Kaabakuuku 1 – LCB & NTLR

Luganda Contemporary Bible

Kaabakuuku 1:1-17

1Buno bwe bubaka bwa Mukama, Kaabakuuku nnabbi bwe yafuna.

Kaabakuuku Yeemulugunya olw’Obutali Bwenkanya

2Ayi Mukama, ndituusa ddi okukukaabirira

naye nga tompuliriza?

Lwaki nkukaabirira nti, “Ebikolwa eby’obukambwe bimpitiriddeko,”

naye n’otonnyamba?

3Lwaki ondaga obutali bwenkanya

era lwaki ogumiikiriza obukyamu?

Kubanga okuzikiriza n’ebikolwa eby’obukambwe biri mu maaso gange,

empaka n’ennyombo byeyongede.

4Amateeka kyegavudde gatagonderwa

era n’obwenkanya ne butakolebwa.

Ababi be basinga abatuukirivu obungi era babeebunguludde,

n’obwenkanya ne bulinnyirirwa.

Okuddamu kwa Mukama

5“Mutunuulire amawanga, mwetegereze. Mwewuunyize ddala nnyo.

Kubanga ŋŋenda kukola omulimu mu nnaku zammwe

gwe mutalikkiriza

newaakubadde nga mugubuuliddwa.

6Kubanga laba, nkuyimusiza Abakaludaaya,

eggwanga eryo eririna ettima era ekkambwe,

ababunye ensi eno n’eri

nga bawamba amawanga agatali gaabwe.

7Ba ntiisa, batiibwa,

be beetekera amateeka gaabwe era be bagassa mu nkola,

nga balwanirira ekitiibwa kyabwe.

8Embalaasi zaabwe zidduka okukira engo,

era mu bukambwe zikira emisege egy’ekiro.

Abasajja abeebagala embalaasi bava mu nsi ey’ewala

era bajja beesaasaanyizza

ne banguwa okutuuka ng’ensega bw’erumba ky’eneerya.

9Bajja n’eryanyi bonna,

ebibinja byabwe birumba ng’embuyaga ey’omu ddungu;

ne balyoka bayoola abawambe abangi ng’omusenyu.

10Weewaawo, basekerera bakabaka

ne baduulira n’abakungu.

Basekerera buli kibuga ekiriko ekigo

ne bakituumako ebifunfugu ne balinnyira okwo, ne bakiwamba.

11Awo ne bayita nga bakunta ng’embuyaga;

abantu bano omusango be gwasinga, eryanyi lyabwe ye katonda waabwe.”

Kaabakuuku Yeemulugunya Ogwokubiri

12Ayi Mukama toli wa mirembe na mirembe,

ggwe Mukama Katonda wange, si ggwe Mutukuvu wange? Tetulifa.

Ayi Mukama ggwe wabateekawo n’obawa amaanyi batusalire emisango.

Era ggwe Olwazi, wabateekawo kubonereza.

13Amaaso go gajjudde obulongoofu tegatunula ku kibi,

so toyinza kugumiikiriza bukyamu.

Kale lwaki ggwe ogumiikiriza ab’enkwe,

n’osirika ng’omubi amalirawo ddala

omuntu amusinga obutuukirivu?

14Kubanga abantu obafudde ng’ebyennyanja eby’omu nnyanja,

ng’ebitonde eby’omu nnyanja ebitaliiko abifuga.

15Omulabe omubi abakwata bonna ng’eddobo,

oluusi n’abawalula mu katimba ke,

n’abakuŋŋaanya mu kiragala kye

n’alyoka asanyuka n’ajaguza.

16Kyava awaayo ssaddaaka eri akatimba ke

n’ayotereza n’ekiragala kye obubaane;

akatimba ke kamuwa obulamu obw’okwejalabya,

n’alya emmere ey’ekigagga.

17Kale, bwe batyo bwe banaalekebwa okutikkula obutimba bwabwe,

n’okusaanyaawo amawanga awatali kusaasira?

Nouă Traducere În Limba Română

Habacuc 1:1-17

1Rostirea pe care a văzut‑o profetul Habacuc.

Prima plângere a profetului

2– Până când, Doamne, voi striga după ajutor,

și Tu nu vei asculta?

Până când voi striga către Tine: „Violență!“,

și Tu nu vei izbăvi?

3De ce mă faci să privesc nelegiuirea

și Te uiți la necaz?

Distrugerea și violența sunt înaintea mea;

peste tot sunt dezbinări și se stârnesc certuri.

4De aceea Legea este fără putere

și dreptatea nu se arată niciodată.

Căci cel rău îl împresoară4 Sau: îl învinge. pe cel drept

și astfel dreptatea este pervertită.

Răspunsul Domnului

5– Uitați‑vă printre neamuri și priviți!

Mirați‑vă! Uimiți‑vă!

Căci în zilele voastre fac o lucrare

pe care n‑ați crede‑o

dacă v‑ar povesti‑o cineva!

6Iată, îi voi ridica pe caldeeni6 babilonieni.,

acel neam crud și năvalnic,

care străbate întinderile pământului

pentru a lua în stăpânire locuințe

care nu sunt ale lui!

7Ei sunt îngrozitori și de temut;

își au propria lege

și nu recunosc nicio altă autoritate!7 Lit.: înfricoșători; / judecata și demnitatea lor provin numai de la ei înșiși.

8Caii lor sunt mai rapizi decât leoparzii

și mai sprinteni decât lupii în amurg.

Călăreții lor se avântă,

călăreții lor vin de departe.

Zboară ca un vultur care se repede să devoreze;

9toți vin pentru violență.

Privirile lor sunt ațintite9 Sensul termenului ebraic este nesigur. tot înainte

și adună captivi ca nisipul de mulți.

10Își bat joc de regi

și‑i iau în derâdere pe conducători.

Râd de orice fortificație,

căci îngrămădesc pământ10 Sau: fac o rampă din pământ, tehnică militară, folosită de către asediatori. lângă ea și o cuceresc.

11Apoi trec ca vântul și merg mai departe11 Posibil: și depășesc limita.;

el se face astfel vinovat,

puterea lui fiindu‑i dumnezeul.

A doua plângere a profetului

12– Oare nu ești Tu din veșnicie, Doamne?

Dumnezeul meu, Sfântul meu, nu vom muri!

Doamne, Tu l‑ai rânduit pentru a face judecată!

Stânca mea, Tu l‑ai ridicat

ca să pedepsească!

13Ochii Tăi sunt prea curați ca să se uite la rău;

Tu nu poți să privești asuprirea!

De ce Te uiți la cei necredincioși

și taci când cel rău îl înghite

pe cel mai drept decât el?

14L‑ai făcut pe om asemenea peștilor mării,

asemenea vietății din mare care nu are stăpân.

15El îi scoate pe toți cu undița,

îi adună cu mreaja lui,

îi strânge în năvodul lui

și de aceea se bucură și se veselește.

16De aceea aduce el jertfe mrejei sale

și arde tămâie năvodului său!

Datorită lor, partea lui este bogată

și mâncarea lui este din abundență!

17Va continua el oare să‑și golească mreaja

și să ucidă neamuri fără să cruțe nimic?