă Traducere În Limba Română

Osea 14:1-9

Pocăință și binecuvântare

1Întoarce‑te, Israel, la Domnul, Dumnezeul tău,

căci ai căzut din cauza nelegiuirii tale.

2Aduceți cu voi2 Drept dar, jertfă (vezi Ex. 23:15; 34:20). cuvinte de căință

și întoarceți‑vă la Domnul!

Spuneți‑I:

„Ridică pedeapsa pentru toate nelegiuirile noastre,

primește‑ne cu bunăvoință,

și noi Îți vom aduce jertfa buzelor noastre2 Sau: Îți vom aduce drept jertfă, în loc de boi, buzele noastre (sau lauda noastră).!

3Asiria nu ne poate izbăvi!

Nu vom mai încăleca pe cai!

Nu vom mai numi «dumnezeul nostru!»

lucrarea mâinilor noastre,

căci numai la Tine găsește orfanul milă.“

4„Atunci le voi vindeca necredincioșia

și îi voi iubi fără limite,

căci mânia Mea s‑a abătut de la ei.

5Voi fi ca roua pentru Israel,

iar el va înflori ca floarea de crin.

Își va înfinge rădăcinile

ca Libanul,

6iar ramurile lui se vor întinde.

Splendoarea lui va fi ca a măslinului,

iar aroma lui ca a Libanului.

7Vor fi din nou locuitori la umbra lui,

iar aceștia vor da viață grânelor7 Cu sensul de: vor cultiva grâne..

Ei vor înflori ca via

și vor fi renumiți ca vinul de Liban.

8Efraim, ce mai am Eu de‑a face cu idolii?

Eu îi voi răspunde și îi voi purta de grijă.

Sunt ca un chiparos verde;

din Mine vine rodul tău!“

9Cine este înțelept? Acela va înțelege aceste lucruri!

Cine este priceput? Acela le va cunoaște!

Căci căile Domnului sunt drepte!

Cei drepți umblă pe ele,

însă răzvrătiții se împiedică pe ele.