Engero 2 – LCB & BPH

Luganda Contemporary Bible

Engero 2:1-22

Empeera y’Okunoonya Amagezi

1Mwana wange, bw’onookwatanga ebigambo byange,

n’otereka ebiragiro byange mu bulamu bwo,

2era n’ossaayo omwoyo eri amagezi,

era n’ossa omutima gwo eri okutegeera,

3ddala ddala singa oyaayaanira okumanya

era n’oyimusa eddoboozi lyo osabe okutegeera,

4bw’onooganoonyanga nga ffeeza,

era n’oganoonyanga ng’ekyobugagga ekyakwekebwa,

5awo w’olitegeerera okutya Mukama,

era n’ovumbula okumanya Katonda.

6Kubanga Mukama awa amagezi;

era mu kamwa ke muvaamu okumanya n’okutegeera.

7Mukama aterekera abatuukirivu amagezi amalungi,

era aba ngabo y’abo abatambulira mu bugolokofu.

8Abatambuliza mu makubo ag’obwenkanya,

era bw’atyo Mukama akuuma ekkubo ly’abatukuvu be.

9Olwo lw’olitegeera obutuukirivu, amazima n’obwenkanya;

weewaawo buli kkubo eddungi.

10Kubanga amagezi galiyingira mu mutima gwo,

n’okumanya kulisanyusa omwoyo gwo.

11Okwesalirawo obulungi kunaakulabiriranga

n’okutegeera kunaakukuumanga:

12Amagezi ganaakuwonyanga ekkubo ly’omubi,

n’abantu aboogera eby’obugwagwa,

13abaleka amakubo ag’obutuukirivu

ne batambulira mu makubo ag’ekizikiza,

14abasanyukira okukola ebikolwa ebibi,

abanyumirwa eby’obusirusiru,

15abantu abo be b’amakubo amakyamu,

era abakujjukujju mu ngeri zaabwe.

16Amagezi Mukama g’awa ge gokka agajja okukuwonya ekkubo ly’omukazi omwenzi,

n’okukuwonya ebigambo bye ebisendasenda,

17eyaleka bba ow’omu buvubuka bwe

era eyeerabira endagaano gye yakola mu maaso ga Katonda we.

18Kubanga ennyumba ye ekka mu kufa,

n’amakubo ge galaga eri abafu.

19Tewali n’omu agenda ewuwe adda

wadde okufunirayo amakubo g’obulamu.

20Kale tambuliranga mu kkubo ly’abo abatya Katonda

era onywerere mu makubo g’abatuukirivu.

21Kubanga abatuukirivu balituula mu nsi,

era abo abagolokofu baligisigalamu.

22Naye abakozi b’ebibi balifiirwa ebirungi eby’ensi,

n’abatali beesigwa balizikirizibwa.

Bibelen på hverdagsdansk

Ordsprogenes Bog 2:1-22

Fordelene ved at søge visdom

1Hvis du tror på, hvad jeg siger, min søn,

og tager imod min vejledning,

2hvis du adlyder visdommens ord

og ærligt søger at få indsigt,

3hvis du tørster efter kundskab

og længes efter viden,

4søger efter visdom som efter sølv,

graver efter den, som var den guld,

5så vil du få ærefrygt for Gud

og bedre kunne forstå, hvem han er.

6For den sande visdom kommer fra Herren,

hos ham får man kundskab og indsigt.

7Han giver gode råd til de oprigtige

og beskytter dem, der lever ret.

8Han våger over de retsindiges vej

og tager de trofaste under sine vinger.

9Hvis du lytter til ham, vil du forstå,

hvad der er godt og rigtigt.

10Den visdom og kundskab, du får,

vil tilfredsstille dit hjertes længsel.

11Dømmekraft vil hjælpe og beskytte dig,

omtanke vil bevare dig fra at fare vild

12og værne dig mod onde mennesker,

folk, der altid lyver og bedrager,

13dem, der nægter at følge Guds vej

og sniger sig frem i mørket.

14De glæder sig over ondskaben,

fryder sig over forfærdelige ting.

15De er uærlige i alt, hvad de gør,

løgnagtige i alt, hvad de foretager sig.

16Visdom redder dig fra en andens utro hustru,

fra en løsagtig kvindes forførende ord,

17en kvinde, som svigter sit troskabsløfte

og forlader sin ungdoms elskede.

18At gå ind i hendes hus er at gå døden i møde,

vejen fører direkte ned i dødsrigets mørke.

19Ingen, som besøger hende, vender tilbage,

de har fjernet sig fra vejen til livet.

20Derfor bør du følge de rette stier

og holde dig til Guds vej.

21De, der gør det rette, bliver boende i landet,

de retsindige bliver ikke jaget bort.

22Men de gudløse bliver fjernet fra landet,

de troløse rykkes op med rode.