Engero 31 – LCB & ASCB

Luganda Contemporary Bible

Engero 31:1-31

Okulabula ku Kunywa Ekitamiiza

131:1 Nge 22:17Ebigambo bya kabaka Lemweri bye yayogera, nnyina bye yamuyigiriza.

231:2 Bal 11:30; Is 49:15Ggwe mutabani wange, ggwe mutabani w’enda yange,

ggwe mutabani w’obweyamo bwange.

331:3 Ma 17:17; 1Bk 11:3; Nek 13:26; Nge 5:1-14Tomaliranga maanyi go ku bakazi,31:3 Abakazi aboogerwako wano be baweereza abakazi abangi ababeera mu lubiri; batabulatabula kabaka ng’akola emirimu gye

newaakubadde amaanyi go ku abo abazikiriza bakabaka.

431:4 Nge 20:1; Mub 10:16-17; Is 5:22Ggwe Lemweri, si kya bakabaka,

si kya bakabaka okunywanga omwenge,

so si kya balangira okwegombanga omwenge,

531:5 a 1Bk 16:9 b Nge 16:12; Kos 4:11si kulwa nga bagunywa ne beerabira amateeka,

ne batalamula mu bwenkanya abantu baabwe abatulugunyizibwa.

631:6 Lub 14:18Ekitamiiza mukiwenga oyo ayagala okufa,

n’omwenge oyo alina emmeeme eriko obuyinike.

731:7 Es 1:10Mumuleke anywenga yeerabire obwavu bwe,

alemenga kujjukira nate buyinike bwe.

831:8 1Sa 19:4; Yob 29:12-17Yogereranga abo abatasobola kweyogerera,

otunulenga mu nsonga z’abo bonna abaasigala ettayo.

931:9 Lv 19:15; Ma 1:16; Nge 24:23; 29:7; Is 1:17; Yer 22:16Yogera olamulenga n’obwenkanya,

olwanirirenga abaavu n’abali mu bwetaavu.

Omukazi ow’Amagezi

1031:10 a Lus 3:11; Nge 12:4; 18:22 b Nge 8:35; 19:14Omukazi omwegendereza ani ayinza okumulaba?

Wa muwendo nnyo okusinga amayinja ag’omuwendo ennyo.

1131:11 a Lub 2:18 b Nge 12:4Bba amwesiga n’omutima gwe gwonna,

era bba talina kyonna kya muwendo ky’abulwa.

12Aleetera bba essanyu so tamukola kabi,

obulamu bwe bwonna.

1331:13 1Ti 2:9-10Anoonya ebyoya by’endiga n’anoonya ne ppamba,

n’akola emirimu gye mu ssanyu eritayogerekeka.

14Ali ng’ebyombo by’abasuubuzi,

aleeta emmere okuva mu nsi ezeewala.

15Agolokoka tebunnakya,

n’awa ab’omu nnyumba ye ebyokulya,

n’agabira abaweereza be abawala be abaweereza emirimu egy’okukola.

16Alowooza ku nnimiro n’agigula;

asimba ennimiro ey’emizabbibu n’ebibala by’emikono gye.

17Omukazi oyo akola n’amaanyi omulimu gwe,

emikono gye gikwata n’amaanyi emirimu gye.

18Ayiiya ebyamaguzi ebirimu amagoba n’abisuubula,

era n’ettabaaza ye ekiro tezikira.

19Anyweza omuti oguluka ppamba mu mukono gwe,

engalo ze ne zikwata akati akalanga.

2031:20 Ma 15:11; Bef 4:28; Beb 13:16Ayanjululiza abaavu omukono gwe,

n’agololera omukono gwe oyo ali mu bwetaavu.

21Mu biseera by’obutiti taba na kutya,

kubanga ab’omu nnyumba ye bonna baba n’engoye ez’okwambala.

22Yeekolera ebibikka obuliri bwe,

era engoye ze za linena omulungi, za ffulungu.31:22 Engoye za ffulungu zaali za bbeeyi era nga kabonero ka kikungu

2331:23 Kuv 3:16; Lus 4:1, 11; Nge 12:4Bba amanyibbwa,

y’omu ku bakulu abakulembera ensi, era ateeseza mu nkiiko enkulu.

24Omukazi atunga ebyambalo ebya linena n’abitunda,

n’aguza abasuubuzi enkoba.

25Amaanyi n’ekitiibwa bye byambalo bye,

era tatya ebiro ebigenda okujja.

2631:26 Nge 10:31Ayogera n’amagezi,

era ayigiriza ebyekisa.

27Alabirira nnyo empisa z’ab’omu nnyumba ye,

era talya mmere ya bugayaavu.

28Abaana be bagolokoka ne bamuyita wa mukisa,

ne bba n’amutendereza ng’ayogera nti,

29“Abakazi bangi abakola eby’ekitiibwa

naye bonna ggwe obasinga.”

30Obubalagavu bulimba n’endabika ennungi teriiko kyegasa,

naye omukazi atya Mukama anaatenderezebwanga.

3131:31 Nge 11:16Mumusasule empeera gy’akoleredde,

n’emirimu gye gimuweesenga ettendo ku miryango gy’ekibuga.

Asante Twi Contemporary Bible

Mmɛbusɛm 31:1-31

Ɔhene Lemuel Nsɛm

1Ɔhene Lemuel nsɛm a ɛyɛ nkɔmhyɛ a ne maame kyerɛɛ no:

2Ao me babarima, me yafunu ba,

Ao mebɔhyɛ ba,

3nsɛe wʼahoɔden wɔ mmaa31.3 Saa mmaa yi yɛ mmaa adwamanfoɔ a wɔwɔ ahemfie a wɔbɛtumi atwe ɔhene adwene afiri nʼadwuma so. ho,

wɔn a wɔgu ahemfo asu no.

4Lemuel, nsã nyɛ mma ahemfo;

asanom nyɛ mma ahemfo,

ɛnsɛ sɛ sodifoɔ pere nsaden ho;

5sɛ wɔnom nsã a, wɔn werɛ bɛfiri deɛ mmara no ka,

na wɔn a wɔdi wɔn nya no rennya deɛ wɔwɔ ho ɛkwan.

6Fa nsaden ma wɔn a wɔresɛe,

na fa nsã ma wɔn a wɔwɔ amanehunu mu;

7Momma wɔnnom, na wɔn werɛ mfiri wɔn hia

na wɔnnkae wɔn awerɛhoɔ bio.

8Kasa ma wɔn a wɔntumi nkasa mma wɔn ho,

kasa ma mmɔborɔfoɔ yiedie.

9Kasa na bu atɛntenenee;

kasa ma ahiafoɔ ne onnibie yiedie.

Awieeɛ: Ɔyere A Ɔsom Bo

10Ɔyere pa, hwan na ɔbɛnya?

Ɔsom bo pa ara sene nhwene pa.

11Ne kunu wɔ ne mu ahotosoɔ pa ara

na biribiara a ɛwɔ boɔ nhia no.

12Ɔde deɛ ɛyɛ brɛ no, na ɛnyɛ ɔhaw,

ne nkwa nna nyinaa mu.

13Ɔhwehwɛ odwannwi ne asaawa

na ɔde ne nsa nwono wɔ fɛ so.

14Ɔte sɛ adwadifoɔ ahyɛn,

ɔde ne nnuane firi akyirikyiri ba.

15Adeɛ nnya nkyeeɛ no na wasɔre;

ɔsiesie aduane ma nʼabusuafoɔ

na ɔkyekyɛ nnwuma ma ne mmaawa.

16Ɔdwene afuo ho, na ɔtɔ;

ɔfiri deɛ ɔnya mu yɛ bobefuo.

17Ɔde nsi yɛ nʼadwuma;

nʼabasa mu wɔ ahoɔden ma nʼadwuma.

18Ɔhwɛ sɛ nʼadwadie ho wɔ mfasoɔ,

na ne kanea ɛnnum anadwo.

19Daa, na ne nsa kura tadua mu

a ne nsateaa nso retoatoa asaawa.

20Ɔgo ne nsam ma ahiafoɔ

na ne nsa so onibie so.

21Sɛ sukyerɛmma tɔ a ne yam nhyehye no wɔ ne fiefoɔ ho;

ɛfiri sɛ wɔn nyinaa wɔ aduradeɛ a wɔde ko awɔ.

22Ɔyɛ ne mpasotam;

na ɔfira nwera ne serekye ntoma.

23Ne kunu wɔ animuonyam wɔ kuropɔn ɛpono ano,

baabi a ɔne asase no so mpanimfoɔ tena.

24Ɔpempam nwera ntadeɛ tontɔn,

na ɔtu abɔwomu ma adwadifoɔ.

25Ɔwɔ ahoɔden ne animuonyam;

na ɔnsuro nna a ɛwɔ nʼanim.

26Ɔkasa nyansa mu,

na nokorɛ nkyerɛkyerɛ wɔ ne tɛkrɛma so.

27Ɔhwɛ ne fidua mu nnwuma so

na ɔnnyegye aniha so.

28Ne mma sɔre a wɔfrɛ no nhyira;

ne kunu nso saa ara, na ɔkamfo no sɛ,

29“Mmaa pii yɛ nneɛma a ɛwɔ edin,

na wo deɛ, wosene wɔn nyinaa.”

30Ɔbaa kɔnɔfoɔ yɛ nnaadaa, na ahoɔfɛ twam ntɛm so;

nanso ɔbaa a ɔsuro Awurade no fata nkamfoɔ.

31Fa abasobɔdeɛ a wanya no ma no,

na wɔnkamfo ne nnwuma wɔ kuropɔn ɛpono ano.