Koseya 13 – LCB & NTLR

Luganda Contemporary Bible

Koseya 13:1-16

Mukama Asunguwalira Isirayiri

1Efulayimu buli lwe yayogeranga, abantu baakankananga.

Yagulumizibwanga mu Isirayiri.

Naye bwe yayonoona olw’okusinza Baali, n’afa.

2Ne kaakano bongera okwonoona;

ne beekolera ebifaananyi ebisaanuuse mu ffeeza yaabwe,

ng’okutegeera kwabwe bwe kuli,

nga byonna mulimu gw’abaweesi.

Kigambibwa nti,

“Bawaayo ssaddaaka ez’abantu,

ne banywegera ebifaananyi eby’ennyana.”

3Kyebaliva babeera ng’olufu olw’oku makya,

oba ng’omusulo oguvaawo amangu,

ng’ebisusunku embuyaga ze bifumuula okubiggya mu gguuliro,

oba ng’omukka ogufulumira mu ddirisa.

4“Nze Mukama Katonda wo

eyakuggya mu nsi ya Misiri;

so tolimanya Katonda mulala wabula nze,

so tewali mulokozi wabula nze.

5Nakulabirira mu ddungu,

mu nsi ey’ekyeya ekingi.

6Bwe nabaliisa, bakkuta;

bwe bakkuta ne beegulumiza,

bwe batyo ne banneerabira.

7Kyendiva mbalumba ng’empologoma,

era ndibateegera ku kkubo ng’engo.

8Ng’eddubu erinyagiddwako abaana baalyo,

ndibalumba ne mbataagulataagula.

Era okufaananako ng’empologoma bw’ekola ndibaliira eyo,

ensolo ey’omu nsiko eribataagulataagula.

9Ndibazikiriza mmwe Isirayiri,

kubanga munnwanyisa.

10Kabaka wammwe ali wa, abalokole?

Abafuzi ab’omu bibuga byo byonna bali ludda wa,

be wayogerako nti,

‘Tuwe kabaka n’abafuzi?’

11Nabawa kabaka nga nsunguwadde,

ate ne mmubaggyako nga ndiko ekiruyi.

12Omusango gwa Efulayimu guterekeddwa,

era n’ekibi kye kimanyiddwa.

13Obubalagaze ng’obw’omukyala alumwa okuzaala bumujjira,

naye omwana olw’obutaba n’amagezi,

ekiseera bwe kituuka,

tavaayo mu lubuto.

14“Ndibanunulayo mu maanyi g’emagombe,

era ndibalokola mu kufa.

Ggwe kufa, endwadde zo ziri ludda wa?

Ggwe Magombe, okuzikiriza kwo kuli ludda wa?

“Sirimusaasira,

15ne bw’anaakulaakulana mu baganda be.

Empewo ey’ebuvanjuba erijja okuva eri Mukama,

ng’eva mu ddungu,

n’ensulo ze ne zikalira,

n’oluzzi lwe ne lukalira.

Eggwanika lye lirinyagibwa,

eby’omuwendo byonna ne bitwalibwa.

16Abantu b’e Samaliya balivunaanibwa omusango gwabwe

kubanga bajeemedde Katonda waabwe.

Balittibwa n’ekitala, n’abaana baabwe abato balibetentebwa,

n’abakyala baabwe abali embuto balibaagibwa.”

Nouă Traducere În Limba Română

Osea 13:1-16

Mânia Domnului împotriva lui Israel

1Când Efraim vorbea, răspândea groază!

El era înălțat în Israel,

dar a păcătuit cu Baal1 Vezi nota de la 2:8. și a murit.

2Acum ei păcătuiesc întruna,

din argintul lor își fac chipuri turnate,

idoli născociți de ei,

cu toții lucrarea meșteșugarilor.

Se zice despre ei:

„Acei oameni care sacrifică,

dau sărutare idolilor în formă de vițel.“2 Sau: meșteșugarilor. / Apoi zic: «Lor să le aduceți jertfe.» / Oamenii sărută idoli în formă de vițel.

3De aceea vor fi ca norul de dimineață

și ca roua care dispare devreme,

ca pleava suflată de furtună în arie

și ca fumul care iese din horn.

4„Dar Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău,

din țara Egiptului4 Vezi nota de la 12:9..

Să nu recunoști niciun alt dumnezeu în afară de Mine

și niciun alt Mântuitor, decât pe Mine.

5Eu te‑am cunoscut când erai în pustie,

într‑un ținut uscat.

6Când au dat însă de pășune, s‑au săturat,

iar după ce s‑au săturat,

s‑au mândrit în inima lor

și astfel M‑au uitat.

7Prin urmare, voi fi pentru ei ca un leu,

îi voi pândi pe drum ca un leopard.

8Voi da peste ei ca o ursoaică prădată de puii săi

și le voi sfâșia pieptul.

Îi voi devora ca un leu,

iar vietățile câmpului îi vor sfâșia.

9Distrugerea ta, Israel, este că ai fost împotriva Mea,

împotriva Ajutorului tău.

10Unde‑ți este regele, ca să te poată izbăvi acum?

Unde sunt judecătorii din toate cetățile tale?

Unde sunt aceia despre care ziceai:

«Dă‑mi un rege și conducători!»?

11Ți‑am dat un rege, în mânia Mea,

și ți l‑am luat, în furia Mea!

12Nelegiuirea Efraimului este adunată

și păcatul lui este păstrat.

13Durerile nașterii au venit la el,

însă el este un fiu neînțelept,

căci în momentul nașterii,

nu stă la ieșirea din pântec13 Lit.: nu stă la deschizătura fiilor..

14Îi voi elibera din mâna Locuinței Morților!14 Ebr.: Șeol

Îi voi răscumpăra de la moarte!14 Sau: Îi voi elibera oare din mâna Locuinței Morților? / Îi voi răscumpăra oare de la moarte?

Moarte, unde îți sunt molimele?

Locuință a Morților, unde îți este distrugerea?

Căința va fi ascunsă de ochii Mei,

15oricât de roditor va fi el printre frații săi.

Vântul de răsărit15 Sau: distrugerea? / Căința va fi ascunsă de privirile Mele. / 15 Oricât de roditor va fi el printre frații săi, / vântul de răsărit. va veni,

o suflare a Domnului se va stârni din pustie.

Acesta îi va usca izvorul

și îi va seca fântâna.

Vistieria îi va fi prădată

de toate lucrurile prețioase.

16Samaria își va purta vina

pentru că s‑a răzvrătit împotriva Dumnezeului ei.

Vor cădea uciși de sabie;

copiii lor vor fi măcelăriți,

iar femeile lor însărcinate vor fi spintecate.“